angielski paulinka

 0    88 schede    guest2023757
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
szansa
inizia ad imparare
chance
przygoda
inizia ad imparare
adventure
but
inizia ad imparare
boot
wspinać się na drzewo
inizia ad imparare
climb a tree
zawodnik
inizia ad imparare
contestant
apodyktyczny
inizia ad imparare
bossy
ogloszenie
inizia ad imparare
advertisement
ładować
inizia ad imparare
charge
ciemny
inizia ad imparare
dark
wyposażenie
inizia ad imparare
equipment
aplikacja (aplikacja)
inizia ad imparare
app (application)
gałąź
inizia ad imparare
branch
sprawdzac
inizia ad imparare
check
unikać
inizia ad imparare
avoid
dzień
inizia ad imparare
daytime
zbudować schronienie
inizia ad imparare
build a shelter
wątpić
inizia ad imparare
doubt
wschód
inizia ad imparare
east
nagroda
inizia ad imparare
award
kopia
inizia ad imparare
copy
nawyk żywieniowy
inizia ad imparare
eating habit
wieczór
inizia ad imparare
evening
środowisko
inizia ad imparare
environment
korytarz
inizia ad imparare
corridor
doświadczony
inizia ad imparare
experienced
doświadczenie
inizia ad imparare
experience
twarz
inizia ad imparare
face
znajdź wodę pitną
inizia ad imparare
find drinking water
apteczka
inizia ad imparare
first aid kit
wydostać sie z
inizia ad imparare
get out of
kask
inizia ad imparare
helmet
niepoprawny
inizia ad imparare
incorrect
meduza
inizia ad imparare
jellyfish
polecenie
inizia ad imparare
instruction
flaga
inizia ad imparare
flag
przewodnik/przewodniczka
inizia ad imparare
guide
nadzieja
inizia ad imparare
hope
owad
inizia ad imparare
insect
iśc wzdłuz rzeki
inizia ad imparare
follow the river
biżuteria
inizia ad imparare
jewellery
rozumieć
inizia ad imparare
to understand
kochać
inizia ad imparare
to love
ona czyta książkę w każdą niedzielę
inizia ad imparare
she reads a book every sunday
ten mężczyzna kocha swojego ojca
inizia ad imparare
this man loves his son
on przychodzi na poczte w kazdy czwartek
inizia ad imparare
he comes to the post -office every thursday
czesto rozmawiamy z naszymi synami
inizia ad imparare
we often talk to our sons
czy to rozumiesz
inizia ad imparare
do you understand it
czy często rozmawiacie ze swoja matka
inizia ad imparare
do you often talk to your mother
kiedy on zwykle przychodzi do biura
inizia ad imparare
when does he usually come to thr office
jakie książki oni lubią czytać
inizia ad imparare
what books do they like to read
bardzo lubie chodzić na ten plac
inizia ad imparare
l love to go to this square
czy rozumiesz swoją matkę
inizia ad imparare
do you understand your mother
on przychodzi do waszego domu w każdą niedzielę
inizia ad imparare
he comes to your house every sunday
Często rozmawiam z ich ojcem
inizia ad imparare
i ofen talk to their father
nie rozumiem tego
inizia ad imparare
i don’t undrstand it
chcę przeczytać tę książkę
inizia ad imparare
i want to read this book
zawsze odwiedzam matke o 5 w niedziele
inizia ad imparare
i always visit my mother at five o’clock on sunday
o ósmej wieczorem
inizia ad imparare
at eight in the evening
o szóstej w poniedziałek
inizia ad imparare
at six on monday
poprawnie
inizia ad imparare
right
w porządku
inizia ad imparare
all right
na prawo
inizia ad imparare
to the right
miec racje
inizia ad imparare
to be right
po prawej stronie
inizia ad imparare
on the right
czy to jest właściwy autobus
inizia ad imparare
is this the right bus
spójrz na prawo
inizia ad imparare
look to the right
na prawo jest szkola
inizia ad imparare
there is a school on the right
w porządku, idziemy tam teraz
inizia ad imparare
all right we are going there now
teraz
inizia ad imparare
now
w tym momecie
inizia ad imparare
at the moment
własnie
inizia ad imparare
just
obecnie
inizia ad imparare
at present
zwiedzamy teraz kościół
inizia ad imparare
we are visiting thr church now
w teh chwili ona czeka na swoja matke
inizia ad imparare
she is waiting for her mother at the moment
oni własnie czytają książki
inizia ad imparare
they are just reading books
mój ojciec idzie teraz na spacer
inizia ad imparare
my father is going for a walk now
on jedzie w tej chwili samochodem do pracy
inizia ad imparare
he is driving to work at the moment
Otwieram drzwi
inizia ad imparare
i am opening the door
on idzie do domu
inizia ad imparare
he is going home
ci ludzie czytają książki
inizia ad imparare
these people are reading books
Mary idzie teraz do sklepu
inizia ad imparare
mary is going to the shop now
w tej chwili spacerujemy po placu
inizia ad imparare
we are walking on the square at the moment
oni wlasnie czekaja na ciebie
inizia ad imparare
they are just waiting for you
moj ojciec czyta teraz tę ksiazke
inizia ad imparare
my father is reading this book now
tamta dziewczyna patrzy wlasnie na ten czerwony dom
inizia ad imparare
that girl is just looking at this red house
w tej chwili zabieram mojego syna do szkoły
inizia ad imparare
at the moment i am taking my son to shool
zwiedzamy teraz ten ładny plac
inizia ad imparare
we are visiting this nice square now
oni właśnie wchodzą do szkoły
inizia ad imparare
they are just entering the school

Devi essere accedere per pubblicare un commento.