Talijanski u 1 dan
hrvatski jezikitaliano
100%
GRATIS


Talijanski u 1 dan
Kreni učiti talijanski

U samo jedan dan nauči osnove talijanskog vokabulara!
Započni talijansku pustolovinu!
Napravi prvi korak u učenju talijanskog jezika!
Otkrij koliko talijanskoga možeš naučiti u jedan dan!
Registrati gratuitamente

Questo corso è gratuito al 100%. Vogliamo mostrarti quanto sia efficace e piacevole imparare con noi :)
10 riječi u 60 sekunda - 10 parole in 60 secondi10 riječi u 60 sekunda - 10 parole in 60 secondi  
10 schede
To već znaš:) - Già lo sai;)To već znaš:) - Già lo sai;)  
10 schede
Pitanja - DomandePitanja - Domande  
10 schede
Ljubazni izrazi - Frasi di cortesiaLjubazni izrazi - Frasi di cortesia  
16 schede
Osobe - PersoneOsobe - Persone  
28 schede
Radnje - AttivitàRadnje - Attività  
17 schede
Teško prevedivi izrazi - Parole/ espressioni non traducibiliTeško prevedivi izrazi - Parole/ espressioni non traducibili  
7 schedeScheda