500 most important Swedish verbs 426 - 450

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to reduce
The company reduced its publicity budget.
inizia ad imparare
att reducera; reducerar
Firman har reducerat sin reklambudget.
to bake
The cake you baked yesterday was very tasty.
inizia ad imparare
to bake in inglese
att baka; bakar
Den kakan som du bakade i går var jättegott.
to seize
Seize the day.
inizia ad imparare
att fånga; fångar
Fånga dagen!
to weigh
Today I weigh 76 kg.
inizia ad imparare
att väga; väger
Idag väger jag 76 kilo.
to ensure
We must ensure that all people have equal chances.
inizia ad imparare
att se till; ser till
Vi måste se till jämställda chans för alla människor.
to amuse
It amused me to see my grandpa dance.
inizia ad imparare
att roa; roar
Det roade mig att se när min farfar dansar.
to consume
Our society consumes more and more.
inizia ad imparare
att förbruka; förbrukar
Vårt samhälle konsumerar mer och mer.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Swedish Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.