Engleski u 1 dan
hrvatski jezikEnglish
100%
GRATIS


Engleski u 1 dan
Savladaj na brzinu osnove engleskog jezika

Savladaj osnove engleskog jezika u samo jedan dan!
Nauči najvažnije riječi na engleskom dok kažeš kesk!
Kreni u pustolovinu učenja engleskog jezika!
Najbolji mogući način za započeti učenje engleskog jezika!
Registrati gratuitamente

Questo corso è gratuito al 100%. Vogliamo mostrarti quanto sia efficace e piacevole imparare con noi :)
10 riječi u 60 sekunda - 10 words in 60 seconds10 riječi u 60 sekunda - 10 words in 60 seconds  
10 schede
To već znaš:) - You already know that:)To već znaš:) - You already know that:)  
10 schede
Pitanja - QuestionsPitanja - Questions  
10 schede
Ljubazni izrazi - Courtesy PhrasesLjubazni izrazi - Courtesy Phrases  
17 schede
Osobe - PeopleOsobe - People  
28 schede
Radnje - ActivitiesRadnje - Activities  
17 schede
Neprevedivo - UntranslatableNeprevedivo - Untranslatable  
11 schedeScheda