Prostor - Space

 0    32 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Odboč doprava.
inizia ad imparare
Turn right.
příjezd, příchod, přílet
Můžeš to zkontrolovat na příjezdové informační tabuli.
inizia ad imparare
arrival
You can check that on the arrivals board.
město
velkoměsto
Tohle město nikdy nespí.
inizia ad imparare
city
smaller city = town
This city never sleeps.
Jdi stále rovně.
inizia ad imparare
Go straight on.
kino
Jdeš do kina?
inizia ad imparare
cinema
Are you going to the cinema?
divadlo
Lístky do divadla jsou drahé.
inizia ad imparare
theatre
The tickets to the theatre are expensive.
tady
Ou, tady je takové horko!
inizia ad imparare
here
Oh, it's so hot in here!
+25 schede
La lezione è parte del corso
"Angličtina: den 2"
(Un totale di 267 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.