Aspekte B2 Modul 4

 0    104 schede    Sol777
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
die/der Jugendliche(r)
inizia ad imparare
małoletnia/małoletni
die/der Verwandte
inizia ad imparare
krewna/krewny
der Arbeitsplatz, die Arbeitsplätze
inizia ad imparare
miejsce pracy
das Amt, die Ämter
inizia ad imparare
urząd
die Lehrstelle
inizia ad imparare
miejsce stażu
die Karriere
inizia ad imparare
kariera
der Abschluss, die Abschlüsse
inizia ad imparare
zakończenie, koniec, ustanowienie, umowa
nach Abschluss des Studiums
inizia ad imparare
po skończeniu studiów
zum Abschluss
inizia ad imparare
na koniec
(etwas zum) Abschluss bringen
inizia ad imparare
doprowadzać coś do końca, kończyć coś
der/die Nachbar, Nachbarin
inizia ad imparare
sąsiad, sąsiadka
der/die Rentner, Rentnerin
inizia ad imparare
emeryt, emerytka
das Studium der Chemie
inizia ad imparare
studia chemiczne
der/die Erwachsene
inizia ad imparare
dorosły, dorosła
der Verein
inizia ad imparare
stowarzyszenie, klub
die/der Arbeitslose
inizia ad imparare
bezrobotna, bezrobotny
die Regierung
Die Regierung hat eine Entscheidung getroffen.
inizia ad imparare
rząd, władza
Rząd podjął decyzję.
die/der Berufstätige
inizia ad imparare
pracująca, pracujący zawodowo
ähnlich
Marlene ist sehr ähnlich zu ihrer Mutter.
inizia ad imparare
podobny
Marlene jest bardzo podobna do swojej matki.
(jemandem) ähnlich sehen
inizia ad imparare
być do kogoś podobnym
der/die Senior, Seniorin
inizia ad imparare
osoba starsza, emerytka, emeryt
der/die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin
inizia ad imparare
pracownik, pracownica
die Behörde
inizia ad imparare
urząd, władze
der Staat
inizia ad imparare
państwo
der Klub
inizia ad imparare
klub
der Egoismus, die Egoismen
inizia ad imparare
egoizm
egoistisch
inizia ad imparare
egoistyczny
die Rücksicht
inizia ad imparare
wzgląd
rücksichtsvoll
inizia ad imparare
taktowny, delikatny, rozważny, biorący pod uwagę
die Ignoranz
inizia ad imparare
ignorancja
ignorant
inizia ad imparare
ignorancki
die Gewalt
inizia ad imparare
władza
gewaltsam
inizia ad imparare
z użyciem siły, gwałtowny
die Freiheit
inizia ad imparare
wolność
frei
Endlich bin ich frei.
inizia ad imparare
wolny, niezależny
Wreszcie jestem wolna.
die Toleranz
inizia ad imparare
tolerancja
tolerant
inizia ad imparare
tolerancyjny
die Höflichkeit
inizia ad imparare
grzeczność, uprzejmość
höflich
Sei höflich und geduldig!
inizia ad imparare
uprzejmy
Bądź uprzejmy i cierpliwy.
die Aggression
inizia ad imparare
agresja
aggressiv
Mein Hund ist plötzlich aggressiv geworden.
inizia ad imparare
agresywny
Mój pies stał się nagle agresywny.
die Gerechtigkeit
inizia ad imparare
sprawiedliwość
gerecht
Die Entscheidung des Richters war gerecht.
inizia ad imparare
sprawiedliwy
Decyzja sędziego była sprawiedliwa.
das Ideal
inizia ad imparare
ideał
ideal
inizia ad imparare
idealny
der Gegensatz, die Gegensätze
inizia ad imparare
przeciwieństwo
die Unabhängigkeit
inizia ad imparare
niezależność
die Abhängigkeit
inizia ad imparare
uzależnienie, zależność
der Krieg
inizia ad imparare
wojna
der Frieden
Wird es den Weltfrieden geben?
inizia ad imparare
pokój, zgoda
Czy będzie pokój na świecie?
die Armut
inizia ad imparare
bieda, nędza
der Reichtum, die Reichtümer
inizia ad imparare
bogactwo
die Gesundheit
inizia ad imparare
zdrowie
die Krankheit
inizia ad imparare
choroba
die Umweltzerstörung
inizia ad imparare
zniszczenie środowiska
der Umweltschutz
inizia ad imparare
ochrona środowiska
die Ungerechtigkeit
inizia ad imparare
niesprawiedliwość
die Sicherheit
inizia ad imparare
bezpieczeństwo, pewność
die Unsicherheit
inizia ad imparare
niepewność, brak poczucia bezpieczeństwa, nieśmiałość
das Vertrauen
inizia ad imparare
zaufanie, ufność
das Misstrauen
inizia ad imparare
niedowierzanie, nieufność
die Unterdrückung
inizia ad imparare
ucisk, gnębienie
die Erlaubnis
inizia ad imparare
pozwolenie, zezwolenie
das Verbot
inizia ad imparare
zakaz
der Sinn
inizia ad imparare
sens, zmysł
innerhalb
inizia ad imparare
wewnątrz, w ciągu, w
die Gesellschaft
inizia ad imparare
społeczeństwo, towarzystwo, spółka
das Rollenbild
inizia ad imparare
[stereotypowe] wyobrażenie o pozycji mężczyzny i kobiety w społeczeństwie
das Klischee
inizia ad imparare
stereotyp, banał, frazes
unterschiedlich
Helene ist unterschiedlich von allen anderen Mädchen.
inizia ad imparare
odmienny, różny
Helene jest inna od wszystkich pozostałych dziewczyn.
beschreiben
Wie würdest du deinen Traumberuf beschreiben?
inizia ad imparare
opisywać, przedstawiać
Jak byś opisał swoją wymarzoną pracę?
charmant
inizia ad imparare
szarmancki, czarujący
die Manier
inizia ad imparare
maniera
gute/schlechte Manieren haben
inizia ad imparare
mieć dobre/złe maniery
fast
inizia ad imparare
prawie
kaum
inizia ad imparare
prawie nie, ledwie, z trudem
antiquiert
inizia ad imparare
przestarzały
das Gegenteil
inizia ad imparare
przeciwieństwo
die Härte
inizia ad imparare
siła, wytrzymałość, surowość, ostrość
demonstrieren
inizia ad imparare
demonstrować, okazywać
die Variante
inizia ad imparare
wariant
die Gefahr
inizia ad imparare
niebezpieczeństwo
fernhalten
inizia ad imparare
trzymać z daleka, unikać
die Beschützer, dieBeschützerin
inizia ad imparare
opiekun, opiekunka, protektor(ka)
rational
inizia ad imparare
racjonalny, odnoszący się do rozumu/rozsądku
das Denken
inizia ad imparare
myślenie
die Entscheidung, die Entscheiden
inizia ad imparare
decyzja, postanowienie
weiblich
inizia ad imparare
żeński
männlich
inizia ad imparare
męski
die Stärke
inizia ad imparare
siła, potęga, moc(mocna strona-n)
hervorgehoben
inizia ad imparare
wyróżniony
hervorheben
Es ist wichtig, deine Stärken hervorzuheben.
inizia ad imparare
podkreślać, uwypuklać, kłaść nacisk
To ważne, żeby podkreślać swoje zalety.
die Tatsache
inizia ad imparare
fakt
das Geschlecht
inizia ad imparare
płeć
die Sichtweise
inizia ad imparare
sposób postrzegania, perspektywa, punkt widzenia
liebevoll
inizia ad imparare
czuły, troskliwy, życzliwy
der Gatte, die Gattin
inizia ad imparare
małżonek, małżonka
unterstützen (jemanden bei etwas/in etwas
inizia ad imparare
pomagać (komuś przy czymś/w czymś)
feurig
inizia ad imparare
namiętny, ognisty
neigen zu etwas
inizia ad imparare
być skłonnym do czegoś, pochylać
das Umfeld
inizia ad imparare
otoczenie, środowisko
pflegen
inizia ad imparare
dbać, opiekować się, pielęgnować
die Gleichberechtigung
inizia ad imparare
równouprawnienie
versuchen
Versuch das selbst zu kochen!
inizia ad imparare
próbować, usiłować
Spróbuj ugotować to sam!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.