500 most important Swedish verbs 276 - 300

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to pray
I pray to God.
inizia ad imparare
att be; ber
Jag ber till Gud.
to discuss
We have to discuss every possibility.
inizia ad imparare
att avhandla; avhandlar
Vi måste avhandla varje möjlighet.
to hunt
Is it legal to hunt in Poland?
inizia ad imparare
att jaga; jagar
Är det laglig att jaga i Polen?
to get bored
I'm getting bored.
inizia ad imparare
att bli uttråkad; att blir uttråkad
Jag börjar bli uttråkad.
to collect
30 years ago it was very popular to collect stamps.
inizia ad imparare
att samla; samlar
För 30 år sedan var det jättepopulärt att samla frimärken.
to strike
Nurses strike so the hospitals are working slower.
inizia ad imparare
att strejka; strejkar
Sjuksköterskor strejkar så sjukhus arbetar långsammare.
to shout
They got scared and began shouting.
inizia ad imparare
att skrika; skriker
De blev rädd och började skrika.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Swedish Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.