Conclusion - Concluzie

 0    14 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
all things considered
inizia ad imparare
luând în considerarea toate aspectele
lastly
inizia ad imparare
în cele din urmă
In view of the evidence I have presented I think it is fair to say that...
inizia ad imparare
Având în vedere dovezile pe care le-am prezentat, cred că este corect să spunem că...
To conclude my presentation,...
inizia ad imparare
Ca să concluzionez prezentarea mea,...
After all is said and done I think we can conclude that...
inizia ad imparare
După tot ce s-a spus și făcut cred că putem concluziona că...
This is clearly a very complex issue but on the strength of the evidence I have seen I would say that ... | it seems that...
inizia ad imparare
Aceasta este în mod clar o problemă foarte complexă, dar luând în calcul dovezile pe care le-am văzut, aș spune că ... / se pare că...
all in all
inizia ad imparare
una peste alta
+7 schede
La lezione è parte del corso
"Business Romanian - Presentations"
(Un totale di 347 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.