Assessment 3 Ergonomics

 0    44 schede    tomaszdubelek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
measures
inizia ad imparare
Środki
Risk of occupational
inizia ad imparare
ryzyko zawodowe
diseases
inizia ad imparare
Choroby
ę. g.
inizia ad imparare
np.
musculoskeletal system
inizia ad imparare
układ mięśniowo-szkieletowy
musculoskeletal disorders
inizia ad imparare
Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego
lumbago
inizia ad imparare
ból mięśni
cut
inizia ad imparare
skaleczenie
falling objects
inizia ad imparare
spadające przedmioty
complying
inizia ad imparare
spełniający
milestone
inizia ad imparare
kamień milowy
mindset
inizia ad imparare
myślenie
correspondents
inizia ad imparare
Korespondenci
engineer
inizia ad imparare
inżynier
duplicating
inizia ad imparare
duplikowanie
designate
inizia ad imparare
desygnować
cross
inizia ad imparare
krzyż
reserved
inizia ad imparare
powściągliwy
reserved
inizia ad imparare
powściągliwy zarezerwowany
assist
inizia ad imparare
pomagać
approach
inizia ad imparare
podejście
scored
inizia ad imparare
zdobyty
cannot be scored green
inizia ad imparare
nie można zdobyć zielonego
waiver must be requested
inizia ad imparare
należy złożyć wniosek o zwolnienie
waiver
inizia ad imparare
zrzeczenie się
defined terms
inizia ad imparare
zdefiniowane terminy
ergonomic constrains
inizia ad imparare
ograniczenia ergonomiczne
objectives to reach
inizia ad imparare
cele do osiągnięcia
disability
inizia ad imparare
niepełnosprawność
disability allowance
inizia ad imparare
renta inwalidzka
ergonomics complaints
inizia ad imparare
skargi dotyczące ergonomii
in order to
inizia ad imparare
w celu
in order
inizia ad imparare
w porządku
order a meal
inizia ad imparare
zamówić posiłek
order online
inizia ad imparare
zamówienie online
expression of discomfort
inizia ad imparare
wyraz dyskomfortu
request
inizia ad imparare
żądanie
requested
inizia ad imparare
wniosek
shared with
inizia ad imparare
współdzielone z
mapping
inizia ad imparare
mapowanie, skartografować
continously improving
inizia ad imparare
ciągłe doskonalenie
investments needs
inizia ad imparare
potrzeby inwestycyjne
for the following year
inizia ad imparare
na następny rok
in order to follow
inizia ad imparare
w celu śledzenia

Devi essere accedere per pubblicare un commento.