Portugalski w 1 dzień
język polskiportuguês
100%
GRATIS


Portugalski w 1 dzień
Szybko i przyjemnie naucz się podstaw portugalskiego.

"W jeden dzień zrobisz tyle, co normalnie przez semestr, naprawdę!
Tylko potrzebne słowa i zwroty
Przykłady, nagrania, objaśnienia"
Registrati gratuitamente

Questo corso è gratuito al 100%. Vogliamo mostrarti quanto sia efficace e piacevole imparare con noi :)
10 słów w 60 sekund - 10 palavras em 60 segundos  
10 schede
To już znasz:) - Isto já conheces:)  
10 schede
Pytania - Perguntas  
10 schede
Zwroty grzecznościowe - Expressões de cortesia  
20 schede
Osoby - Pessoas  
29 schede
Czynności - Atividades  
30 schede
Nieprzetłumaczalne - Intraduzíveis  
12 schedeScheda