34 BAUHAUS, SUPREMATYZM, UNIZM, KONSTRUKTYWIZM

 0    81 schede    agrathe
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
PREEKSPRESJONIZM
inizia ad imparare
PREEKSPRESJONIZM
Hans Poelzig
Niemiecki architekt był od 1900 r. wykładowcą Akademii Sztuki i Rzemiosła we Wrocławiu, a od 1908 r. członkiem niemieckiego Werkbundu, ale charakterystytczne cechy ekspresjonistycznego formowania bryły pojawiły się już w jego projektach
inizia ad imparare
Hans Poelzig
realizowanych w Lwówku Śląskim w 1904 r, a zdominowały całość budowli w projektach poznańskiej wieży ciśnień z 1911 r. i fabryki w Luboniu k/Poznania z lat 1911-12. Programowym projektem ekspresjonizmu stał się berliński teatr Schauspielhaus z 1919 r.
inizia ad imparare
Hans Poelzig, Budynek mieszkalny w Lwówku Śląskim, 1904
inizia ad imparare
Hans Poelzig, Budynek fabryczny w Luboniu k/Poznania, 1911
inizia ad imparare
Hans Poelzig, Wieża ciśnień w Poznaniu, 1911-1912
inizia ad imparare
Hans Poelzig, Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu, 1911-1913
inizia ad imparare
Peter Behrens, Hala turbin AEG w Berlinie, 1908-09
inizia ad imparare
Frank Lloyd Wright, Larkin Building, 1905-1906
inizia ad imparare
Muzeum Guggenheima w Nowym Yorku, 1956
FRANK LLOYD WRIGHT
FUTURYZM
inizia ad imparare
FUTURISM
inizia ad imparare
Budynek Fiata Lignoto w Turynie z 1916 r. z torem jazd samochodowych wzbudził zachwyt zazwyczaj opanowanego Le Corbusiera
inizia ad imparare
Ekspresjonistyczny budynek Casa del Fascio w Asti za[rpjektowany przez Ottorino Aloisio w 1932 r.
inizia ad imparare
Casa del Fascio w Como, zaprojektowany przez Giuseppe Teragniego w 1932 r. jest zaliczany do architektury futurystycznej,
KONSTRUKTYWIZM
kierunek w sztuce abstrakcyjnej powstały w 1913 roku w Rosji, nieco później w Holandii i wreszcie w całej Europie, do USA dotarł po I wojnie światowej.
Podstawowym wyróżnikiem konstruktywizmu w stosunku do innych ruchów awangardowych było stosowanie dyscypliny formalnej ograniczonej do prostych elementów geometrycznych: koła, trójkąta i linii prostej.
inizia ad imparare
KONSTRUKTYWIZM
Z założenia wzajemne oddziaływania tych form wywołują wewnętrzne napięcie w kompozycji obrazu. Celem jest poszukiwanie nowej ekspresji estetycznej, a metodą świadoma rezygnacja nie tylko z prezentowania widzialnej rzeczywistości,
ale także odejście od skojarzeń ze światem przedmiotów. Konstruktywizm zawdzięcza nazwę zarówno podejściu do budowania obrazu – "konstruowania" z określonych elementów, jak i swoistemu zaangażowaniu w nowoczesność.
inizia ad imparare
Władomir Tatlin, Pomnik III Międzynarodówki, 1919–1920
inizia ad imparare
El Lissitsky, Trybuna Lenina, 1924
inizia ad imparare
Konstanty Mielnikow, Plan i elewacja radzieckiego pawilonu na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu, 1925
inizia ad imparare
Ilija Golosow, Klub robotniczy, 1926 - właściwie jest to pierwszy przykład architektury high-tech
inizia ad imparare
Konstanty Mielnikow, tył własnego domu architekta, 1927
inizia ad imparare
Konstanty Mielnikow, Klub robotniczy, 1927
KAZIMIERZ MALEWICZ 1879-1935
rosyjski malarz, pedagog, komunistyczny filozof, teoretyk sztuki, także rosyjski urzędnik państwowy polskiego pochodzenia czy narodowości. Czołowy artysta awangardy, twórca suprematyzmu. Związany m.in. z Bubnowym Waletem, Wchutiemasem i Unowisem.
inizia ad imparare
KAZIMIERZ MALEWICZ 1879-1935
Od 1918 roku urzędnik Ludowego Komisariatu Oświaty Rosyjskiej FSRR, w 1929 roku komisarz ludowy (minister) sztuk wizualnych Rosyjskiej FSRR. Jeden z najważniejszych przedstawicieli oficjalnej kultury rosyjskiej i radzieckiej lat 1917–1935.
inizia ad imparare
Aviator, 1914, olej na płótnie, 125 x 65 cm, Galeria Tretiakowska Moskwa
KAZIMIERZ MALEWICZ 1879-1935
inizia ad imparare
Anglik w Moskwie, 1914, olej na płótnie, 88 × 57 cm, Stedelijk Museum Amsterdam
KAZIMIERZ MALEWICZ 1879-1935
inizia ad imparare
Czarny kwadrat, 1913, Muzeum Państwowe, Petersburg
KAZIMIERZ MALEWICZ 1879-1935
inizia ad imparare
Supremus #56, 1915, olej na płótnie, 80.5 × 71 cm, Muzeum Państwowe, Petersburg
KAZIMIERZ MALEWICZ 1879-1935
inizia ad imparare
Figura w żółtej koszuli, 1928-32, olej na płótnie, 99 x 79 cm, Muzeum Państwowe, Petersburg
KAZIMIERZ MALEWICZ 1879-1935
inizia ad imparare
Czerwona konnica, 1930
KAZIMIERZ MALEWICZ 1879-1935
ALEKSANDER RODCZENKO 1891-1956
rosyjski malarz, rzeźbiarz, projektant plakatów i mebli, ilustrator. Jeden z czołowych przedstawicieli konstruktywizmu.
inizia ad imparare
ALEKSANDER RODCZENKO 1891-1956
Kształcił się w Kazaniu, działał w Moskwie. W roku 1915 założył grupę tzw. biespriedmietnych, po 1917 związał się z konstruktywistami i grupą LEF (Lewyj front iskusstw). Od roku 1920 profesor moskiewskich wyższych uczelni artystycznych.
inizia ad imparare
Portret matki, 1924
ALEKSANDER RODCZENKO 1891-1956
inizia ad imparare
Dziewczyna z Laicą, 1934
ALEKSANDER RODCZENKO 1891-1956
inizia ad imparare
Przy telefonie, 1928
ALEKSANDER RODCZENKO 1891-1956
inizia ad imparare
Na demonstrację, 1928
ALEKSANDER RODCZENKO 1891-1956
inizia ad imparare
Plakat filmu "Pancernik Potiomkin" Sergiusza Eisensteina
ALEKSANDER RODCZENKO 1891-1956
inizia ad imparare
Plakat Pro-Eto, 1923
ALEKSANDER RODCZENKO 1891-1956
inizia ad imparare
Kompozycja, 1915
ALEKSANDER RODCZENKO 1891-1956
EL LISSITZKY 1890-1941
inizia ad imparare
EL LISSITZKY 1890-1941
rosyjski malarz, grafik, architekt, typograf i fotografik.
inizia ad imparare
Bij Białych Czerwonym Llinem, 1919
EL LISSITZKY 1890-1941
inizia ad imparare
Ilustracje do "Bajki o kwadratach"
EL LISSITZKY 1890-1941
HENRYK STAŻEWSKI 1894-1988
polski malarz związany z kierunkami awangardowymi, przedstawiciel konstruktywizmu.
inizia ad imparare
HENRYK STAŻEWSKI 1894-1988
W swojej twórczości poświęcił się abstrakcji geometrycznej.
inizia ad imparare
Relief nr 12, 1968
HENRYK STAŻEWSKI 1894-1988
inizia ad imparare
Relief nr 14, drewno, pilśnia, tektura; tempera; 47 x 62 x 7 cm; 1962
KATARZYNA KOBRO 1898-1951
była rosyjską artystką urodzoną i wykształconą w Moskwie, związaną z tamtejszym środowiskiem artystów awangardowych. Wyszła za mąż za polskiego malarza Władysława Strzemińskiego i wkrótce przeniosła się z nim do Polski, gdzie pozostała do śmierci.
inizia ad imparare
KATARZYNA KOBRO 1898-1951
obro stworzyła na przełomie lat 20-tych i 30-tych całkowicie dojrzałą koncepcję rzeźby, której istotę stanowi nie materia, ale przestrzeń. Tylko techniczna konieczność zmuszająca artystkę do używania wprawdzie cienkiej,
mającej jednak określoną grubość i masę blachy powoduje, że rzeźby Kobro są tworami materialnymi.
inizia ad imparare
Kompozycja przestrzenna nr 6, 1931, stal malowana, 64 x 25 x 15 cm, Muzeum Sztuki, Łódź
inizia ad imparare
Kompozycja przestrzenna nr 4, 1929, Muzeum Sztuki w Łodzi
UNIZM
nurt abstrakcji zainicjowany w Polsce przez Władysława Strzemińskiego, wyłożona w publikacji Unizm w malarstwie (1928) oraz w artykułach ogłoszonych w kwartalniku Forma. Nazwa pochodzi od łac. unio, co znaczy 'zjednoczenie'.
inizia ad imparare
UNIZM
W unizmie chodziło o obraz, który byłby jednolity, w którym jego składniki plastyczne (kolor i kształt) byłyby w zgodzie z istotnymi właściwościami obrazu jako płaszczyzny ograniczonej ramą.
Kolory i kształty powinny być tak zestrojone ze sobą, żeby nie tworzyły kontrastów i żeby zamykały się doskonale w ramach. Według Strzemińskiego dotychczasowa koncepcja obrazu była dualistyczna, sprzeczna w sobie, oparta na kontrastach (kolorów, kształtów
WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI 1893-1952
polski malarz, teoretyk sztuki, publicysta, pedagog z kręgu konstruktywizmu.
inizia ad imparare
WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI 1893-1952
Pionier konstruktywistycznej awangardy lat 20. i 30. XX wieku; twórca teorii unizmu.
inizia ad imparare
Kompozycja unistyczna II (10)", 1931, olej na płótnie, Muzeum Sztuki, Łódź
WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI 1893-1952
inizia ad imparare
Powidok słońca
WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI 1893-1952
inizia ad imparare
Morze, 1933, 20 x 26 cm, tempera
WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI 1893-1952
inizia ad imparare
Kobieta w oknie, 1948
WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI 1893-1952
inizia ad imparare
kompozycja unistyczna nr 13, 1934, olej, płótno, 50 x 50 cm, Muzeum Sztuki w Łodzi
WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI 1893-1952
inizia ad imparare
Pejzaż górski, gwasz
WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI 1893-1952
inizia ad imparare
Pejzaż łódzki, tempera, tektura, 1932
WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI 1893-1952
inizia ad imparare
pejzaż łódzki, 1931, olej, tempera, 24 x 20 cm, Muzeum Sztuki w Łodzi;
WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI 1893-1952
EKSPRESJONIZM
EKSPRESJONIZM Architektura ekspresjonistyczna rozwijała się równolegle z architekturą funkcjonalistyczną spod znaku Bauhausu, miała jednak zupełnie inne założenia.
O ile funkcjonaliści głosili - przynajmniej teoretycznie - potrzebę podporządkowania architektury racjonalnej analizie funkcji i oczyszczenia jej z narracyjnego ornamentu, to ekspresjoniści wychodzili z założenia, że
inizia ad imparare
EKSPRESJONIZM
architektura jako sztuka spełnia nie tylko funkcję użytkową, ale niesie w sobie pewien przekaz emocjonalny - odbierana jest więc nie tylko przez użytkowanie, ale tworzy pewien psychiczny kontekst wykraczający poza czystą funkcję.
inizia ad imparare
Bruno Taut, Pawilon Szkła, a wystawie Werkbumdu w Kolonii, 1914
inizia ad imparare
Michel de Klerk, Fragment osiedla Het Schip w Amsterdamie zrealizowanego w latach 1917-1921 w stylu tzw. ekspresjonizmu ceglanego
inizia ad imparare
Hans Poelzig, Elewacja teatru Großea Schauspielhaus, Berlin, 1918–1919
inizia ad imparare
Hans Poelzig, wnętrze teatru Großea Schauspielhaus, Berlin, 1918–1919
inizia ad imparare
Erich Mendelsohn, Wieża Einsteina w Poczdamie, 1920-21
inizia ad imparare
Erich Mendelsohn, Dom towarowy Schocken w Stuttgarcie
inizia ad imparare
Peter Behrens, Fabryka farb w Hochst, 1920-24
inizia ad imparare
Fritz Höger, Chilehaus, Hamburg, 1922–1924 - ekspresjonizm ceglany
inizia ad imparare
1924-28 Goetheanum Dornach Switzerland, Rudolf Steiner
NOWA RZECZOWOŚĆ
Architektura Nowej Rzeczowości nie ma jasnej definicji, chociaż często utożsamiana jest z Bauhausem. Przymiotnik "nowa" należy rozumieć w ten sposób, że za "pierwszą" rzeczowość uznawano odwrót artystów przed 1 w.ś. od estetyki secesjonistycznej.
inizia ad imparare
NOWA RZECZOWOŚĆ
Weimarska konstytucja z 1919 r. gwarantowała wszystkim Niemcom prawo do "zdrowego mieszkania", a niemieccy architekci, mimo całej awangardowości i dopływającej ze świata kosmopolitycznej propagandy byli wychowani w duchu Werkbundu
i mieli wpojone poczucie zawodowej i cywilizacyjnej misji. W tym właśnie okresie zdefiniowano pojęcie "existenzminimum", a więc minimalnych warunków, jakie musi spełniać mieszkanie, aby nie stanowić zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.
inizia ad imparare
WALTER GROPIUS 1883-1969 AND ADOLF MEYER 1889-1954
Fabryka Fagus, 1913-14
BAUHAUS
powstał w 1919 r. w Weimarze w wyniku działań założonego w 1907 r. przez Hermanna Muthesiusa towarzystwa Deutscher Werkbund, gromadzącego niemieckich projektantów i polityków
inizia ad imparare
BAUHAUS
w celu podniesienia poziomu niemieckiego wzornictwa i zwiększenia konkurencyjności niemieckiej gospodarki.
WALTER GROPIUS
inizia ad imparare
WALTER GROPIUS
inizia ad imparare
Gropius, Główny kompleks budynków Bauhausu w Dessau, 1925-26
inizia ad imparare
Gropius, Główny kompleks budynków Bauhausu w Dessau, 1925-26
inizia ad imparare
Le Corbusier, Villa Savoy, 1928-1931
inizia ad imparare
Mies van der Rohe, Niemiecki pawilon na wystawie w Barcelonie, 1929
ART-DECO
styl w sztuce: architekturze, malarstwie, grafice oraz w architekturze wnętrz, rozpowszechniony w latach 1919–1939. Nazwa wywodzi się od francuskiego art – sztuka i décoratif – dekoracyjny, w
inizia ad imparare
ART-DECO
rozumieniu jakie język polski łączy z urządzaniem wnętrz (czyli „dekorowaniem”); termin décoratif nie oznacza w tym wypadku „zdobienia”.
inizia ad imparare
Frank Lloyd Wright, Hollyhock House, 1919
inizia ad imparare
Frank Lloyd Wright, dom towarowy A.D. German w Wisconcin, 1921
inizia ad imparare
Frank Lloyd Wright, Ennis House, 1923-24
inizia ad imparare
Józef Czajkowski, Polski pawilon ma Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekorayjnej w Paryżu, 1925 Niżej: patio pawilonu z rzeźbą Henryka Kuny "Rytm" i stylizowanymi muralami
inizia ad imparare
William Van Alen, Chrysler Building, zwieńczenie w stylu art-deco wykonane ze stali chromowej, 1928-1930
INTERNATIONAL STYLE
inizia ad imparare
INTERNATIONAL STYLE
inizia ad imparare
TADEUSZ TOŁWIŃSKI 1887-1951Gmach Muzeum Narodowego w Warszawie
inizia ad imparare
TADEUSZ TOŁWIŃSKI 1887-1951Gmach Muzeum Narodowego w Warszawie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.