Angol 21.05.2019r.

 0    56 schede    Warrior123
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
tworzyć miejsca pracy
inizia ad imparare
create workplaces
niszczyć środowisko naturalne
inizia ad imparare
destroy the natural environment
promować nieuczciwą konkurencję
inizia ad imparare
encourage unfair competition
wyzbywać się uprzedzeń
inizia ad imparare
end prejudice
ułatwiać kontakt, komunikację
inizia ad imparare
improve communication
zwiększać zakres handlu międzynarodowego
inizia ad imparare
increase international trade
promować porozumienie międzykulturowe
inizia ad imparare
promote cultural understanding
zmniejszenia bezrobocia
inizia ad imparare
reduce unemployment
poszerzyć przepaść między bogatymi i biednymi ludźmi
inizia ad imparare
widen the gap between rich and poor people
spowodować
inizia ad imparare
bring about
poruszać jakąś kwestię
inizia ad imparare
bring up
zgromadzić
inizia ad imparare
bring together
zmienić coś
inizia ad imparare
make a difference
zrobić dobre wrażenie
inizia ad imparare
make a good impression
podjąć próbę
inizia ad imparare
make an attempt
uświadamiać komuś coś
inizia ad imparare
make sb aware
susza
inizia ad imparare
drought
bieda
inizia ad imparare
poverty
dochód
inizia ad imparare
incom
dostęp
inizia ad imparare
access
głód
inizia ad imparare
hunger
glod
inizia ad imparare
famin
wolność
inizia ad imparare
freedom
powódź
inizia ad imparare
flood
ulewne deszcze
inizia ad imparare
torrential rain
rzeka wystąpiła z brzegów
inizia ad imparare
the river burst its banks
trzęsienie ziemi
inizia ad imparare
earthquake
zapadać się
inizia ad imparare
collapse
bardzo suche
inizia ad imparare
bone dry
lawina
inizia ad imparare
avalanche
usuwają się masy śniegu
inizia ad imparare
snow mass slides
Rozprzestrzenianie się choroby
inizia ad imparare
spread of disease
udogodnienia
inizia ad imparare
facilities
niedostateczny
inizia ad imparare
insufficient
korupcja
inizia ad imparare
corruption
zmniejszać się
inizia ad imparare
diminish
ofiarować
inizia ad imparare
donate
udogodnienia
inizia ad imparare
facilities
blaknąć słabnąć
inizia ad imparare
fade
zbiorka pieniedzy na cele charytatywne
inizia ad imparare
fundraiser
pomoc pieniężna
inizia ad imparare
monetary help
pomoc finansowa
inizia ad imparare
financial help
zbiorka pieniedzy na cele charytatywne
inizia ad imparare
money-raising event
iść do przodu
inizia ad imparare
move forward
uprzywilejowany
inizia ad imparare
privileged
obiekty publiczne
inizia ad imparare
public facilities
zamożny
inizia ad imparare
wealthy
głęboko niepokojące
inizia ad imparare
deeply disturbing
z powodu korupcji
inizia ad imparare
due to corruption
wchodzę w to
inizia ad imparare
I'm definitely in
proszę rozważyć wysłanie
inizia ad imparare
please consider sending
naprawdę fajne
inizia ad imparare
really cool
obrzydliwy
inizia ad imparare
really gross
naprawdę trudny (temat)
inizia ad imparare
really heavy
rodzaj, tak jakby
inizia ad imparare
sort of
nie masz pojęcia
inizia ad imparare
you don't have a clue

Devi essere accedere per pubblicare un commento.