Business and Economic vocabulary and others

 0    3.158 schede    mrroyal
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
loss
inizia ad imparare
strata / utrata
profit
inizia ad imparare
zysk
cost
inizia ad imparare
koszt / cena
tax
inizia ad imparare
podatek
distribute
inizia ad imparare
rozprowadzać
prepositions
inizia ad imparare
przyimek
whilst
inizia ad imparare
podczas
equipment
inizia ad imparare
ekwipunek / sprzęt / wyposażenie
inventory
inizia ad imparare
inwentarz / zapas / remanent
utilities
inizia ad imparare
narzędzia
loan
inizia ad imparare
pożyczka
founders
inizia ad imparare
założyciele
supplier
inizia ad imparare
dostawca
invoices
inizia ad imparare
faktury
land
inizia ad imparare
wylądować
machinery
inizia ad imparare
maszyneria / mechanizm
insurance
inizia ad imparare
ubezpieczenie
within
inizia ad imparare
w ciągu / w zasięgu
debts
inizia ad imparare
długi
break down
inizia ad imparare
zapsuć się / przełamać
retailer
inizia ad imparare
detalista
as simple as
inizia ad imparare
tak prosty jak
supply chain
inizia ad imparare
łańcuch dostaw
make
inizia ad imparare
robić
possible
inizia ad imparare
możliwy
multiple
inizia ad imparare
wielokrotność
credit card payment
inizia ad imparare
płatność kartą kredytową
around the world
inizia ad imparare
dookoła świata
deliver
inizia ad imparare
dostarczać
order
inizia ad imparare
zamawiać / uporządkować
component
inizia ad imparare
składnik
put
inizia ad imparare
położyć / umieszczać
out of stuck
inizia ad imparare
utknąć
inventory
inizia ad imparare
inwentarz / zapas / remanent
places
inizia ad imparare
miejsca
distributors
inizia ad imparare
dystrybutorzy
all over the country
inizia ad imparare
w całym kraju
literally
inizia ad imparare
dosłownie
contribute
inizia ad imparare
przyczynić się / wnieść wkład
goods
inizia ad imparare
dobra / towary
compare
inizia ad imparare
porównać / przyrównać
share
inizia ad imparare
dzielić
show
inizia ad imparare
pokazać / wykazać
several
inizia ad imparare
kilka
ideas
inizia ad imparare
pomysły
cv
inizia ad imparare
CV
cover letter
inizia ad imparare
list motywacyjny
headings
inizia ad imparare
nagłówek / rubryka / dział
personal details
inizia ad imparare
informacje osobiste
surname
inizia ad imparare
nazwisko
date
inizia ad imparare
data
birth
inizia ad imparare
narodziny
nationality
inizia ad imparare
narodowość
current
inizia ad imparare
obecny
permanent
inizia ad imparare
stały / trwały / pernamenty
applicable
inizia ad imparare
odpowiedni / dający się zastosować
recent
inizia ad imparare
niedawny
attend
inizia ad imparare
uczęszczać
obtain
inizia ad imparare
uzyskać / otrzymać / nabyć
employer
inizia ad imparare
pracodawca
position
inizia ad imparare
pozycja / stanowisko / położenie
manage
inizia ad imparare
zarządzać / kierować / gospodarować / poradzić sobie
at least
inizia ad imparare
przynajmniej / choćby
item
inizia ad imparare
pozycja / rzecz / przedmiot / element
gain
inizia ad imparare
zdobyć
leading
inizia ad imparare
prowadzący / czołowy / przewodniczy
extensive
inizia ad imparare
rozległy / obszerny / ekstensywny
to knowledge
inizia ad imparare
poznać
assembling
inizia ad imparare
złożenie / składanie
considerable
inizia ad imparare
znaczny / poważny / spory
in addition
inizia ad imparare
dodatkowo / w dodatku / na domiar
aspect
inizia ad imparare
aspekt
week
inizia ad imparare
tydzień
may
inizia ad imparare
móc / może
consideration
inizia ad imparare
wynagrodzenie
sincerely
inizia ad imparare
szczerze
compose
inizia ad imparare
komponować / składać / układać
might
inizia ad imparare
moc / potęga / siła
encounter
inizia ad imparare
napotkać się / napotkać / mieć utarczkę
initiative
inizia ad imparare
inicjatywa / przedsiębiorczość
cause
inizia ad imparare
przyczyna / powód / sprawa
misunderstanding
inizia ad imparare
nieporozumienie
to hung
inizia ad imparare
wieszać
as soon as
inizia ad imparare
tak szybko jak
shower
inizia ad imparare
prysznic
One by one
inizia ad imparare
jeden po drugim
although
inizia ad imparare
mimo że / chociaż
none
inizia ad imparare
żaden / nikt / nic
The single
inizia ad imparare
pojedynczy
factor
inizia ad imparare
czynnik / współczynnik / element
embrace
inizia ad imparare
uścisk / objęcie
reinforce
inizia ad imparare
wzmacniać / wspierać / zasilać
attitudes
inizia ad imparare
postawa / stosunek / nastawienie
achieve
inizia ad imparare
osiągać / dokonać / realizować
complain
inizia ad imparare
skarżyć się / wnieść skargę
pick them up
inizia ad imparare
podnieść je
clues
inizia ad imparare
wskazówka / trop
subtle
inizia ad imparare
subtelny / delikatny
assignments
inizia ad imparare
zadania
enforce
inizia ad imparare
egzekwować / wyegzekwować / narzucać
provides
inizia ad imparare
zapewnia
practise
inizia ad imparare
praktyka / cwiczenia
extension
inizia ad imparare
rozszerzenie
summary
inizia ad imparare
streszczenie
contain
inizia ad imparare
zawiera
deals with
inizia ad imparare
zajmuje sie
area
inizia ad imparare
obszar
build on
inizia ad imparare
opiera sie
associated
inizia ad imparare
powiazany
phrases
inizia ad imparare
zwroty
thorough
inizia ad imparare
gruntowne
meaningfull
inizia ad imparare
znaczący / wyrazisty
relating to
inizia ad imparare
dotyczące
points
inizia ad imparare
punkty
consolidation
inizia ad imparare
utrwalenie
develop
inizia ad imparare
rozwijają
build up
inizia ad imparare
tworzyc
themselves
inizia ad imparare
same
both
inizia ad imparare
obie
basis
inizia ad imparare
podstawa
Catch up
inizia ad imparare
dogonić
revise
inizia ad imparare
zrewidować
further
inizia ad imparare
dalej / dalsze
essential
inizia ad imparare
istotny
rely
inizia ad imparare
polegać
main
inizia ad imparare
najważniejsze
glossary
inizia ad imparare
slownik
may
inizia ad imparare
móc
resources
inizia ad imparare
zasoby
enhance
inizia ad imparare
wzmocniać
refer
inizia ad imparare
odnieść sie
explanations
inizia ad imparare
wyjaśnienia
explain
inizia ad imparare
wyjaśniać
require
inizia ad imparare
wymagać
functional
inizia ad imparare
funkcjonalny
set
inizia ad imparare
ustawić
mobile device
inizia ad imparare
urządzenie przenośne
sincerely
inizia ad imparare
szczerze
corporate
inizia ad imparare
korporacyjny
social
inizia ad imparare
społeczny
qualities
inizia ad imparare
cechy
take over
inizia ad imparare
przejąć
pros
inizia ad imparare
plusy
cons
inizia ad imparare
minusy
mergers
inizia ad imparare
fuzje
acquisitions
inizia ad imparare
nabycie
diplomatic
inizia ad imparare
dyplomatyczny
advice
inizia ad imparare
rada
brief
inizia ad imparare
zwięzły
concise
inizia ad imparare
treściwy
polite
inizia ad imparare
uprzejmy
contingences
inizia ad imparare
nieprzewidziane wypadki
incentive
inizia ad imparare
zachęta
features
inizia ad imparare
funkcja / cecha / właściwość
benefits
inizia ad imparare
korzyśći
related
inizia ad imparare
związane z / powiązane
luxury
inizia ad imparare
luksus / przepych
spare parts
inizia ad imparare
części zamienne
haircut
inizia ad imparare
ostrzyżenie
primary
inizia ad imparare
podstawowy / główny
secondary
inizia ad imparare
wtórny / drugorzędny
tertiary
inizia ad imparare
trzeciorzędowy
agriculture
inizia ad imparare
rolnictwo
fishing
inizia ad imparare
Wędkarstwo
forestry
inizia ad imparare
leśnictwo
mining
inizia ad imparare
górnictwo
construction
inizia ad imparare
budowa / konstrukcja
manufacturing
inizia ad imparare
produkcja
banking
inizia ad imparare
Bankowość
tourism
inizia ad imparare
turystyka
entertainment
inizia ad imparare
zabawa
owned
inizia ad imparare
posiadany
debts
inizia ad imparare
długi
run the business
inizia ad imparare
prowadzi działalność
public
inizia ad imparare
publiczny / społeczny
gain
inizia ad imparare
zdobyć / przyrost
lose
inizia ad imparare
stracić / przegrać
price
inizia ad imparare
Cena / koszt
company
inizia ad imparare
firma / spółka
individuals
inizia ad imparare
osoby fizyczne / osoby
vendors
inizia ad imparare
dostawcy / sprzedawca
consumer
inizia ad imparare
konsument / odbiorca
conglomerate
inizia ad imparare
konglomerat
manufacturer
inizia ad imparare
producent / wytwórca
assemble
inizia ad imparare
montować / gromadzić / zbierać
steady
inizia ad imparare
równomierny / stały
decade
inizia ad imparare
dekada / dziesięcioleci
largely
inizia ad imparare
w dużej mierze / przeważnie
due
inizia ad imparare
z powodu
raw materials
inizia ad imparare
surowce
sign
inizia ad imparare
znak
lead
inizia ad imparare
doprowadzić
compared to
inizia ad imparare
w porównaniu
far more
inizia ad imparare
znacznie więcej
settlers
inizia ad imparare
osadnicy
real estate
inizia ad imparare
nieruchomość
suffer
inizia ad imparare
ponieść
demand
inizia ad imparare
popyt
foreign
inizia ad imparare
obcy / obca
sink
inizia ad imparare
tonąć
fall
inizia ad imparare
spadać
vast
inizia ad imparare
ogromny
exploit
inizia ad imparare
eksploatować / wykorzystać
liquefied
inizia ad imparare
upłynniony
lag behind
inizia ad imparare
pozostają w tyle
dependent
inizia ad imparare
zależny
undamaged
inizia ad imparare
nieuszkodzona
in any case
inizia ad imparare
w każdym przypadku
come through
inizia ad imparare
przejść
coal
inizia ad imparare
węgiel
iron ore
inizia ad imparare
ruda żelaza
settlers
inizia ad imparare
osadnicy
welcomed
inizia ad imparare
mile widziana
major
inizia ad imparare
poważny lub główny
effort
inizia ad imparare
wysiłek
ban
inizia ad imparare
zakaz
ivory
inizia ad imparare
kość słoniowa
browse
inizia ad imparare
przeglądać
wares
inizia ad imparare
towary lub wyroby
regard
inizia ad imparare
uważać
authorities
inizia ad imparare
władze
former
inizia ad imparare
byłej / dawnej
strict
inizia ad imparare
ścisłe / rygorystyczne
retail
inizia ad imparare
handlowy
commerce
inizia ad imparare
handel
wide range
inizia ad imparare
szeroki zakres
household appliances
inizia ad imparare
artykuły gospodarstwa domowego
came out
inizia ad imparare
wyszedł
innovative
inizia ad imparare
innowacyjny
launched
inizia ad imparare
uruchomione / wprodwadzone
accounted for
inizia ad imparare
stanowić / odpowiadać
handle
inizia ad imparare
obsługuje
even though
inizia ad imparare
nawet jeśli
undergone
inizia ad imparare
przeszedł
enormous
inizia ad imparare
ogromny
accused
inizia ad imparare
oskarżony
reveal
inizia ad imparare
ujawnić
announcement
inizia ad imparare
ogłoszenie
fully
inizia ad imparare
w pełni / całkowicie
Apart from
inizia ad imparare
oprócz
efficient
inizia ad imparare
wydajny
Instead of
inizia ad imparare
Zamiast
from scratch
inizia ad imparare
od zera
electrify
inizia ad imparare
elektryzować
phase out
inizia ad imparare
wycofać
fierce
inizia ad imparare
dziki / zażarty
rapidly
inizia ad imparare
szybko
higher mileage
inizia ad imparare
wyższy przebieg
headquarters
inizia ad imparare
Kwatera główna
As soon as
inizia ad imparare
Tak szybko jak / skoro tylko
register
inizia ad imparare
rejestruje
presence
inizia ad imparare
prezencja
tracked
inizia ad imparare
śledzone
infrared
inizia ad imparare
podczerwień
smoothly
inizia ad imparare
płynnie
hardships
inizia ad imparare
trudności życiowe
distinguish
inizia ad imparare
rozróżniać
flavours
inizia ad imparare
smaki
checkout counters
inizia ad imparare
liczniki kas
cashiers
inizia ad imparare
kasy
restock
inizia ad imparare
uzupełniania zapasów
Overall
inizia ad imparare
całkowite
revenue
inizia ad imparare
przychody
constantly
inizia ad imparare
stale
targeting
inizia ad imparare
celowanie
outlet
inizia ad imparare
rynek zbytu
surprisingly
inizia ad imparare
zaskakująco
failed
inizia ad imparare
nie powiodło się
step out
inizia ad imparare
wyjść
tackle security issues
inizia ad imparare
rozwiązać problemy bezpieczeństwa,
revenue
inizia ad imparare
dochód / obroty
direct cost
inizia ad imparare
koszty bezpośrednie (np. praca, materiały)
gross profit
inizia ad imparare
profit albo strata po koszcie bezpośrednim
other costs
inizia ad imparare
inne koszta (np. administracja, budynki, narzędzia)
utilities
inizia ad imparare
narzędzia
operating profit
inizia ad imparare
profit albo strata po kosztach bezpośrednich i innych kosztach
tax and depreciation
inizia ad imparare
pieniądze płacone rządowi i strata w wartości sprzętu
net profit after tax
inizia ad imparare
profit albo strata po wszystkich kosztach i podatkach
dividend
inizia ad imparare
pieniądze rozdzielone między akcjonariuszy
retained profit
inizia ad imparare
pieniądze ponownie zainwestowane w firme
mortgages
inizia ad imparare
hipoteki
by the time
inizia ad imparare
do momentu gdy
set up
inizia ad imparare
ustawić
breaks down
inizia ad imparare
psuje się
contribute
inizia ad imparare
przyczynić się
keep
inizia ad imparare
utrzymać
type of work
inizia ad imparare
rodzaj pracy
responsibilitys
inizia ad imparare
odpowiedzialności
details
inizia ad imparare
szczegóły
it is as simple as that
inizia ad imparare
to jest tak proste
comodity
inizia ad imparare
towary lub wyroby
to be responisble for
inizia ad imparare
być odpowiedzialym za
to be in charge of
inizia ad imparare
być odpowiedzialnym za
take into account
inizia ad imparare
wziąć po uwagę
actually
inizia ad imparare
tak właściwie
proper
inizia ad imparare
właściwie / odpowiedni
appropriately
inizia ad imparare
odpowiednio
advisable
inizia ad imparare
wskazane
suitable
inizia ad imparare
odpowiedni
to prioritize
inizia ad imparare
spriorytetyzować
placement
inizia ad imparare
zatrudnienie
appendix
inizia ad imparare
aneks / dodatek
rate
inizia ad imparare
ocenić / oszacować
strenghts
inizia ad imparare
silne strony
weaknesses
inizia ad imparare
Słabości
assamble
inizia ad imparare
montować / gromadzić
priority
inizia ad imparare
priorytet
encourage
inizia ad imparare
zachęcać
outlook
inizia ad imparare
perspektywy
shift
inizia ad imparare
zmiana
labour force
inizia ad imparare
siła robocza
turn the table
inizia ad imparare
odwrócić sytuację
acceptable
inizia ad imparare
do przyjęcia
accountant
inizia ad imparare
księgowy
to achieve
inizia ad imparare
osiagnąć
action-planning
inizia ad imparare
Akcja planowania
advisable
inizia ad imparare
wskazany
to apologise
inizia ad imparare
przepraszać
appointed
inizia ad imparare
Wyznaczony, mianowany, ustanowiony
to appreciate
inizia ad imparare
doceniać
appropriate
inizia ad imparare
odpowiedni, właściwy
aspect
inizia ad imparare
aspekt
assignments
inizia ad imparare
zadania/placówki
associate
inizia ad imparare
powiązany (stowarzyszony, związany)
authoritarian
inizia ad imparare
autorytarny
autonomy
inizia ad imparare
autonomia, samodzielność
to avoid
inizia ad imparare
zapobiegać, unikać
based
inizia ad imparare
oparty na
to beat
inizia ad imparare
bić; uderzać
bright
inizia ad imparare
bystry
burst into tears
inizia ad imparare
wybuchnąć płaczem
to be in charge of
inizia ad imparare
być odpowiedzialnym za
canteen
inizia ad imparare
stołówka
to check
inizia ad imparare
sprawdzić
checklist
inizia ad imparare
lista
civil service
inizia ad imparare
służba publiczna
to clarify
inizia ad imparare
wyjaśnić
clues
inizia ad imparare
tropy, wskazówki, poszlaki
collaborator
inizia ad imparare
współpracownik, kolaborant
colleague
inizia ad imparare
kolega/koleżanka z pracy
commitment
inizia ad imparare
zaangażowanie
to complain
inizia ad imparare
narzekać, skarżyć się, składać skargę
as far as ... is concerned
inizia ad imparare
biorąc pod uwagę...
conclusions
inizia ad imparare
konkluzja
counseling
inizia ad imparare
Usługi doradcze
to count
inizia ad imparare
liczyć się
co-worker
inizia ad imparare
współpracownik
criticism
inizia ad imparare
krytyka
customer service
inizia ad imparare
dział obsługi klienta
day-to-day
inizia ad imparare
codzienny
deadline
inizia ad imparare
termin wykonania pracy
to delegate
inizia ad imparare
dawać komuś jakieś kompetencje, upoważniać do czegoś
to demand attention
inizia ad imparare
wymagać uwagi
demotion
inizia ad imparare
degradacja, obniżenie rangi
to demonstrate
inizia ad imparare
wykazać, przedstawić
department head
inizia ad imparare
kierownik działu
deputy
inizia ad imparare
zastępca (osoby wyższej rangą)
despite
inizia ad imparare
mimo, wbrew
diplomatic
inizia ad imparare
dyplomatyczny/ taktowny
to disagree
inizia ad imparare
nie zgadzać się
to disconnect
inizia ad imparare
Odłączyć/ rozłączyć
to disturb
inizia ad imparare
zakłócać, przeszkadzać, zaburzać - synonim: interrup
dogmatic
inizia ad imparare
konserwatysta
dress code
inizia ad imparare
zasady dotyczące ubioru
to echo
inizia ad imparare
odbijać, roznosić się echem; powtarzać
effective
inizia ad imparare
skuteczny
efficiency
inizia ad imparare
wydajność, efektywność
to embrace
inizia ad imparare
obejmować
employee
inizia ad imparare
pracownik
to encounter
inizia ad imparare
napotkać
to encourage
inizia ad imparare
zachęcać
to enforce
inizia ad imparare
egzekwować/wymuszać
ethnic minorities
inizia ad imparare
mniejszości etniczne
to evaluate
inizia ad imparare
ocenić
expression
inizia ad imparare
wyrażenie, ekspresja
to establish
inizia ad imparare
zakładać, tworzyć, ustanawiać
experienced
inizia ad imparare
doświadczony
files
inizia ad imparare
akta
firm
inizia ad imparare
stanowczy
founded
inizia ad imparare
założony
frank
inizia ad imparare
szczery
goal
inizia ad imparare
cel
gradually
inizia ad imparare
stopniowo, powoli
to hire
inizia ad imparare
zatrudniać
to ignore
inizia ad imparare
ignorować/ zignorować
impatient
inizia ad imparare
niecierpliwy
implication
inizia ad imparare
konsekwencja, implikacja
impression
inizia ad imparare
wrażenie, impresja
induction
inizia ad imparare
wprowadzenie
instruction
inizia ad imparare
instrukcja, polecenie
intentions
inizia ad imparare
intencje, zamiary
inefficiency
inizia ad imparare
brak wydajności
influential
inizia ad imparare
wpływowy
initiative
inizia ad imparare
inicjatywa, przedsiębiorczość
insincere
inizia ad imparare
nieszczery, obłudny
intern
inizia ad imparare
praktykant, stażysta
introductory
inizia ad imparare
wstępny, wprowadzający
to invite
inizia ad imparare
zapraszać
junior
inizia ad imparare
junior
to justify
inizia ad imparare
usprawiedliwiać
ladder
inizia ad imparare
drabina
lazy
inizia ad imparare
leniwy
to liaise
inizia ad imparare
współpracować
to look after
inizia ad imparare
zajmować się czymś, dbać o coś, troszczyć się o coś
loyalty
inizia ad imparare
lojalność
mind your own business
inizia ad imparare
nie twoja sprawa!
misunderstanding
inizia ad imparare
nieporozumienie
monkey business
inizia ad imparare
machlojki, nielegalne interesy
objective
inizia ad imparare
obiektywny
to be objective
inizia ad imparare
być obiektywnym
to observe
inizia ad imparare
przyglądać się
etiquette
inizia ad imparare
etykieta, normy zachowania
office manager
inizia ad imparare
kierownik biura
on first name terms
inizia ad imparare
być na TY
organigram
inizia ad imparare
schemat organizacyjny
performance
inizia ad imparare
występ
to pick something up
inizia ad imparare
zbierać coś; podnosić coś
to paraphrase
inizia ad imparare
wyrazić innymi słowami
parent company
inizia ad imparare
firma matka
to pay attention
inizia ad imparare
zwracać uwagę
politely
inizia ad imparare
kulturalnie
predecessor
inizia ad imparare
poprzednik
to prioritise
inizia ad imparare
ustalać priorytety
profitability
inizia ad imparare
rentowność
progress
inizia ad imparare
postęp
to promote
inizia ad imparare
awansować
promotion
inizia ad imparare
awans
public relations
inizia ad imparare
relacje publiczne, kontakt z otoczeniem
punctuality
inizia ad imparare
punktualność
R & D
inizia ad imparare
badania i rozwój
to reassess
inizia ad imparare
ponownie ocenić, rozważyć
to recruit
inizia ad imparare
rekrutować
to refuse
inizia ad imparare
odmawiać
to reinforce
inizia ad imparare
wzmacniać
to replace
inizia ad imparare
zastąpić
to report
inizia ad imparare
donieść
research scientist
inizia ad imparare
naukowiec zajmujący sie badaniami
to resolve
inizia ad imparare
rozwiązać (problem)
to be responsible for
inizia ad imparare
być odpowiedzialnym
to retire
inizia ad imparare
przejść na emeryturę
to risk
inizia ad imparare
ryzykować
role
inizia ad imparare
rola
to run a business
inizia ad imparare
prowadzić interes
rude
inizia ad imparare
nieuprzejmy
safely
inizia ad imparare
bezpiecznie
smart
inizia ad imparare
sprytny, mądry
to socialise
inizia ad imparare
utrzymywać relacje z innymi ludźmi
solidarity
inizia ad imparare
solidarność
staff
inizia ad imparare
personel, załoga
to state
inizia ad imparare
wypowiedzieć, wyrzec
subsidiary
inizia ad imparare
oddział
subtle
inizia ad imparare
subtelny, dyskretny
suggestion
inizia ad imparare
sugestia
suitable
inizia ad imparare
właściwy
to summarise
inizia ad imparare
podsumowywać
supervisor
inizia ad imparare
kierownik, nadzorca
supervision
inizia ad imparare
nadzór
to tackle
inizia ad imparare
radzic sobie z czymś
to take care of
inizia ad imparare
zadbać o coś
to take over
inizia ad imparare
przejąć
task
inizia ad imparare
zadanie
temporarily
inizia ad imparare
tymczasowo
to get tired of
inizia ad imparare
mieć czegoś dość
threatening
inizia ad imparare
groźny
to transfer
inizia ad imparare
przenieść
unacceptable
inizia ad imparare
nie do zaakceptowania
understanding
inizia ad imparare
wyrozumiały
unwritten rule
inizia ad imparare
niepisana zasada
valuable
inizia ad imparare
wartościowy
valued
inizia ad imparare
cenny
values
inizia ad imparare
wartości
weak
inizia ad imparare
słaby
Who's Who
inizia ad imparare
Kto jest kim?
customer support
inizia ad imparare
obsługa klienta
to put all eggs in one basket
inizia ad imparare
stawiać wszystko na jedną kartę
reality check
inizia ad imparare
zejście na ziemię, zderzenie z rzeczywistością
tax break
inizia ad imparare
ulga podatkowa
to bus
inizia ad imparare
wieźć, wozić (autobusem)
copycat
inizia ad imparare
naśladowca
tax holiday
inizia ad imparare
wakacje podatkowe
twentysomething
inizia ad imparare
dwudziestoparolatek
to turn the tables
inizia ad imparare
odwracać sytuację
long-established
inizia ad imparare
o długiej tradycji
GDP
inizia ad imparare
PKB
incentive
inizia ad imparare
zachęta
telecom
inizia ad imparare
telekomunikacyjny
training scheme
inizia ad imparare
program szkoleniowy
to fine-tune
inizia ad imparare
dopracować, dostroić, dopiąć
helpline
inizia ad imparare
infolinia
to outsell
inizia ad imparare
sprzedać więcej od kogoś innego (albo lepiej niż produkt konkurencyjny)
upmarket
inizia ad imparare
rynek produktów wyższej jakości
grateful
inizia ad imparare
wdzięczny
knowledgeable
inizia ad imparare
mądry, znający się na rzeczy
reassuring
inizia ad imparare
pocieszający, pokrzepiający
sympathetic
inizia ad imparare
współczujący
to switch on
inizia ad imparare
włączyć
to switch off
inizia ad imparare
wyłączyć
out of order
inizia ad imparare
zepsuty, nie działa
write-off
inizia ad imparare
kupa złomu
to sort out
inizia ad imparare
rozwiązać
to escalate
inizia ad imparare
narastać, nasilać
to lift out
inizia ad imparare
wyjąć
to release
inizia ad imparare
wypuścić, uwolnić
to screw in
inizia ad imparare
wkręcać
to fasten
inizia ad imparare
zapiąć, zamocować
to retain
inizia ad imparare
utrzymać, zachować
slot
inizia ad imparare
wejście, otwór, szczelina (np. na kartę)
to earth
inizia ad imparare
uziemić
to push in
inizia ad imparare
wpychać
to unscrew
inizia ad imparare
odkręcać
to hang up
inizia ad imparare
rozłączyć się
to speak up
inizia ad imparare
mówić głośniej
to put through
inizia ad imparare
przełączyć do
to renew
inizia ad imparare
podejmować na nowo, wznawiać
to terminate
inizia ad imparare
przerwać, zakończyć
margin
inizia ad imparare
marża
strengths
inizia ad imparare
mocne strony
weaknesses
inizia ad imparare
słabe strony
manufacturing
inizia ad imparare
wytwarzanie
conscious
inizia ad imparare
świadomy
consciousness
inizia ad imparare
świadomość
conscience
inizia ad imparare
sumienie
square
inizia ad imparare
kwadrat
conscientious
inizia ad imparare
sumienny
conscientiousness
inizia ad imparare
sumienność
rectangle
inizia ad imparare
prostokąt
arrange
inizia ad imparare
organizować
diagnose
inizia ad imparare
diagnozować
escalate
inizia ad imparare
zwiększyć
exchange
inizia ad imparare
wymienić
identify
inizia ad imparare
zidentyfikować
sort out
inizia ad imparare
rozwiązać
reassuring
inizia ad imparare
pocieszający
knowledgeable
inizia ad imparare
posiadający wiedzę
persuasive
inizia ad imparare
przekonujący
pleasant
inizia ad imparare
sympatyczny
retain
inizia ad imparare
zatrzymać
side-panel
inizia ad imparare
panel boczny
slot
inizia ad imparare
wejście (np. na kartę)
upset
inizia ad imparare
zdenerwowany, zmartwiony, zaniepokojony
lift out
inizia ad imparare
wyciągnąć
release
inizia ad imparare
wypuścić
screw in
inizia ad imparare
wkręcać
insert
inizia ad imparare
włożyć
accounts payable
inizia ad imparare
platnosci, zobowiazania
crack
inizia ad imparare
pęknięcie
inconsistency
inizia ad imparare
niezgodność
patch
inizia ad imparare
poprawka
write-off
inizia ad imparare
spisany na straty
come up with
inizia ad imparare
wpaść na pomysł
obsolescence
inizia ad imparare
wychodzenie z użycia
shift
inizia ad imparare
zmiana
staff turnover
inizia ad imparare
rotacja pracowników
swap
inizia ad imparare
wymienić
triple
inizia ad imparare
potrójny
put on hold
inizia ad imparare
Zawiesić połączenie
subsidized
inizia ad imparare
dotowany
look into
inizia ad imparare
zgłębić
launch
inizia ad imparare
wprowadzać
attach
inizia ad imparare
Załączyć (do maila)
approach
inizia ad imparare
podejście
focus group
inizia ad imparare
grupa focusowa, grupa testowa
frustration
inizia ad imparare
frustracja
interface with
inizia ad imparare
współdziałać z kimś
provocation
inizia ad imparare
prowokacja
rage
inizia ad imparare
furia
resistant
inizia ad imparare
odporny
trigger
inizia ad imparare
wywoływać
wrap
inizia ad imparare
zawijać, owijać
attention-grabbing
inizia ad imparare
przyciągający uwagę
fire-retardant
inizia ad imparare
niepalny, utrudniający zapłon
chart
inizia ad imparare
mapa (na statkach lub samolotach)
overlay
inizia ad imparare
nakładka
retardant
inizia ad imparare
zwalniacz, opóźniacz
tamper with
inizia ad imparare
majstrować przy czymś, grzebać w czymś
grounded, Earth
inizia ad imparare
uziemiony
copycat
inizia ad imparare
akcja wzorowana na innych
tax break
inizia ad imparare
ulgi podatkowe
tax holiday
inizia ad imparare
okresowe zwolnienie podatkowe
twentysomething
inizia ad imparare
osoba w wieku 20-29 lat
labour
inizia ad imparare
praca/siła robocza
turn the tables
inizia ad imparare
odwracać sytuację
freely
inizia ad imparare
swobodnie
come again?
inizia ad imparare
Możesz powtórzyć?
freeze
inizia ad imparare
zawiesić się (komputer)
crash
inizia ad imparare
awaria (komputera)
incentives
inizia ad imparare
bodźce
to fine-tune somebody's language
inizia ad imparare
doszkolić język
benefits
inizia ad imparare
korzyści
desirable
inizia ad imparare
pożądany
accommodation
inizia ad imparare
zakwaterowanie
medical insurance
inizia ad imparare
ubezpieczenie zdrowotne
luncheon vouchers
inizia ad imparare
kupony na lunch
pension plan
inizia ad imparare
plan emerytalny
profit-sharing
inizia ad imparare
taki, w którym zyski są dzielone
facilities
inizia ad imparare
udogodnienia
dismissed
inizia ad imparare
wylany z pracy
argue
inizia ad imparare
kłócić się
resign
inizia ad imparare
składać wymówienie
unemployed
inizia ad imparare
bezrobotny
retire
inizia ad imparare
przejść na emeryturę
CV/resume
inizia ad imparare
życiorys
hire
inizia ad imparare
zatrudnić
department
inizia ad imparare
dział
refuse
inizia ad imparare
odmawiać
publish
inizia ad imparare
publikować
controversial
inizia ad imparare
kontrowersyjny
competitor
inizia ad imparare
konkurent
commitment
inizia ad imparare
przywiązanie
strict deadline
inizia ad imparare
wyznaczony koniec pracy
workload
inizia ad imparare
nawał pracy
ownership
inizia ad imparare
własnosć
fortunately
inizia ad imparare
na szczeście
cope with
inizia ad imparare
radzic sobie z
pressure
inizia ad imparare
ciśnienie, nacisk
responsibility
inizia ad imparare
odpowiedzialnosć
high-flier
inizia ad imparare
osoba bedąca w czymś najlepszą
concern
inizia ad imparare
problematyczna osoba
flag
inizia ad imparare
oznaczyć
ambitious
inizia ad imparare
ambitny
fiancé
inizia ad imparare
narzeczony
senior management
inizia ad imparare
kadra zarządzająca wyższego szczebla
potential
inizia ad imparare
potencjalny
engineer
inizia ad imparare
inżynier
a new hire
inizia ad imparare
nowy pracownik
deliver the goods
inizia ad imparare
dostarczac towary
consistently
inizia ad imparare
konsekwentnie
underperform
inizia ad imparare
nie wykorzystywać swojego calego potencjalu
raise
inizia ad imparare
podniesienie
serious
inizia ad imparare
poważny
corporate policy
inizia ad imparare
polityka firmy
achievement
inizia ad imparare
osiągnięcie
aware of
inizia ad imparare
świadomy
deal with
inizia ad imparare
radzić sobie z
stock options
inizia ad imparare
możliwości zakupu akcji firmy
graduate
inizia ad imparare
zostać absolwentem
apply for
inizia ad imparare
aplikować
offer a position
inizia ad imparare
oferować posadę
short-listed
inizia ad imparare
być w ostatnim etapie rekrutacji
make redundant
inizia ad imparare
zwolnić z powodu redukcji etatow
appoint
inizia ad imparare
wyznaczyć (na stanowisko)
take a sabbatical
inizia ad imparare
wziąć urlop naukowy
merge
inizia ad imparare
dokonać fuzji
factory
inizia ad imparare
fabryka
head office
inizia ad imparare
biuro główne firmy
impressive
inizia ad imparare
pod wrażeniem
attend
inizia ad imparare
brać udział, uczęszczać
on the spot
inizia ad imparare
z miejsca
prefer
inizia ad imparare
preferować, woleć
editor
inizia ad imparare
redaktor, edytor
possess
inizia ad imparare
posiadać
valuable contribution
inizia ad imparare
cenny wkład
negotiation
inizia ad imparare
negocjacje
promises
inizia ad imparare
obietnice
deliver
inizia ad imparare
dostarczać
adapt
inizia ad imparare
dopasować się, przystosować
liaise
inizia ad imparare
utrzymywać dobre kontakty z kimś
government officials
inizia ad imparare
urzędnicy państwowi
satisfy
inizia ad imparare
usatysfakcjonować
openings
inizia ad imparare
wolne posady
obviously
inizia ad imparare
zdecydowanie, oczywiście
head hunter
inizia ad imparare
łowca głów
a shame
inizia ad imparare
szkoda
solutions
inizia ad imparare
rozwiązania
assignment
inizia ad imparare
zadanie
vacancy
inizia ad imparare
wolna posada
strengths
inizia ad imparare
mocne strony
claim
inizia ad imparare
żądać, twierdzić
weaknesses
inizia ad imparare
słabe strony
official warning
inizia ad imparare
oficjalne ostrzeżenie
fire
inizia ad imparare
zwolnić
save face
inizia ad imparare
ocalić twarz
wannabe
inizia ad imparare
osoba pazerna
greedy
inizia ad imparare
żądny, chciwy
promoted
inizia ad imparare
awansowany
appreciate
inizia ad imparare
doceniać
reward
inizia ad imparare
nagradzać
well-connected
inizia ad imparare
z dobrymi kontaktami w pracy
contract
inizia ad imparare
umowa (o pracę)
justify
inizia ad imparare
usprawiedliwiać
career path
inizia ad imparare
ścieżka kariery zawodowej
job satisfaction
inizia ad imparare
zadowolenie z pracy
society
inizia ad imparare
społeczeństwo
opportunities
inizia ad imparare
szanse
genuinely
inizia ad imparare
naprawdę, prawdziwie
martial arts
inizia ad imparare
sztuki walki wschodu
career advisor
inizia ad imparare
doradca zawodowy
preferably
inizia ad imparare
woląc (gdy coś wolimy)
fame
inizia ad imparare
sława
recognition
inizia ad imparare
uznanie
job security
inizia ad imparare
pewność pracy, brak zagrozenia utratą
research
inizia ad imparare
badania
suffer
inizia ad imparare
cierpieć
average
inizia ad imparare
średni, przeciętny
salaries
inizia ad imparare
wypłaty, wynagrodzenia
invent
inizia ad imparare
wynaleźć
long-term goal
inizia ad imparare
cel długoterminowy
preconceived ideas
inizia ad imparare
pochopnie pwrowadzone pomysły
prevent
inizia ad imparare
zapobiegać
excited
inizia ad imparare
podekscytowany
imagine
inizia ad imparare
wyobrazić sobie
passions
inizia ad imparare
zamiłowania
incorporate
inizia ad imparare
wcielać w życie
self-exploration
inizia ad imparare
poznanie samego siebie
beyond
inizia ad imparare
poza, np. wychodzenie poza stereotypy
characteristics
inizia ad imparare
cechy szczególne, charakterystyczne
session
inizia ad imparare
posiedzenie, sesja
knowledgeable
inizia ad imparare
obyty, z dużą wiedzą
insights
inizia ad imparare
wgląd w coś
not to mention
inizia ad imparare
nie wspominając
jump in at the deep end
inizia ad imparare
rzucić się na głęboką wodę
obstacles
inizia ad imparare
przeszkody
self-doubt
inizia ad imparare
zwątpienie w siebie
acknowledge
inizia ad imparare
przyznać
commonly
inizia ad imparare
powszechnie
colleagues
inizia ad imparare
koledzy
exchange
inizia ad imparare
wymieniać
challenges
inizia ad imparare
wyzwania
place emphasis on
inizia ad imparare
kłaść nacisk na coś
treadmill
inizia ad imparare
bieżnia, sytuacja bez wyjścia
overview
inizia ad imparare
przegląd
start the ball rolling
inizia ad imparare
rozpocząć, zainicjować
commit
inizia ad imparare
popełnić, przywiązać się
develop
inizia ad imparare
rozwijać się
expect
inizia ad imparare
oczekiwać
variety
inizia ad imparare
różnorodnosć
avoid
inizia ad imparare
unikać
selfish
inizia ad imparare
samolubny
actually
inizia ad imparare
właściwie
reliable
inizia ad imparare
rzetelny, można na nim polegać
available
inizia ad imparare
dostępny
experience
inizia ad imparare
doświadczenie
autonomy
inizia ad imparare
autonomia
team spirit
inizia ad imparare
Teamgeist
flow
inizia ad imparare
przepływ
depend (on)
inizia ad imparare
zależeć od
sources
inizia ad imparare
źródła
earn
inizia ad imparare
zarabiać
repair
inizia ad imparare
naprawiać
key
inizia ad imparare
klucz, kluczowy
stages
inizia ad imparare
etapy
success and failure
inizia ad imparare
sukces i porażka
reach
inizia ad imparare
osiagać, sięgać
generate
inizia ad imparare
generować, powodować
explore
inizia ad imparare
zagłębiać się w coś, studiować
discover
inizia ad imparare
odkrywać
pursuit
inizia ad imparare
coś do osiągnięcia, za czymś gonimy
dig
inizia ad imparare
kopać
underlying
inizia ad imparare
leżące u podstawy, głębsze
building blocks
inizia ad imparare
klocki do budowania
spark
inizia ad imparare
iskrzyć, iskra
pick someone's brains
inizia ad imparare
zasięgnąć języka
habit
inizia ad imparare
nawyk
fear
inizia ad imparare
strach
shallow
inizia ad imparare
płytki
internal
inizia ad imparare
wewnętrzny
inertia
inizia ad imparare
brak ruchu, stangacja
posse
inizia ad imparare
nieformalna grupa
support
inizia ad imparare
wspierać
regularly scheduled
inizia ad imparare
regularnie zadawany, sprawdzany
solutions
inizia ad imparare
rozwiązania
re-examine
inizia ad imparare
sprawdzić ponownie
accomplishments
inizia ad imparare
zdobycze, osiągniecia
pan out
inizia ad imparare
przebiegać jak po maśle
force
inizia ad imparare
zmuszać
earth-shattering
inizia ad imparare
poruszający ziemię
to cope
inizia ad imparare
radzić sobie z
top performing
inizia ad imparare
najlepsi z najlepszych
to gain
inizia ad imparare
zdobyć
goal
inizia ad imparare
cel
essential
inizia ad imparare
kluczowy
skills
inizia ad imparare
umiejętności
significant
inizia ad imparare
znaczący
to apply
inizia ad imparare
aplikować, stosować
supervisor
inizia ad imparare
nadzorujący
workload
inizia ad imparare
obłożenie pracą
to ease
inizia ad imparare
ułatwiać
opportunity
inizia ad imparare
okazja, szansa
quality
inizia ad imparare
jakosć
to reformulate
inizia ad imparare
wyrazić inaczej
for instance
inizia ad imparare
na przykład
value
inizia ad imparare
wartosć
to prove
inizia ad imparare
udowodnić
successfully
inizia ad imparare
z sukcesem
environment
inizia ad imparare
środowisko
to invent
inizia ad imparare
wynaleźć
regardless of
inizia ad imparare
bez względu na
make a deal (with sb)
inizia ad imparare
dobijać targu
bricks-and-mortar store
inizia ad imparare
biznes z tradycyjną siedzibą (nie internetowy)
online store vs. offline store
inizia ad imparare
sklep internetowy vs sklep tradycyjny
retail vs. e-tail
inizia ad imparare
sprzedaż detaliczna vs detal internetowy
e-commerce
inizia ad imparare
handel elektroniczny
purchase
inizia ad imparare
zakupić, zakup
uninterrupted stream of offers
inizia ad imparare
nieprzerwany ciąg ofert
an offer tailored to (your tastes / needs)
inizia ad imparare
oferta dopasowana do
claws (get one's claws into sb)
inizia ad imparare
szpony (wbijać w kogoś szpony)
not let go
inizia ad imparare
nie puszczać
be none the wiser
inizia ad imparare
nadal nic nie wiedzieć
be at a disadvantage
inizia ad imparare
być w niekorzystnej pozycji
save sb's bacon (idiom)
inizia ad imparare
ocalić czyjąś skórę
conversion rate
inizia ad imparare
wskaźnik konwersji (liczba kupujących w odniesieniu do liczby odwiedzających sklep)
foot traffic
inizia ad imparare
ruch klientów w sklepie
take advantage of
inizia ad imparare
skorzystać z
scan bar codes
inizia ad imparare
skanować kod kreskowy
household name
inizia ad imparare
powszechnie znana nazwa
savvy
inizia ad imparare
obyty, kumaty
venue (shopping venue)
inizia ad imparare
miejsce (jakiegoś wydarzenia)
addictive
inizia ad imparare
uzależniający
hook sb
inizia ad imparare
przyciągnąć, uzależnić
self-perpetuating race
inizia ad imparare
samonapędzający się wyścig
converge
inizia ad imparare
zbiegać się (upodabniać się)
place an order
inizia ad imparare
złożyć zamówienie
take an order
inizia ad imparare
przyjąć zamówienie
fill an order
inizia ad imparare
wypełnić zamówienie
bring down a price
inizia ad imparare
obniżyć cenę
quote a price (-quotation (n))
inizia ad imparare
podawać cenę / wyceniać (- wycena)
state a price
inizia ad imparare
wyznaczać cenę
offer a discount
inizia ad imparare
oferować zniżkę
ask for a discount
inizia ad imparare
prosić o zniżkę
grant a discount
inizia ad imparare
przyznać zniżkę
see the benefits
inizia ad imparare
zobaczyć korzyści
sell the benefits
inizia ad imparare
sprzedać korzyści
sort out the details
inizia ad imparare
ustalić, dopiąć szczegóły
discuss the details
inizia ad imparare
dyskutować o szczegółach
go over the details
inizia ad imparare
omawiać szczegóły
make a proposal
inizia ad imparare
złożyć propozycję / ofertę
firm up a proposal
inizia ad imparare
konkretyzować propozycję
reject a proposal
inizia ad imparare
odrzucać propozycję
be subject to negotiation = be negotiable
inizia ad imparare
do negocjacji
under negotiation
inizia ad imparare
w czasie negocjacji
require a deposit
inizia ad imparare
wymagać zaliczki
put down (= pay) a deposit
inizia ad imparare
wpłacić, dać zaliczkę
a monthly fee
inizia ad imparare
miesięczna opłata
an annual fee
inizia ad imparare
coroczna opłata
an entrance fee
inizia ad imparare
opłata za wejście
hidden costs
inizia ad imparare
ukryte koszta
extra costs
inizia ad imparare
dodatkowe koszta
fixed costs
inizia ad imparare
stałe koszta
meet a deadline
inizia ad imparare
dotrzymać, zdążyć przed terminem ostatecznym
miss a deadline
inizia ad imparare
przegapić ostateczny termin
extend a deadline
inizia ad imparare
przedłużyć termin ostateczny
seek a compromise
inizia ad imparare
szukać porozumienia
offer a compromise
inizia ad imparare
oferować porozumienie
find a compromise
inizia ad imparare
znaleźć porozumienie
browse the site
inizia ad imparare
przeglądać stronę
put a product in a (shopping) cart
inizia ad imparare
wrzucić produkt do wózka (koszyka internetowego)
go to check-out
inizia ad imparare
iść do kasy
the account is (was) debited
inizia ad imparare
konto zostało obciążone
generate an invoice
inizia ad imparare
generować fakturę
ship the product from a warehouse
inizia ad imparare
wysłać produkt z magazynu
send back the faulty product
inizia ad imparare
odesłać wadliwy produkt
under guarantee
inizia ad imparare
objęty gwarancją
customer care (customer service)
inizia ad imparare
obsługa klienta
short-change sb
inizia ad imparare
dać zbyt mało reszty
make (sexist/racist) remarks
inizia ad imparare
czynić uwagi na tle rasowym
provided that
inizia ad imparare
pod warunkiem, że
as long as
inizia ad imparare
tak długo jak
unless
inizia ad imparare
o ile nie
suggest / recommend sth / sth to sb
inizia ad imparare
sugerować / rekomendować coś komuś
suggest / recommend doing sth / (that) sb do sth
inizia ad imparare
sugerować / rekomendować zrobienie czegoś komuś
advise sb (not) to do sth / (not) doing sth
inizia ad imparare
doradzać komuś by (nie) zrobił coś
to bargain with sb about sth
inizia ad imparare
targować się, negocjować z kimś o coś
(of a website) up and running
inizia ad imparare
działająca
make a tentative offer
inizia ad imparare
składać wstepną ofertę
make a firm offer
inizia ad imparare
składać ostateczną ofertę
counter-offer
inizia ad imparare
oferta w odpowiedzi na inną
I'd be reluctant to do sth
inizia ad imparare
być niechętnym do zrobienia czegoś
I'd be willing to do sth
inizia ad imparare
chcieć zrobić coś
I'd be prepared to do sth
inizia ad imparare
być gotowym do zrobienia czegoś
I might possibly be able to do sth
inizia ad imparare
Mógłbym prawdopodobnie być w stanie zrobić coś
I might consider doing sth
inizia ad imparare
Mógłbym rozważyć zrobienie czegoś
Let's split the difference
inizia ad imparare
pojść na kompromis, dojść do porozumienia
mailshots
inizia ad imparare
druki reklamowe wysyłane pocztą
merchant account
inizia ad imparare
konto biznesowe
transparent
inizia ad imparare
przejrzysty
sales volume
inizia ad imparare
wielkość sprzedaży
increase steadily
inizia ad imparare
rosnąć stale
anticipate - (more quickly) than anticipated
inizia ad imparare
spodziewać się
gain prestige
inizia ad imparare
zyskiwać prestiż
in the unlikely event of
inizia ad imparare
w mało prawdopodobnym przypadku
dispute with a customer
inizia ad imparare
spór z klientem
encounter difficulties
inizia ad imparare
napotkać trudności
assist sb
inizia ad imparare
pomagać komuś
put sb in touch with
inizia ad imparare
skontaktować kogoś z kimś
terms and conditions
inizia ad imparare
warunki
quotation
inizia ad imparare
wycena
contingency plan
inizia ad imparare
plan awaryjny
justify
inizia ad imparare
uzasadniać
lead time
inizia ad imparare
czas przygotowania, wdrażania
incentive (incentive trip / program)
inizia ad imparare
zachęta
reward sb with sth
inizia ad imparare
nagradzać kogoś czymś
a quick reminder that
inizia ad imparare
szybkie przypomnienie że...
all-expenses paid holiday
inizia ad imparare
w pełni opłacone wakacje
get a good deal on sth
inizia ad imparare
zrobić dobry interes na czymś
eyeballs
inizia ad imparare
widzowie, osoby oglądające reklamę
intrusive
inizia ad imparare
natrętne
track sb's navigation of a site
inizia ad imparare
śledzić kogoś surfowanie na stronie
without sb's consent
inizia ad imparare
bez czyjejś zgody
violation of privacy
inizia ad imparare
naruszenie prywatności
look up a product on a search engine
inizia ad imparare
sprawdzać, wyszukać produkt w wyszukiwarce
be entitled to a discount
inizia ad imparare
być uprawnionym do zniżki
team-building course
inizia ad imparare
kurs wspomagający pracę zespołu
relocate
inizia ad imparare
przenieść się do innego kraju (zawodowo)
down time
inizia ad imparare
czas nieczynności (witryny internetowej)
Q (quarter)
inizia ad imparare
kwartał
squeeze
inizia ad imparare
wycisnąć
above and beyond
inizia ad imparare
ponad wszystko, przede wszystkim
absence
inizia ad imparare
nieobecność
absenteeism
inizia ad imparare
fakt bycia (często) nieobecnym w pracy
acceptable
inizia ad imparare
akceptowalne
access
inizia ad imparare
dostęp
accident
inizia ad imparare
wypadek
according to
inizia ad imparare
według
accurate
inizia ad imparare
dokładny, właściwy
accurately
inizia ad imparare
właściwie, dokładnie
accusations
inizia ad imparare
oskarżenia
achieve
inizia ad imparare
osiagnąć
acknowledge
inizia ad imparare
zdać sobie sprawę
adequate
inizia ad imparare
stosowny
adopt
inizia ad imparare
przyjąć
advancement
inizia ad imparare
postęp
adverse
inizia ad imparare
odległy
affect
inizia ad imparare
wpływać
agenda
inizia ad imparare
plan spotkania
air-conditioning
inizia ad imparare
klimatyzacja
aligning
inizia ad imparare
zbiegający sie
allegations
inizia ad imparare
zarzuty
allow
inizia ad imparare
pozwalać
altruist
inizia ad imparare
altruista
announce
inizia ad imparare
ogłaszać
anticipate
inizia ad imparare
przewidywać
apologies
inizia ad imparare
przeprosiny
appear
inizia ad imparare
wydawać się
apply to
inizia ad imparare
zastosować do
apply
inizia ad imparare
aplikować
approach
inizia ad imparare
podejście
appropriate
inizia ad imparare
właściwy
approve
inizia ad imparare
akceptować
arguments
inizia ad imparare
argumenty
as a rule
inizia ad imparare
jako zasada
attention
inizia ad imparare
uwaga
attitude to
inizia ad imparare
podejście do
attract
inizia ad imparare
przyciągać
automated
inizia ad imparare
zautomatyzowany
average
inizia ad imparare
średni, średnio
avoid
inizia ad imparare
unikać
awards
inizia ad imparare
nagrody
aware of
inizia ad imparare
świadomy
badly treated
inizia ad imparare
źle traktowany
bear (v)
inizia ad imparare
znosić
behaviour
inizia ad imparare
zachowanie
believable
inizia ad imparare
możliwy do uwierzenia
benefits
inizia ad imparare
zalety, korzyści
beyond
inizia ad imparare
ponad, za
biodegradable packaging
inizia ad imparare
opakowanie ulegające biodegradacji
Board
inizia ad imparare
zarząd
boost
inizia ad imparare
poprawić, podreperować
bottom line
inizia ad imparare
sedno sprawy
bound to
inizia ad imparare
zobowiązany do zrobienia czegoś