Asking for assistance and offering it

4.5  1    52 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Dobrze wiedzieć.
inizia ad imparare
That's good to know.
Cała przyjemność po mojej stronie.
inizia ad imparare
It's my pleasure.
Czy mógłbyś mi wyjaśnić, co znaczy to słowo?
inizia ad imparare
Could you explain what this word means?
Wyświadczyłeś mi wielką przysługę.
inizia ad imparare
You've done me a great favour.
Masz dwie opcje zapisania się na kurs: słuchania muzyki lub oglądania telewizji w języku angielskim.
inizia ad imparare
You have two course enrollment options: listening to music or watching TV in English.
Co chciałbyś wiedzieć?
inizia ad imparare
What would you like to know?
Mógłbyś podać mi przykład?
inizia ad imparare
Could you give me an example?
+45 schede
La lezione è parte del corso
"Small Talk, czyli sztuka pogawędki"
(Un totale di 794 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.