broken marriages

 0    68 schede    piotrschylakovsky
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
be on the increase
inizia ad imparare
wzrastać
bring up somebody
inizia ad imparare
wychowywać kogoś
spouse
inizia ad imparare
małżonek
cope with sth
inizia ad imparare
radzić sobie z czymś
custody (of a child)
inizia ad imparare
opieka (nad dzieckiem)
granted
inizia ad imparare
nadany, przyznany
visitation rights
inizia ad imparare
prawa do odwiedzin, prawo widywania dziecka
solid
inizia ad imparare
stały, trwały
unwed
inizia ad imparare
niezamężny/a
taxpayers' money
inizia ad imparare
pieniądze podatników
ex-spouse
inizia ad imparare
były małżonek
make upe one's mind
inizia ad imparare
postanowić, namyślić się
awarded alimony
inizia ad imparare
przyznane alimenty
financial responsibilities
inizia ad imparare
obowiązki finansowe, odpowiedzialność finansowa
illegitimate offspring
inizia ad imparare
nieślubne potomstwo
legal obligations
inizia ad imparare
zobowiązania prawne
marital breakdown
inizia ad imparare
rozpadu małżeństwa
parental rights
inizia ad imparare
prawa rodzicielskie
sexual permissiveness
inizia ad imparare
rozwiązłoość seksualna
social dependency
inizia ad imparare
zależność społeczna
decline
inizia ad imparare
spadek (np. cen), odmawiać, odrzucać, zmniejszać, obniżać
wed
inizia ad imparare
poślubić
mutual
inizia ad imparare
wzajemny, wspólny
satisfactorily
inizia ad imparare
zadowalający, dostateczny
stand in for sb
inizia ad imparare
zastępować kogoś
reconcile
inizia ad imparare
pogodzić
hastily
inizia ad imparare
lekkomyślnie, pochopnie, nierozważnie
meet moral obligation
inizia ad imparare
spełnić moralny obowiązek
grant custody
inizia ad imparare
przyznać opiekę
strip of parental rights
inizia ad imparare
pozbawić praw rodzicielskich
limited access
inizia ad imparare
ograniczony dostęp
under supervision
inizia ad imparare
pod nadzorem
children born out of wedlock
inizia ad imparare
dzieci pozamałżeńskie
wedlock
inizia ad imparare
małżeństwo
take responsibility for
inizia ad imparare
wziąć odpowiedzialność za
turn to welfare for support
inizia ad imparare
zwrócić się do opieki o wsparcie
conduct a survey
inizia ad imparare
przeprowadzić ankietę
for the sake of children
inizia ad imparare
ze względu na dzieci
start anew
inizia ad imparare
rozpocząć od nowa
marital
inizia ad imparare
małżeński
obsolete
inizia ad imparare
przestarzały
default
inizia ad imparare
nie wywiązywać się ze zobowiązań, nie uiszczać należności
award
inizia ad imparare
przyznać
alimony
inizia ad imparare
alimenty
poverty
inizia ad imparare
bieda, nędza, ubóstwo
morals
inizia ad imparare
moralność, obyczajowość
permissiveness
inizia ad imparare
lekkie obyczaje, pobłażliwość w sprawach obyczajowych; przyzwolenie
immature
inizia ad imparare
niedojrzały
strife
inizia ad imparare
spór, niesnaski
burden
inizia ad imparare
ponosić ciężar; obciążenie
reconcile
inizia ad imparare
pogodzić się
distraught
inizia ad imparare
oszalały, zrozpaczony
steady
inizia ad imparare
stały, ciągły, regularny
rise
inizia ad imparare
wzrost / zwiększenie, podwyżka
incidence
inizia ad imparare
częstotliwość, zasięg (występowania)
institution of marriage
inizia ad imparare
instytucja małżeństwa
parenthood
inizia ad imparare
rodzicielstwo
uncommon
inizia ad imparare
rzadki
once
inizia ad imparare
kiedyś / raz; dawniej
contribute
inizia ad imparare
przyczynić się
community
inizia ad imparare
społeczność
likely
inizia ad imparare
prawdopodobnie, przypuszczalny
break up
inizia ad imparare
zerwać, rozpaść się, rozejść, rozbić
due to
inizia ad imparare
dzięki czemuś
alarming
inizia ad imparare
alarmujący, niepokojący
be filled with sth
inizia ad imparare
być przepełnionym czymś
feel trapped
inizia ad imparare
czuć się uwięzionym; czuć się w potrzasku
mentally
inizia ad imparare
psychicznie, umysłowo

Devi essere accedere per pubblicare un commento.