biznes kolos

 0    52 schede    andrzejklis
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Jakie są kierunki działalności pańskiej firmy?
inizia ad imparare
Каковы направления деятельности вашей компании?
Ta firma świadczy usługi w dziedzinie transportu.
inizia ad imparare
Эта компания предоставляет услуги в сфере транспорта.
Z ilu działów składa się ta firma?
inizia ad imparare
Из каких отделов состоит эта компания?
Zapewniamy wysokie standardy.
inizia ad imparare
Мы предоставляем высокие стандарты.
To przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę akcyjną.
inizia ad imparare
Этo предприятие превратилось в акционерное общество.
Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy korzystnej dla dwóch stron.
inizia ad imparare
Мы заинтересованы в установлении сотрудничества, полезного для двух сторон.
Firma specjalizuje się w dostawach systemów komputerowych.
inizia ad imparare
Фирма специализируется на поставках компьютерных систем.
Firma świadczy usługi prawnicze
inizia ad imparare
Фирма предоставляет юридические услуги
firma zajmuje się działalnością handlowo-produkcyjną
inizia ad imparare
фирма занимается торговлей и производством
prowadzić działalność gospodarczą
inizia ad imparare
вести хозяйственную деятельность
fundusz założycielski
inizia ad imparare
учредительный капитал
stowarzyszenie właścicieli
inizia ad imparare
сообщество владельцев
własność prywatna
inizia ad imparare
частная собственность
akcjonariusze - udziałowcy
inizia ad imparare
акционеры - пайщики
roczny zysk
inizia ad imparare
годовая прибыль
obrót w eksporcie wyniósł
inizia ad imparare
oборот экспорта составил
przedsiębiorstwo rolne
inizia ad imparare
сельскохозяйственное предприятие
spółka joint venture
inizia ad imparare
Совместное Предприятие
МП - małe przedsiębiorstwo
inizia ad imparare
малое предприятиe
АО - Spółka akcyjna
inizia ad imparare
Акционерное общество
ООО - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
inizia ad imparare
Общество с ограниченной ответственностью
ВО - Spółka handlu zagranicznego
inizia ad imparare
внешнеторговое объединение
НПО - Inkubator Przedsiębiorczości
inizia ad imparare
научно-производственное объединение
ПО - stowarzyszenie przemysłowe
inizia ad imparare
промышленное объединение
ТОО - spółka komandytowa
inizia ad imparare
Товарищество с ограниченной ответственностью
Ile osób pracuje w firmie?
inizia ad imparare
сколько человек работает в фирме?
Jakie są kluczowe wskaźniki wydajności?
inizia ad imparare
Каковы основные показатели производительности?
Jaka jest struktura firmy, jakie są gałęzie?
inizia ad imparare
Какова структура фирмы, Какие имеет филиалы?
Jakie są kierunki działalności?
inizia ad imparare
Каковы направления деятельности?
Kiedy i gdzie została założona?
inizia ad imparare
Когда и где была основана?
jaki jest status firmy
inizia ad imparare
каков статус фирмы
światowy
inizia ad imparare
Всемирный
Europejska
inizia ad imparare
европейская
międzynarodowa
inizia ad imparare
Международная
handlowa
inizia ad imparare
торговая
właściciel
inizia ad imparare
собственник
Firma lotnicza
inizia ad imparare
Авиационная компания
firma chemiczna
inizia ad imparare
химическая фирма
Korporacja przemysłowa
inizia ad imparare
Промышленная корпорация
firma państwowa
inizia ad imparare
государственная фирма
niezależna firma
inizia ad imparare
независимая фирма
firma pośrednicząca
inizia ad imparare
посредническая фирма
firma handlowa
inizia ad imparare
торговая фирма
firma prywatna
inizia ad imparare
частная фирма
firma ubezpieczeniowa
inizia ad imparare
страховая компания
Organizacja światowa
inizia ad imparare
Всемирная организация
organizacja handlowa
inizia ad imparare
коммерческая организация
stowarzyszenie doręczycieli
inizia ad imparare
общество заводов поставщиков
przedsiębiorstwo przemysłowe
inizia ad imparare
промышленное предприятие
Urząd Celny
inizia ad imparare
таможня
instytucja
inizia ad imparare
учреждение
udzielić kredytu
inizia ad imparare
предоставлять кредит

Devi essere accedere per pubblicare un commento.