Activities - Veiklos

 0    29 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to be
It's nice to be here.
inizia ad imparare
būti
Malonu būti čia.
to have
He wants to have a pet.
inizia ad imparare
turėti
Jis nori turėti augintinį.
to want
How can you want food at this time of the day?
inizia ad imparare
norėti
Kaip šiuo dienos metu gali norėti valgyti?
must
or: "have to"
You must buy a ticket.
inizia ad imparare
privalėti
Privalote nusipirkti bilietą.
can
Can you help me?
inizia ad imparare
galėti
Gal galite man padėti?
to give
Can you give me 5 euros?
inizia ad imparare
duoti
Ar galite man duoti 5 eurus?
to go
I want to go on foot.
inizia ad imparare
eiti
Noriu eiti pėsčiomis.
to like
or: "to love"
How can you not like it?
inizia ad imparare
patikti
synonym: patikti
Kaip galite to nemėgti?
to do
Can you do something?
inizia ad imparare
daryti
Ar galite kažką padaryti?
to know
How could I know?
inizia ad imparare
žinoti
Iš kur galėjau žinoti?
to look for
I stopped looking for my watch.
inizia ad imparare
ieškoti
Nustojau ieškoti savo laikrodžio.
to eat
I like to eat vegetables.
inizia ad imparare
valgyti
Man patinka valgyti daržoves.
to drink
Can I drink from your glass?
inizia ad imparare
gerti
Galiu gerti iš tavo stiklinės?
to sleep
He likes sleeping.
inizia ad imparare
miegoti
Jam patinka miegoti.
to visit
We are planning to visit the old city tomorrow.
inizia ad imparare
aplankyti
Planuojame rytoj aplankyti senamiestį.
to receive
I like receiving gifts.
inizia ad imparare
gauti
Man patinka gauti dovanas.
to use
Our program is easy to use.
inizia ad imparare
naudoti
Mūsų programą paprasta naudoti.
to see
These glasses will help you to see better.
inizia ad imparare
matyti
Šie akiniai padės Jums geriau matyti.
to come
Can you come at 6 p.m.?
inizia ad imparare
atvykti
Ar galite atvykti 18:00?
to speak
She tried to speak with him.
inizia ad imparare
šnekėti
Ji bandė su juo šnekėti.
to say
I want to say something to you.
inizia ad imparare
sakyti
Noriu tau kai ką pasakyti.
to cost
It can't cost that much.
inizia ad imparare
kainuoti
Tai negali kainuoti taip brangiai.
to buy
I can buy this toy for you.
inizia ad imparare
pirkti
Aš galiu nupirkti tau šį žaislą.
to pay
She can't pay for her studies.
inizia ad imparare
sumokėti
Ji negali susimokėti už savo studijas.
to borrow
Can I borrow your book?
inizia ad imparare
pasiskolinti
Ar galiu pasiskolinti tavo knygą?
to lend
My friend asked me to lend him the book.
inizia ad imparare
paskolinti
Draugas paprašė manęs paskolinti jam knygą.
to close
Can you close the window?
inizia ad imparare
uždaryti
Gal galite uždaryti langą?
to open
Can you help me to open this jar?
inizia ad imparare
atidaryti
Gal gali padėti man atidaryti šį stiklainį?
to watch
Do you like watching films?
inizia ad imparare
žiūrėti
Tau patinka žiūrėti filmus?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.