Medical Italian
Englishitaliano
€19.99
/ Anno

Medical Italian
All the main medical words and expressions in just one course!

Learn the main vocabulary used in the medical system in Italy
Remember forever thanks to the effective Spaced Repetition System
Prepare yourself to work in an Italian hospital
Impress the Italian-speaking doctors with your tremendous knowledge!
Prova gratuitamente (50 schede) o Acquista accesso completo
At the doctor's - Al dottoreAt the doctor's - Al dottore  
111 schede
General terms - Termini generaliGeneral terms - Termini generali  
67 schede
Parts of the body - Parti del corpoParts of the body - Parti del corpo  
85 schede
Muscles - MuscoliMuscles - Muscoli  
94 schede
Bones - OssaBones - Ossa  
117 schede
Teeth - DentiTeeth - Denti  
57 schede
Circulatory system - Sistema circolatorioCirculatory system - Sistema circolatorio  
106 schede
Respiratory system - Sistema respiratorioRespiratory system - Sistema respiratorio  
52 schede
Mostra tutte le lezioni (21)

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


Indirizzo

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


Scheda