أدوات ورشة عمل بالألمانية

 0    21 schede    ultimate.ar.de
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
شاكوش
inizia ad imparare
Hammer (m.)
منشار
inizia ad imparare
Säge (f.)
المثقاب
inizia ad imparare
Bohrmaschine (f.)
مفك براغي
inizia ad imparare
Schraubenzieher (m.)
ميزان التسوية
inizia ad imparare
Wasserwaage (f.)
ورق الصنفرة
inizia ad imparare
Schleifpapier (n.)
صندوق العدة
inizia ad imparare
Werkzeugkasten (m.)
سلك
inizia ad imparare
Draht (m.)
مجرفة
inizia ad imparare
Schaufel (f.)
مسمار
inizia ad imparare
Nagel (m.)
وتد
inizia ad imparare
Dübel (m.)
سلم
inizia ad imparare
Leiter (f.)
مجرفة
inizia ad imparare
Harke (f.)
فرشاة الرسم
inizia ad imparare
Pinsel (m.)
فأس
inizia ad imparare
Axt (f.)
عربة يدوية
inizia ad imparare
Schubkarre (f.)
شريط القياس
inizia ad imparare
Maßband (n.)
ملف
inizia ad imparare
Ordner (m.)
مفتاح إنجليزي
inizia ad imparare
Schraubenschlüssel (m.)
كماشة
inizia ad imparare
Zange (f.)
ملزمة
inizia ad imparare
Schraubstock (m.)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.