3000 most common words

 0    2.996 schede    pawellacz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
porzucić
inizia ad imparare
abandon
zdolność
inizia ad imparare
ability
zdolny
inizia ad imparare
able
aborcja
inizia ad imparare
abortion
o
inizia ad imparare
about
powyżej / nad / u góry
inizia ad imparare
above
zagranica
inizia ad imparare
abroad
nieobecność
inizia ad imparare
absence
absolutny / absolutna
inizia ad imparare
absolute
absolutnie
inizia ad imparare
absolutely
pochłaniać
inizia ad imparare
absorb
nadużycie
inizia ad imparare
abuse
akademicki
inizia ad imparare
academic
zaakceptować
inizia ad imparare
accept
dostęp
inizia ad imparare
access
wypadek
inizia ad imparare
accident
towarzyszyć
inizia ad imparare
accompany
osiągać
inizia ad imparare
accomplish
według
inizia ad imparare
according
konto/rachunek
inizia ad imparare
account
dokładny / trafny (a)
inizia ad imparare
accurate
oskarżać
inizia ad imparare
accuse
osiągać
inizia ad imparare
achieve
osiągnięcie
inizia ad imparare
achievement
kwas
inizia ad imparare
acid
przyznać
inizia ad imparare
acknowledge
nabyć, wejść w posiadanie
inizia ad imparare
acquire
przez coś (a) (np przejśc rzeke)
inizia ad imparare
across
akt
inizia ad imparare
act
akcja / działanie
inizia ad imparare
action
aktywny
inizia ad imparare
active
aktywista
inizia ad imparare
activist
zajęcie
inizia ad imparare
activity
aktor
inizia ad imparare
actor
aktorka
inizia ad imparare
actress
rzeczywisty
inizia ad imparare
actual
właściwie
inizia ad imparare
actually
ogłoszenie
inizia ad imparare
ad
przystosować się
inizia ad imparare
adapt
dodać
inizia ad imparare
add
dodanie
inizia ad imparare
addition
dodatkowy
inizia ad imparare
additional
adres
inizia ad imparare
address
odpowiedni
inizia ad imparare
adequate
dostosować
inizia ad imparare
adjust
dopasowanie, dokręcenie
inizia ad imparare
adjustment
administracja
inizia ad imparare
administration
administrator
inizia ad imparare
administrator
podziwiać
inizia ad imparare
admire
przyjęcie (do szpitala)
inizia ad imparare
admission
przyznać
inizia ad imparare
admit
dorastający
inizia ad imparare
adolescent
adoptować
inizia ad imparare
adopt
dorosły
inizia ad imparare
adult
postęp
inizia ad imparare
advance
zaawansowane
inizia ad imparare
advanced
korzyść
inizia ad imparare
advantage
przygoda
inizia ad imparare
adventure
reklama
inizia ad imparare
advertising
porada
inizia ad imparare
advice
doradzać
inizia ad imparare
advise
doradca głónie w pracy (a)
inizia ad imparare
adviser
adwokat
inizia ad imparare
advocate
romans
inizia ad imparare
affair
wpłynąć
inizia ad imparare
affect
pozwolić sobie
inizia ad imparare
afford
przestraszony / wystraszony
inizia ad imparare
afraid
afrykański
inizia ad imparare
African
amerykański
inizia ad imparare
American
potem / po
inizia ad imparare
after
popołudnie
inizia ad imparare
afternoon
znowu
inizia ad imparare
again
przeciwko
inizia ad imparare
against
wiek
inizia ad imparare
age
agencja
inizia ad imparare
agency
porządek obrad / spotkania
inizia ad imparare
agenda
agent
inizia ad imparare
agent
agresywny
inizia ad imparare
aggressive
temu
inizia ad imparare
ago
uzgadniać
inizia ad imparare
agree
umowa
inizia ad imparare
agreement
rolniczy
inizia ad imparare
agricultural
ah
inizia ad imparare
ah
przed siebie
inizia ad imparare
ahead
1. pomoc 2. zasiłek
inizia ad imparare
aid
pomocnik
inizia ad imparare
aide
AIDS
inizia ad imparare
AIDS
cel (wynik który twoje plany bądź działania mają osiągnąć)
inizia ad imparare
aim
powietrze
inizia ad imparare
air
samolot
inizia ad imparare
aircraft
linia lotnicza
inizia ad imparare
airline
lotnisko
inizia ad imparare
airport
album muzyczny
inizia ad imparare
album
alkohol
inizia ad imparare
alcohol
żywy
inizia ad imparare
alive
wszyscy / wszystkie
inizia ad imparare
all
przymierze, sojusz
inizia ad imparare
alliance
dopuszczać
inizia ad imparare
allow
sojusznik
inizia ad imparare
ally
prawie
inizia ad imparare
almost
sam
inizia ad imparare
alone
wzdłuż
inizia ad imparare
along
już
inizia ad imparare
already
również
inizia ad imparare
also
zmodyfikować, przerobić
inizia ad imparare
alter
alternatywa
inizia ad imparare
alternative
mimo że / chociaż
inizia ad imparare
although
zawsze
inizia ad imparare
always
JESTEM
inizia ad imparare
AM
zadziwiający
inizia ad imparare
amazing
Amerykanin
inizia ad imparare
American
pośród
inizia ad imparare
among
ilość
inizia ad imparare
amount
analiza
inizia ad imparare
analysis
analityk
inizia ad imparare
analyst
analizować
inizia ad imparare
analyze
starożytny
inizia ad imparare
ancient
i
inizia ad imparare
and
złość
inizia ad imparare
anger
kąt
inizia ad imparare
angle
zły(na kogoś)
inizia ad imparare
angry
zwierzę
inizia ad imparare
animal
rocznica
inizia ad imparare
anniversary
ogłosić
inizia ad imparare
announce
coroczny
inizia ad imparare
annual
inny
inizia ad imparare
another
odpowiedź na pozew
inizia ad imparare
answer
przewidywać
inizia ad imparare
anticipate
niepokój
inizia ad imparare
anxiety
jakikolwiek
inizia ad imparare
any
nikt
inizia ad imparare
anybody
więcej / już nie
inizia ad imparare
anymore
nikt
inizia ad imparare
anyone
nic / cokolwiek
inizia ad imparare
anything
a w ogóle
inizia ad imparare
anyway
nigdzie / gdziekolwiek
inizia ad imparare
anywhere
niezależnie
inizia ad imparare
apart
apartament
inizia ad imparare
apartment
pozorny
inizia ad imparare
apparent
najwyraźniej
inizia ad imparare
apparently
apelacja
inizia ad imparare
appeal
zjawić się
inizia ad imparare
appear
wygląd
inizia ad imparare
appearance
jabłko
inizia ad imparare
apple
podanie
inizia ad imparare
application
zastosować
inizia ad imparare
apply
mianować
inizia ad imparare
appoint
spotkanie
inizia ad imparare
appointment
doceniać
inizia ad imparare
appreciate
podejście
inizia ad imparare
approach
odpowiedni / odpowiednia
inizia ad imparare
appropriate
aprobata / zatwierdzenie
inizia ad imparare
approval
zatwierdzać
inizia ad imparare
approve
około
inizia ad imparare
approximately
Arab
inizia ad imparare
Arab
architekt
inizia ad imparare
architect
powierzchnia
inizia ad imparare
area
kłócić się
inizia ad imparare
argue
argument
inizia ad imparare
argument
pojawiać się, powstawać
inizia ad imparare
arise
ramię
inizia ad imparare
arm
uzbrojony
inizia ad imparare
armed
armia
inizia ad imparare
army
wokół / dookoła / w pobliżu
inizia ad imparare
around
zorganizować
inizia ad imparare
arrange
układ
inizia ad imparare
arrangement
aresztować
inizia ad imparare
arrest
przyjazd
inizia ad imparare
arrival
przybyć
inizia ad imparare
arrive
sztuka
inizia ad imparare
art
artykuł
inizia ad imparare
article
artysta
inizia ad imparare
artist
artystyczny
inizia ad imparare
artistic
jako
inizia ad imparare
as
azjatycki
inizia ad imparare
Asian
na bok
inizia ad imparare
aside
zapytać
inizia ad imparare
ask
we śnie
inizia ad imparare
asleep
aspekt
inizia ad imparare
aspect
napad
inizia ad imparare
assault
zapewniać (premier zapewnił że nie zrezygnuje)
inizia ad imparare
assert
oszacować / ocenić
inizia ad imparare
assess
ocenianie
inizia ad imparare
assessment
aktywo / atut, zaleta
inizia ad imparare
asset
przydzielać
inizia ad imparare
assign
cesja
inizia ad imparare
assignment
wspierać / pomagać / asystować
inizia ad imparare
assist
pomoc
inizia ad imparare
assistance
pomocnik
inizia ad imparare
assistant
wspólnik
inizia ad imparare
associate
stowarzyszenie
inizia ad imparare
association
przyjąć
inizia ad imparare
assume
założenie
inizia ad imparare
assumption
gwarantować
inizia ad imparare
assure
“małpa” @
inizia ad imparare
at
lekkoatleta
inizia ad imparare
athlete
wysportowany
inizia ad imparare
athletic
atmosfera
inizia ad imparare
atmosphere
dołączać
inizia ad imparare
attach
atak
inizia ad imparare
attack
próba
inizia ad imparare
attempt
uczęszczać
inizia ad imparare
attend
uwaga
inizia ad imparare
attention
postawa/podejście
inizia ad imparare
attitude
(US) adwokat
inizia ad imparare
attorney
pociągać
inizia ad imparare
attract
atrakcyjny
inizia ad imparare
attractive
cecha
inizia ad imparare
attribute
widownia, publiczność
inizia ad imparare
audience
autor
inizia ad imparare
author
władza / autorytet
inizia ad imparare
authority
automatyczny
inizia ad imparare
auto
dostępny
inizia ad imparare
available
średnia
inizia ad imparare
average
uniknąć
inizia ad imparare
avoid
nagroda
inizia ad imparare
award
świadomy
inizia ad imparare
aware
świadomość
inizia ad imparare
awareness
z dala
inizia ad imparare
away
okropny
inizia ad imparare
awful
niemowlę
inizia ad imparare
baby
plecy
inizia ad imparare
back
tło
inizia ad imparare
background
zły (z usposobienia)
inizia ad imparare
bad
źle
inizia ad imparare
badly
torba
inizia ad imparare
bag
piec
inizia ad imparare
bake
saldo rachunku
inizia ad imparare
balance
piłka
inizia ad imparare
ball
zakazać
inizia ad imparare
ban
zespół
inizia ad imparare
band
bank
inizia ad imparare
bank
bar / sztabka
inizia ad imparare
bar
ledwo
inizia ad imparare
barely
beczka
inizia ad imparare
barrel
bariera, szlaban
inizia ad imparare
barrier
baza
inizia ad imparare
base
baseball
inizia ad imparare
baseball
podstawowy
inizia ad imparare
basic
w zasadzie / fundamentalnie
inizia ad imparare
basically
podstawa
inizia ad imparare
basis
kosz
inizia ad imparare
basket
koszykówka
inizia ad imparare
basketball
łazienka
inizia ad imparare
bathroom
bateria
inizia ad imparare
battery
bitwa
inizia ad imparare
battle
być
inizia ad imparare
be
plaża
inizia ad imparare
beach
fasola
inizia ad imparare
bean
niedźwiedź
inizia ad imparare
bear
bić
inizia ad imparare
beat
piękny
inizia ad imparare
beautiful
ślicznotka
inizia ad imparare
beauty
ponieważ
inizia ad imparare
because
zostać
inizia ad imparare
become
łóżko
inizia ad imparare
bed
sypialnia
inizia ad imparare
bedroom
piwo
inizia ad imparare
beer
przed / zanim
inizia ad imparare
before
zaczynać
inizia ad imparare
begin
początek
inizia ad imparare
beginning
zachowanie
inizia ad imparare
behavior
za / z tyłu
inizia ad imparare
behind
będący
inizia ad imparare
being
oparte na wierze zdanie na jakiś temat
inizia ad imparare
belief
uwierzyć
inizia ad imparare
believe
dzwon
inizia ad imparare
bell
należeć
inizia ad imparare
belong
poniżej
inizia ad imparare
below
pasek
inizia ad imparare
belt
ławka
inizia ad imparare
bench
zakręt
inizia ad imparare
bend
pod (b)
inizia ad imparare
beneath
zasiłek
inizia ad imparare
benefit
obok / koło
inizia ad imparare
beside
poza tym
inizia ad imparare
besides
najlepszy
inizia ad imparare
best
zakład
inizia ad imparare
bet
lepszy
inizia ad imparare
better
pomiędzy
inizia ad imparare
between
poza
inizia ad imparare
beyond
Biblia
inizia ad imparare
Bible
duży
inizia ad imparare
big
rower
inizia ad imparare
bike
projekt ustawy
inizia ad imparare
bill
miliard
inizia ad imparare
billion
wiązać
inizia ad imparare
bind
biologiczny
inizia ad imparare
biological
ptak
inizia ad imparare
bird
narodziny
inizia ad imparare
birth
urodziny
inizia ad imparare
birthday
kawałek
inizia ad imparare
bit
ukąszenie
inizia ad imparare
bite
czarny
inizia ad imparare
black
źdźbło
inizia ad imparare
blade
winić
inizia ad imparare
blame
koc
inizia ad imparare
blanket
ślepy
inizia ad imparare
blind
klocek
inizia ad imparare
block
krew
inizia ad imparare
blood
wiać
inizia ad imparare
blow
niebieski
inizia ad imparare
blue
tablica
inizia ad imparare
board
łódź
inizia ad imparare
boat
ciało
inizia ad imparare
body
bomba
inizia ad imparare
bomb
bombardowanie
inizia ad imparare
bombing
obligacja
inizia ad imparare
bond
kość
inizia ad imparare
bone
książka
inizia ad imparare
book
boom gospodarczy
inizia ad imparare
boom
bagażnik
inizia ad imparare
boot
granica
inizia ad imparare
border
urodzony
inizia ad imparare
born
pożyczat od kogoś
inizia ad imparare
borrow
szef
inizia ad imparare
boss
oba / obaj / obie / oboje
inizia ad imparare
both
zawracać głowę
inizia ad imparare
bother
butelka
inizia ad imparare
bottle
dno
inizia ad imparare
bottom
granica wewnętrzna np. województwa
inizia ad imparare
boundary
miska
inizia ad imparare
bowl
pudło / skrzynia
inizia ad imparare
box
Chłopiec
inizia ad imparare
boy
chłopak
inizia ad imparare
boyfriend
mózg
inizia ad imparare
brain
gałąź drzewa / oddział
inizia ad imparare
branch
marka
inizia ad imparare
brand
chleb
inizia ad imparare
bread
złamać / przerwa
inizia ad imparare
break
śniadanie
inizia ad imparare
breakfast
pierś
inizia ad imparare
breast
oddech
inizia ad imparare
breath
oddychać
inizia ad imparare
breathe
cegła
inizia ad imparare
brick
brydż
inizia ad imparare
bridge
akta lub streszczenie sprawy
inizia ad imparare
brief
pokrótce
inizia ad imparare
briefly
jasny
inizia ad imparare
bright
błyskotliwy
inizia ad imparare
brilliant
przynieść
inizia ad imparare
bring
Brytyjczyk / Brytyjka / brytyjski
inizia ad imparare
British
szeroki
inizia ad imparare
broad
złamany
inizia ad imparare
broken
brat
inizia ad imparare
brother
brązowy
inizia ad imparare
brown
pędzelek
inizia ad imparare
brush
goguś
inizia ad imparare
buck
budżet
inizia ad imparare
budget
budowa ciała
inizia ad imparare
build
budynek
inizia ad imparare
building
pocisk
inizia ad imparare
bullet
bukiet / banda
inizia ad imparare
bunch
ciężar
inizia ad imparare
burden
oparzenie
inizia ad imparare
burn
pogrzebać
inizia ad imparare
bury
autobus
inizia ad imparare
bus
biznes
inizia ad imparare
business
ruchliwy
inizia ad imparare
busy
ale
inizia ad imparare
but
masło
inizia ad imparare
butter
guzik
inizia ad imparare
button
kupować
inizia ad imparare
buy
kupiec
inizia ad imparare
buyer
przez np. zrobiony
inizia ad imparare
by
kabina
inizia ad imparare
cabin
gabinet (rząd)
inizia ad imparare
cabinet
kabel
inizia ad imparare
cable
ciasto
inizia ad imparare
cake
Oblicz
inizia ad imparare
calculate
połączenie, rozmowa telefoniczna
inizia ad imparare
call
aparat
inizia ad imparare
camera
obóz
inizia ad imparare
camp
kampania
inizia ad imparare
campaign
kampus
inizia ad imparare
campus
móc
inizia ad imparare
can
Kanadyjczyk
inizia ad imparare
Canadian
nowotwór
inizia ad imparare
cancer
kandydat
inizia ad imparare
candidate
czapka
inizia ad imparare
cap
zdolność
inizia ad imparare
capability
zdolny
inizia ad imparare
capable
objętość
inizia ad imparare
capacity
stolica
inizia ad imparare
capital
kapitan
inizia ad imparare
captain
uchwycić
inizia ad imparare
capture
samochód
inizia ad imparare
car
węgiel
inizia ad imparare
carbon
karta
inizia ad imparare
card
opieka / uwaga
inizia ad imparare
care
kariera
inizia ad imparare
career
ostrożny
inizia ad imparare
careful
z uwagą / uważnie / ostrożnie
inizia ad imparare
carefully
nośnik
inizia ad imparare
carrier
nieść
inizia ad imparare
carry
przypadek / sprawa
inizia ad imparare
case
gotówka
inizia ad imparare
cash
obsada
inizia ad imparare
cast
kot
inizia ad imparare
cat
złapać
inizia ad imparare
catch
kategoria
inizia ad imparare
category
katolicki
inizia ad imparare
Catholic
przyczyna / powód
inizia ad imparare
cause
strop
inizia ad imparare
ceiling
świętować
inizia ad imparare
celebrate
uroczystość
inizia ad imparare
celebration
celebryta
inizia ad imparare
celebrity
cela
inizia ad imparare
cell
środek
inizia ad imparare
center
centralny
inizia ad imparare
central
wiek
inizia ad imparare
century
dyrektor generalny
inizia ad imparare
CEO
ceremonia
inizia ad imparare
ceremony
pewny
inizia ad imparare
certain
rzeczywiście
inizia ad imparare
certainly
łańcuszek
inizia ad imparare
chain
krzesło
inizia ad imparare
chair
prezes
inizia ad imparare
chairman
wyzwanie
inizia ad imparare
challenge
izba
inizia ad imparare
chamber
mistrz
inizia ad imparare
champion
mistrzostwo
inizia ad imparare
championship
szansa
inizia ad imparare
chance
reszta
inizia ad imparare
change
wymiana pieniędzy
inizia ad imparare
changing
kanał
inizia ad imparare
channel
rozdział
inizia ad imparare
chapter
charakter
inizia ad imparare
character
cecha
inizia ad imparare
characteristic
charakteryzować
inizia ad imparare
characterize
pobierać opłate / być oskrażonym
inizia ad imparare
charge
jałmużna
inizia ad imparare
charity
diagram, wykres, tabela
inizia ad imparare
chart
ściganie
inizia ad imparare
chase
tanie
inizia ad imparare
cheap
czek
inizia ad imparare
check
policzek
inizia ad imparare
cheek
ser żółty
inizia ad imparare
cheese
szef kuchni
inizia ad imparare
chef
chemiczny
inizia ad imparare
chemical
klatka piersiowa
inizia ad imparare
chest
kurczak
inizia ad imparare
chicken
główny / szef
inizia ad imparare
chief
dziecko
inizia ad imparare
child
dzieciństwo
inizia ad imparare
childhood
Chińczyk
inizia ad imparare
Chinese
żeton
inizia ad imparare
chip
czekolada
inizia ad imparare
chocolate
wybór
inizia ad imparare
choice
cholesterol
inizia ad imparare
cholesterol
wybierać
inizia ad imparare
choose
chrześcijanin
inizia ad imparare
Christian
Boże Narodzenie
inizia ad imparare
Christmas
kościół
inizia ad imparare
church
papieros
inizia ad imparare
cigarette
koło
inizia ad imparare
circle
okoliczność
inizia ad imparare
circumstance
cytować
inizia ad imparare
cite
obywatel
inizia ad imparare
citizen
miasto
inizia ad imparare
city
cywilny
inizia ad imparare
civil
cywil
inizia ad imparare
civilian
roszczenie, skarga
inizia ad imparare
claim
klasa
inizia ad imparare
class
klasyczny / klasyczna
inizia ad imparare
classic
klasa (pomieszczenie)
inizia ad imparare
classroom
czysty
inizia ad imparare
clean
jasny
inizia ad imparare
clear
w wyraźny sposób
inizia ad imparare
clearly
klient
inizia ad imparare
client
klimat
inizia ad imparare
climate
wspinać się
inizia ad imparare
climb
klinika
inizia ad imparare
clinic
kliniczny
inizia ad imparare
clinical
zegar
inizia ad imparare
clock
zamykać
inizia ad imparare
close
dokładnie
inizia ad imparare
closely
bliższy
inizia ad imparare
closer
ubrania
inizia ad imparare
clothes
ubiór
inizia ad imparare
clothing
chmura
inizia ad imparare
cloud
klub
inizia ad imparare
club
Wskazówka
inizia ad imparare
clue
grupa
inizia ad imparare
cluster
trener
inizia ad imparare
coach
węgiel
inizia ad imparare
coal
koalicja
inizia ad imparare
coalition
wybrzeże
inizia ad imparare
coast
płaszcz
inizia ad imparare
coat
kod
inizia ad imparare
code
kawa
inizia ad imparare
coffee
poznawczy
inizia ad imparare
cognitive
zimny
inizia ad imparare
cold
zawalić się
inizia ad imparare
collapse
kolega lub koleżanka z pracy
inizia ad imparare
colleague
zebrać
inizia ad imparare
collect
kolekcja
inizia ad imparare
collection
kolektyw
inizia ad imparare
collective
college
inizia ad imparare
college
kolonialny
inizia ad imparare
colonial
kolor
inizia ad imparare
color
felieton
inizia ad imparare
column
połączenie
inizia ad imparare
combination
połączyć
inizia ad imparare
combine
przychodzić / pochodzić
inizia ad imparare
come
komedia
inizia ad imparare
comedy
wygoda / udogodnienie
inizia ad imparare
comfort
wygodny
inizia ad imparare
comfortable
polecenie
inizia ad imparare
command
dowódca
inizia ad imparare
commander
komentarz
inizia ad imparare
comment
reklama
inizia ad imparare
commercial
prowizja
inizia ad imparare
commission
oddawać się, poświęcać się
inizia ad imparare
commit
zobowiązanie / obowiązek
inizia ad imparare
commitment
komitet
inizia ad imparare
committee
pospolity
inizia ad imparare
common
komunikować się
inizia ad imparare
communicate
komunikacja
inizia ad imparare
communication
społeczność
inizia ad imparare
community
spółka
inizia ad imparare
company
porównać
inizia ad imparare
compare
porównanie
inizia ad imparare
comparison
rywalizować
inizia ad imparare
compete
zawody sportowe
inizia ad imparare
competition
lubiący współzawodnictwo
inizia ad imparare
competitive
konkurent
inizia ad imparare
competitor
skarżyć się
inizia ad imparare
complain
powództwo, skarga
inizia ad imparare
complaint
cały / całkowity / ukończyć coś / uzupełnij
inizia ad imparare
complete
całkowicie
inizia ad imparare
completely
złożony
inizia ad imparare
complex
skomplikowany
inizia ad imparare
complicated
składnik
inizia ad imparare
component
komponować
inizia ad imparare
compose
kompozycja / skład
inizia ad imparare
composition
wszechstronny
inizia ad imparare
comprehensive
komputer
inizia ad imparare
computer
koncentrować
inizia ad imparare
concentrate
stężenie
inizia ad imparare
concentration
koncepcja
inizia ad imparare
concept
zmartwienie
inizia ad imparare
concern
zaniepokojony
inizia ad imparare
concerned
koncert
inizia ad imparare
concert
wyciągnąć wniosek
inizia ad imparare
conclude
wniosek
inizia ad imparare
conclusion
beton
inizia ad imparare
concrete
warunek
inizia ad imparare
condition
zachowanie
inizia ad imparare
conduct
konferencja
inizia ad imparare
conference
pewność siebie / zaufanie
inizia ad imparare
confidence
pewny siebie
inizia ad imparare
confident
potwierdzać
inizia ad imparare
confirm
konflikt
inizia ad imparare
conflict
konfrontować
inizia ad imparare
confront
zamieszanie
inizia ad imparare
confusion
Kongres
inizia ad imparare
Congress
kongresowy
inizia ad imparare
congressional
połączyć
inizia ad imparare
connect
połączenie
inizia ad imparare
connection
świadomość
inizia ad imparare
consciousness
zgoda
inizia ad imparare
consensus
konsekwencja
inizia ad imparare
consequence
konserwatywny
inizia ad imparare
conservative
rozważać
inizia ad imparare
consider
znaczny
inizia ad imparare
considerable
wynagrodzenie
inizia ad imparare
consideration
składać się
inizia ad imparare
consist
zgodny, spójny
inizia ad imparare
consistent
stały
inizia ad imparare
constant
stale / wciąż
inizia ad imparare
constantly
stanowić
inizia ad imparare
constitute
konstytucyjny
inizia ad imparare
constitutional
budować
inizia ad imparare
construct
budowla
inizia ad imparare
construction
konsultant
inizia ad imparare
consultant
konsumować
inizia ad imparare
consume
konsument
inizia ad imparare
consumer
konsumpcja
inizia ad imparare
consumption
kontakt
inizia ad imparare
contact
zawierać
inizia ad imparare
contain
opakowanie
inizia ad imparare
container
współczesny
inizia ad imparare
contemporary
zadowolony / treść / zawartość
inizia ad imparare
content
zawody
inizia ad imparare
contest
kontekst
inizia ad imparare
context
kontyntynuj
inizia ad imparare
continue
nieprzerwany
inizia ad imparare
continued
umowa
inizia ad imparare
contract
kontrast
inizia ad imparare
contrast
przyczynić się
inizia ad imparare
contribute
składka / wkład / udział
inizia ad imparare
contribution
kontrola
inizia ad imparare
control
kontrowersyjny
inizia ad imparare
controversial
spór
inizia ad imparare
controversy
konwencja
inizia ad imparare
convention
typowy, konwencjonalny
inizia ad imparare
conventional
dialog
inizia ad imparare
conversation
konwertować
inizia ad imparare
convert
przekonanie
inizia ad imparare
conviction
przekonać
inizia ad imparare
convince
kucharz
inizia ad imparare
cook
ciastko
inizia ad imparare
cookie
gotowanie
inizia ad imparare
cooking
chłodno
inizia ad imparare
cool
współpraca
inizia ad imparare
cooperation
policjant / glina
inizia ad imparare
cop
radzić sobie
inizia ad imparare
cope
kopia, egzemplarz książki, gazety
inizia ad imparare
copy
rdzeń
inizia ad imparare
core
kukurydza
inizia ad imparare
corn
róg / narożnik
inizia ad imparare
corner
zbiorowy
inizia ad imparare
corporate
korporacja
inizia ad imparare
corporation
poprawny
inizia ad imparare
correct
korespondent
inizia ad imparare
correspondent
koszt
inizia ad imparare
cost
bawełna
inizia ad imparare
cotton
kanapa
inizia ad imparare
couch
móc / umieć / potrafić; forma czasu Past Simple of czasownika 'can'
inizia ad imparare
could
rada (jako zebranie)
inizia ad imparare
council
doradca / konsultant (c)
inizia ad imparare
counselor
liczyć / hrabia
inizia ad imparare
count
kontuar
inizia ad imparare
counter
państwo
inizia ad imparare
country
hrabstwo
inizia ad imparare
county
para
inizia ad imparare
couple
odwaga
inizia ad imparare
courage
kurs
inizia ad imparare
course
kort do tenisa
inizia ad imparare
court
kuzyn
inizia ad imparare
cousin
nakrycie
inizia ad imparare
cover
relacja
inizia ad imparare
coverage
krowa
inizia ad imparare
cow
rozłupać
inizia ad imparare
crack
rzemiosło
inizia ad imparare
craft
załamanie (na giełdzie)
inizia ad imparare
crash
zwariowany
inizia ad imparare
crazy
śmietana / krem
inizia ad imparare
cream
Stwórz
inizia ad imparare
create
tworzenie
inizia ad imparare
creation
kreatywny
inizia ad imparare
creative
stworzenie
inizia ad imparare
creature
kredyt
inizia ad imparare
credit
załoga
inizia ad imparare
crew
zbrodnia
inizia ad imparare
crime
przestępca
inizia ad imparare
criminal
kryzys
inizia ad imparare
crisis
kryteria
inizia ad imparare
criteria
krytyk
inizia ad imparare
critic
krytyczny
inizia ad imparare
critical
krytyka
inizia ad imparare
criticism
krytykować
inizia ad imparare
criticize
przyciąć
inizia ad imparare
crop
krzyż
inizia ad imparare
cross
tłum
inizia ad imparare
crowd
bardzo ważny
inizia ad imparare
crucial
płakać
inizia ad imparare
cry
kulturalny / kulturowy
inizia ad imparare
cultural
kultura
inizia ad imparare
culture
filiżanka
inizia ad imparare
cup
ciekawy, ciekawski, wścibski
inizia ad imparare
curious
aktualny
inizia ad imparare
current
obecnie
inizia ad imparare
currently
program nauczania
inizia ad imparare
curriculum
zwyczaj
inizia ad imparare
custom
klient
inizia ad imparare
customer
ciąć / kroić / skaleczenie
inizia ad imparare
cut
cykl
inizia ad imparare
cycle
tatuś
inizia ad imparare
dad
codziennie
inizia ad imparare
daily
szkoda / krzywda
inizia ad imparare
damage
tańczyć
inizia ad imparare
dance
zagrożenie
inizia ad imparare
danger
niebezpieczny
inizia ad imparare
dangerous
odważyć się
inizia ad imparare
dare
ciemny
inizia ad imparare
dark
ciemność
inizia ad imparare
darkness
dane
inizia ad imparare
data
data
inizia ad imparare
date
córka
inizia ad imparare
daughter
dzień
inizia ad imparare
day
martwy / martwa
inizia ad imparare
dead
umowa
inizia ad imparare
deal
handlarz / handlarka
inizia ad imparare
dealer
drogi / kochany / ukochany
inizia ad imparare
dear
śmierć
inizia ad imparare
death
debata
inizia ad imparare
debate
dług
inizia ad imparare
debt
dekada
inizia ad imparare
decade
podjąć decyzję
inizia ad imparare
decide
decyzja
inizia ad imparare
decision
pokład (na statku)
inizia ad imparare
deck
ogłosić
inizia ad imparare
declare
spadek (np. cen)
inizia ad imparare
decline
spadek / zmniejszenie
inizia ad imparare
decrease
głęboki
inizia ad imparare
deep
głęboko
inizia ad imparare
deeply
jeleń
inizia ad imparare
deer
pokonać
inizia ad imparare
defeat
bronić
inizia ad imparare
defend
pozwany
inizia ad imparare
defendant
obrona
inizia ad imparare
defense
obronny
inizia ad imparare
defensive
deficyt
inizia ad imparare
deficit
definiować
inizia ad imparare
define
niewątpliwie
inizia ad imparare
definitely
definicja
inizia ad imparare
definition
stopień (temperatury)
inizia ad imparare
degree
opóźnienie
inizia ad imparare
delay
dostarczyć
inizia ad imparare
deliver
dostawa
inizia ad imparare
delivery
popyt
inizia ad imparare
demand
demokracja
inizia ad imparare
democracy
Demokrata
inizia ad imparare
Democrat
demokratyczny
inizia ad imparare
democratic
demonstrować, pokazać
inizia ad imparare
demonstrate
pokaz
inizia ad imparare
demonstration
zaprzeczać
inizia ad imparare
deny
katedra
inizia ad imparare
department
zależeć
inizia ad imparare
depend
zależny
inizia ad imparare
dependent
w zależności
inizia ad imparare
depending
przedstawiać w histori bądź na obrazie (d)
inizia ad imparare
depict
depresja
inizia ad imparare
depression
głębokość
inizia ad imparare
depth
zastępca
inizia ad imparare
deputy
czerpać
inizia ad imparare
derive
opisać
inizia ad imparare
describe
opis
inizia ad imparare
description
pustynia
inizia ad imparare
desert
zasłużyć
inizia ad imparare
deserve
projektować (ciuchy, budynki) / projekt / wzór
inizia ad imparare
design
projektant
inizia ad imparare
designer
pragnienie, pożądanie
inizia ad imparare
desire
biurko
inizia ad imparare
desk
rozpaczliwy
inizia ad imparare
desperate
mimo
inizia ad imparare
despite
zniszczyć
inizia ad imparare
destroy
zniszczenie
inizia ad imparare
destruction
szczegół
inizia ad imparare
detail
szczegółowe
inizia ad imparare
detailed
wykryć
inizia ad imparare
detect
określać
inizia ad imparare
determine
rozwijać
inizia ad imparare
develop
rozbudowujący się
inizia ad imparare
developing
rozwój
inizia ad imparare
development
urządzenie
inizia ad imparare
device
poświęcać
inizia ad imparare
devote
dialog
inizia ad imparare
dialogue
umierać
inizia ad imparare
die
dieta
inizia ad imparare
diet
różnić się
inizia ad imparare
differ
różnica
inizia ad imparare
difference
różny
inizia ad imparare
different
różnie
inizia ad imparare
differently
trudny
inizia ad imparare
difficult
trudność
inizia ad imparare
difficulty
kopać
inizia ad imparare
dig
cyfrowy
inizia ad imparare
digital
wymiar
inizia ad imparare
dimension
jadalnia
inizia ad imparare
dining
obiad
inizia ad imparare
dinner
bezpośredni
inizia ad imparare
direct
kierunek
inizia ad imparare
direction
bezpośrednio
inizia ad imparare
directly
reżyser
inizia ad imparare
director
brud
inizia ad imparare
dirt
brudny
inizia ad imparare
dirty
niepełnosprawność
inizia ad imparare
disability
nie zgadzać się
inizia ad imparare
disagree
znikać
inizia ad imparare
disappear
kataklizm
inizia ad imparare
disaster
dyscyplina
inizia ad imparare
discipline
wypowiedź / dyskurs
inizia ad imparare
discourse
odkryć
inizia ad imparare
discover
odkrycie
inizia ad imparare
discovery
dyskryminacja
inizia ad imparare
discrimination
omawiać
inizia ad imparare
discuss
dyskusja
inizia ad imparare
discussion
choroba
inizia ad imparare
disease
danie, potrawa
inizia ad imparare
dish
odwołać
inizia ad imparare
dismiss
nieład(stan nieporządku lub braku organizacji) / zaburzenia (choroby)
inizia ad imparare
disorder
wystawa sklepowa
inizia ad imparare
display
spór
inizia ad imparare
dispute
odległość
inizia ad imparare
distance
odległy
inizia ad imparare
distant
wyraźny / odrębny
inizia ad imparare
distinct
wyróżnienie
inizia ad imparare
distinction
rozróżniać
inizia ad imparare
distinguish
rozprowadzać
inizia ad imparare
distribute
dystrybucja
inizia ad imparare
distribution
dzielnica
inizia ad imparare
district
zróżnicowany
inizia ad imparare
diverse
różnorodność / zróżnicowanie
inizia ad imparare
diversity
dzielić
inizia ad imparare
divide
podział / dzielenie / dział / dywizja
inizia ad imparare
division
rozwód
inizia ad imparare
divorce
kod DNA
inizia ad imparare
DNA
robić
inizia ad imparare
do
lekarz
inizia ad imparare
doctor
dokument
inizia ad imparare
document
pies
inizia ad imparare
dog
krajowy
inizia ad imparare
domestic
dominujący
inizia ad imparare
dominant
zdominować
inizia ad imparare
dominate
drzwi
inizia ad imparare
door
podwójnie / dubler
inizia ad imparare
double
wątpliwość
inizia ad imparare
doubt
w dół
inizia ad imparare
down
centrum miasta
inizia ad imparare
downtown
tuzin
inizia ad imparare
dozen
trata
inizia ad imparare
draft
ciągnąć
inizia ad imparare
drag
dramat
inizia ad imparare
drama
dramatyczny
inizia ad imparare
dramatic
dramatycznie/drastycznie
inizia ad imparare
dramatically
remis / rysować
inizia ad imparare
draw
rysowanie
inizia ad imparare
drawing
sen / marzenie
inizia ad imparare
dream
sukienka
inizia ad imparare
dress
napój, drink
inizia ad imparare
drink
napęd
inizia ad imparare
drive
kierowca
inizia ad imparare
driver
zmniejszenie / spadek
inizia ad imparare
drop
narkotyk
inizia ad imparare
drug
suchy
inizia ad imparare
dry
z powodu
inizia ad imparare
due
w czasie / podczas
inizia ad imparare
during
kurz
inizia ad imparare
dust
obowiązek
inizia ad imparare
duty
każdy
inizia ad imparare
each
chętny
inizia ad imparare
eager
ucho
inizia ad imparare
ear
wcześnie
inizia ad imparare
early
zarabiać
inizia ad imparare
earn
zarobek
inizia ad imparare
earnings
gleba
inizia ad imparare
earth
łatwość
inizia ad imparare
ease
łatwo
inizia ad imparare
easily
wschód
inizia ad imparare
east
wschodni
inizia ad imparare
eastern
łatwy
inizia ad imparare
easy
jeść
inizia ad imparare
eat
ekonomiczny / oszczędny
inizia ad imparare
economic
ekonomia
inizia ad imparare
economics
ekonomista
inizia ad imparare
economist
gospodarka
inizia ad imparare
economy
krawędź / skraj / brzeg
inizia ad imparare
edge
wydanie
inizia ad imparare
edition
redaktor
inizia ad imparare
editor
kształcić
inizia ad imparare
educate
wykształcenie
inizia ad imparare
education
pouczający
inizia ad imparare
educational
pedagog
inizia ad imparare
educator
efekt
inizia ad imparare
effect
efektywny
inizia ad imparare
effective
efektywnie
inizia ad imparare
effectively
skuteczność, wydajność
inizia ad imparare
efficiency
wydajny
inizia ad imparare
efficient
wysiłek
inizia ad imparare
effort