A, nebo, ale, takže - And, or, but, so

 0    23 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
méně
Ta výstava byla méně zajímavá než koncert.
inizia ad imparare
less
The exhibition was less interesting than the concert.
málo
Dali nám jen málo času.
inizia ad imparare
few
také: "little"
They gave us little time.
protože
Nechci cestovat lodí, protože trpím mořskou nemocí.
inizia ad imparare
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
jen
Mám jen pět minut.
inizia ad imparare
only
I have only 5 minutes.
tak, takže
Měl jsem hlad, tak jsem si šel dát něco k jídlu.
inizia ad imparare
so
I was hungry, so I went out to eat something.
než
při porovnávání (více než, méně než)
Jsem inteligentnější než ty.
inizia ad imparare
than
more than, less than
I'm more intelligent than you.
také
Měl bys navštívit i tu katedrálu.
inizia ad imparare
too
také: "also"
You should visit the cathedral too.
+16 schede
La lezione è parte del corso
"Angličtina: den 2"
(Un totale di 267 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.