Computers and Internet – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    46 schede    VocApp
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to turn on/boot up the computer
Ann turns on her computer the moment she wakes up.
inizia ad imparare
włączać komputer
Anna włącza komputer tuż po przebudzeniu.
to turn off the computer
Did you remember to turn off the computer?
inizia ad imparare
wyłączać komputer
Czy pamiętałeś wyłączyć komputer?
to check one's mail
Office workers check their mail a couple of times a day.
inizia ad imparare
sprawdzać pocztę elektroniczną
Pracownicy biurowi sprawdzają pocztę kilka razy dziennie.
computer
The Wilsons have three computers at home.
inizia ad imparare
komputer
Rodzina Wilsonów ma w domu trzy komputery.
to download
Young people download music and films from the Internet.
inizia ad imparare
ściągać
Młodzi ludzie ściągają z internetu muzykę i filmy.
to surf the Internet
Is surfing the internet a waste of time?
inizia ad imparare
surfować po Internecie
Czy serfowanie po Internecie jest stratą czasu?
to print
Could you print this article for me?
inizia ad imparare
drukować
Czy mógłbyś wydrukować mi ten artykuł?
file
Susan lost all her files on the computer.
inizia ad imparare
plik
Susan straciła wszystkie swoje pliki na komputerze.
document
You can send and receive electronic documents on your computer.
inizia ad imparare
dokument
Możesz wysyłać i odbierać dokumenty na komputerze.
folder
Folders on your hard drive store files.
inizia ad imparare
folder
Foldery na twardym dysku przechowują pliki.
at
inizia ad imparare
“małpa” @
dot
inizia ad imparare
“kropka”.
compose a message
My grandfather is learning how to compose messages.
inizia ad imparare
utwórz wiadomość
Mój dziadek uczy się tworzyć wiadomości.
subject
You email should contain a subject.
inizia ad imparare
temat
Twó email powinien zawierać temat.
reply
I received one hundred replies to my question.
inizia ad imparare
odpowiedzieć
Otrzymałem sto odpowiedzi na moje pytanie.
send
I usually send about twenty emails a day.
inizia ad imparare
wysłać
Zazwyczaj wysyłam 20 maili dziennie.
exit
How to exit a "frozen" Windows program?
inizia ad imparare
wyjść
Jak można "wyjść" z zawieszonego programu Windows?
forward
Could you please forward me his email address?
inizia ad imparare
przesłać dalej
Czy mógłbyś przesłać mi jego adres mailowy?
to hang/crash
I was working on something on the computer and suddenly it stopped responding and crashed.
inizia ad imparare
zawiesić się
Pracowałam nad czymś gdy nagle komputer przestał działać i zawiesił się.
link
I can send you the links to some fantastic websites.
inizia ad imparare
link
Mogę wysłać ci linki do fantastycznych stron internetowych.
to chat
I love to chat online with my virtual friends.
inizia ad imparare
czatować
Uwielbiam "czatować" z moimi wirtualnymi przyjaciółmi.
password
I keep on forgetting my password.
inizia ad imparare
hasło
Wciąż zapominam swoje hasło.
webpage
Welcome To The Official Webpage of Geography Department.
inizia ad imparare
strona www
Witamy na stronie Wydziału Geografii.
browser
Google Chrome is my favourite browser.
inizia ad imparare
przeglądarka
Google Chrome jest moją ulubioną przeglądarką.
search engine
Which search engine do you use?
inizia ad imparare
wyszukiwarka
Z której wyszukiwarki korzystasz?
access
Schoolchildren have access to the Internet at school.
inizia ad imparare
dostęp
Uczniowie mają dostęp do Internetu w szkole.
to reset
Tom accidently reseted all his data.
inizia ad imparare
zresetować
Tomek omyłkowo zresetował wszystkie swoje dane.
hard disk
Here are 10 ways to keep hard drives from failing.
inizia ad imparare
dysk twardy
Oto 10 sposobów na uniknięcie awarii twardego dysku.
icon
You can download thousands of icons.
inizia ad imparare
ikona
Możesz ściągnąć tysiące ikon.
printer
The HP printer prints 100 copies a minute.
inizia ad imparare
drukarka
Drukarka HP drukuje 100 kopi na minutę.
laptop
A lot of students bring their laptops to lectures.
inizia ad imparare
laptop, notebook
Wielu studentów przynosi laptopy na wykłady.
computer game
Children are often addicted to playing computer games.
inizia ad imparare
gra komputerowa
Dzieci często uzależniają się od gier komputerowych.
Random Access Memory (RAM)
inizia ad imparare
pamięć operacyjna (RAM)
monitor
My eyesight is poor and I need to buy a larger monitor.
inizia ad imparare
monitor
Mam słaby wzrok i muszę kupić większy monitor.
modem
inizia ad imparare
modem
program/programme
inizia ad imparare
program
antivirus program/programme
I would recommend bying a good antivirus programme.
inizia ad imparare
program antywirusowy
Zalecałbym zakup dobrego programu antywirusowego.
mouse
I am thinking of buying a wireless mouse.
inizia ad imparare
myszka
Myślę o zakupie myszki bezprzewodowej.
resolution
inizia ad imparare
rozdzielczość (ekranu)
server
inizia ad imparare
serwer
operating system
inizia ad imparare
system operacyjny
keyboard
There are special computer keyboards for left-handed people.
inizia ad imparare
klawiatura
Istnieją specjalne klawiatury dla leworęcznych.
key
Could you tell me what happens if I press the key F1?
inizia ad imparare
klawisz
Czy możesz mi powiedzieć co stanie się jeśli przycisnę klawisz F1?
screen
inizia ad imparare
ekran
blog
Dave's blog has been visited by hundreds of people.
inizia ad imparare
blog
Blog Davida odwiedziło setki osób.
computers and Internet
inizia ad imparare
komputery i Internet

Devi essere accedere per pubblicare un commento.