300 most important Czech adjectives 226 - 250

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
shiny
I love shiny jewellery.
inizia ad imparare
třpytivý
Miluji třpytivé šperky.
fierce
The fight was fierce.
inizia ad imparare
zuřivý
Boj byl zuřivý.
stiff
He was stiff with fear when he saw a crocodile.
inizia ad imparare
tuhý
také: strnulý
Byl tuhý strachy, když spatřil krokodýla.
risky
Moonshining is a risky business.
inizia ad imparare
riskantní
Pašování alkoholu je riskantní byznys.
profound
Your speech was very profound.
inizia ad imparare
hluboký
také: důmyslný
Tvůj projev byl opravdu hluboký.
spicy
Indian cuisine is spicy.
inizia ad imparare
pikantní
Indická kuchyně je pikantní.
unpleasant
That was an unpleasant encounter.
inizia ad imparare
nepříjemný
To bylo ale nepříjemné setkání.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Czech Words: Top 300 Adjectives"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.