Recommendations & finishing your presentation - Recomandări și finalizarea prezentării

 0    11 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Now I’d like to look at some of the measures that can be taken to alleviate the problems of...
inizia ad imparare
Acum aș dori să mă uit la unele dintre măsurile care pot fi luate pentru a atenua problemele...
Other possible solutions would be to...
inizia ad imparare
Alte soluții posibile ar fi să...
Firstly, the government should...
inizia ad imparare
Mai întâi, guvernul ar trebui...
OK. We’re coming to the end of the presentation so I’d just like to thank you for listening.
inizia ad imparare
OK. Ajungem la finalul prezentării, deci aș dori să vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat.
In order to solve these problems, the following action should be considered:...
inizia ad imparare
Pentru a rezolva aceste probleme, trebuie luate în considerare următoarele acțiuni:...
+6 schede
La lezione è parte del corso
"Business Romanian - Presentations"
(Un totale di 347 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.