And, or, but, so... - I, o, però, així que...

 0    23 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
more
Next year I want to see more places.
inizia ad imparare
més
L´any que ve vull veure més llocs.
maybe
Maybe I was wrong.
inizia ad imparare
potser
Potser em vaig equivocar.
few
There are few people here.
inizia ad imparare
poc
it can be "poc", "poca", "pocs" and "poques" depending the number and gender
Aquí hi ha poques persones.
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
inizia ad imparare
perquè
No vull viatjar amb vaixell perquè em marejo.
only
I have only 5 minutes.
inizia ad imparare
soles
Soles tinc 5 minuts.
so
I was hungry so I went out to eat something.
inizia ad imparare
així que
Estaba famolenc, així que vaig sortir a menjar alguna cosa.
than
I'm more intelligent than you.
inizia ad imparare
que
Sóc més intel·ligent que tu.
+16 schede
La lezione è parte del corso
"Catalan: day 2"
(Un totale di 315 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.