Biochemia UWM Gastronomia TEST 1 cz. 1

 0    20 schede    noxim
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
1. Ogólny schemat molekularnej organizacji biomolekuł w komórkach żywych przedstawia poniższa zależność:
inizia ad imparare
a) cząsteczki prekursorowe pochodzące ze środowiska → produkty pośrednie (intermediaty) → cząsteczki budulcowe → biomakromolekuły → układy supramolekularne → organelle
2. Prawdziwe są zdania
inizia ad imparare
b) 1 i 4 1. Do aminokwasów aromatycznych zaliczamy Phe, Tyr i Trp 4. Trp ma w cząsteczce pierścień indolowy
3. Który z poniższych aminokwasów charakteryzuje się zdolnością do tworzenia amidu wewnętrznego
inizia ad imparare
c) kwas glutaminowy
4. Alfa-L-aminokwasy w roztworach o pH wyższym niż ich punkt izoelektryczny są:
inizia ad imparare
d) anionami
5. Do aminokwasów niebiałkowych można zaliczyć:
inizia ad imparare
b) cytrulinę
6. Jakie aminokwasy reagują z kwasem azotowym?
inizia ad imparare
d) Trp, Tyr, Phe
7. Bradykinina i angiotensyna są:
inizia ad imparare
a) oligopeptydami pełniącymi funkcję hormonów tkankowych
8. Prawdziwe są zdania:
inizia ad imparare
a) 1 i 2 Glutation: 1. uczestniczy w reakcjach red-ox, 2. bierze udział w aktywnym transporcie aminokwasów do wnętrza komórki,
9. Hemoglobina jest białkiem, które:
inizia ad imparare
b) pełni funkcję transportową,
10. Pierwszorzędowa struktura białek jest stabilizowana przez wiązania:
inizia ad imparare
a) peptydowe
11. Prawdziwe są zdania
inizia ad imparare
a) 1 i 2 1. Białka mają właściwości amfoteryczne 2. Punkt izoelektryczny białek zależy od ich składu aminokwasowego
12. W wyniku hydrolizy kwasowej białek całkowicie ulega zniszczeniu:
inizia ad imparare
d) tryptofan
13. W wyniku denaturacji białka zostaje zmieniona struktura:
inizia ad imparare
d) 2- i 3-rzędowa,
14. W skład białek mleka wchodzą:
inizia ad imparare
c) kazeina, białka serwatkowe i immunoglobuliny,
15. Apoenzym to jednocześnie:
inizia ad imparare
d) część białkowa holoenzymu
16. Hydratazy należą do klasy:
inizia ad imparare
a) oksydoreduktaz
17. Prawdziwe są zdania:
inizia ad imparare
c) 2 i 3 2. Enzymy mogą być białkami prostymi i złożonymi 3. Enzymy obniżają energię aktywacji katalizowanych reakcji
18. Inhibitor niekompetecyjny łączy się z:
inizia ad imparare
c) enzymem, w innym miejscu niż centrum aktywne,
19. Prawdziwe są zdania:
inizia ad imparare
c) 2 i 3 2. Inhibitor niekompetecyjny nie zmienia stałej Michaelisa. 3. Inhibitor allosteryczny zmniejsza szybkość maksymalną reakcji enzymatycznej
20. Z koenzymami nie współdziałają:
inizia ad imparare
c) hydrolazy

Devi essere accedere per pubblicare un commento.