Slang, swear words and colloquial expressions - Argot, bad words i paraules col·loquials

 0    15 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
be tired
After the gym I'm always tired.
inizia ad imparare
estar fet pols
Després del gimnàs sempre estic cansat.
money
She needs to save money.
inizia ad imparare
pasta
Ella té que estalviar diners.
stupid
She's angry because you ate her cake.
inizia ad imparare
babau
Joan és molt estúpid, sempre molestant.
be strong
Be strong is not easy.
inizia ad imparare
estar cuadrat
Estar cuadrat no és fàcil.
drug dealer
That drug dealer only sells weed.
inizia ad imparare
camell
Aquell camell soles ven cannabis.
steal
She stole my hat.
inizia ad imparare
mangar
Ella va robar-me el barret.
steal
Someone stole my wallet.
inizia ad imparare
xoriçar
Algú va xoriçar la meva billetera.
+8 schede
La lezione è parte del corso
"Catalan: day 2"
(Un totale di 315 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.