cz1 rozszerzenie

 0    76 schede    wiolawierzbicka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
szkoła z internatem
inizia ad imparare
boarding school
szkoła pomaturalna kolegium uniwersytet
inizia ad imparare
college
szkoła niepubliczna
inizia ad imparare
independent school
przedszkole
inizia ad imparare
nursery school/ kindergarten
szkoła podstawowa
inizia ad imparare
primary school
szkoła prywatna
inizia ad imparare
private school
gimnazjum szkoła średnia
inizia ad imparare
junior high school
szkoła publiczna
inizia ad imparare
public school
Szkoła Zawodowa
inizia ad imparare
vocational school
rok akademicki
inizia ad imparare
academic year
biegać się o przyjęcie na uniwersytet
inizia ad imparare
apply to University
uczęszczać na wykłady
inizia ad imparare
attend lectures
praca licencjacka
inizia ad imparare
disertation
licencjat w dziedzinie Nauk humanistycznych
inizia ad imparare
Bachelor of Arts
licencjat w dziedzinie pedagogiki
inizia ad imparare
Bachelor of education
licencjat w dziedzinie nauk ścisłych
inizia ad imparare
Bachelor of science
kampus uniwersytecki
inizia ad imparare
campus
dziekan
inizia ad imparare
dean
uzyskać stopień naukowy
inizia ad imparare
get a degree
akademik
inizia ad imparare
dorm
dostać stypendium
inizia ad imparare
get a scholarship
dostać się na uniwersytet
inizia ad imparare
get into university
absolwent
inizia ad imparare
a graduate
Ukończyć studia
inizia ad imparare
Graduate
wykładowca
inizia ad imparare
lecturer
magister dziedzinie Nauk humanistycznych
inizia ad imparare
Master of Arts
magister w dziedzinie pedagogiki
inizia ad imparare
MA in education
Master w dziedzinie nauk ścisłych
inizia ad imparare
master of science
doktorat
inizia ad imparare
doctor of philosophy
seminarium naukowe
inizia ad imparare
seminar
zajęcia praktyczne warsztaty
inizia ad imparare
Workshop
nauki humanistyczne
inizia ad imparare
humanities
prawo
inizia ad imparare
law
językoznawstwo
inizia ad imparare
linguistics
psychologia
inizia ad imparare
psychology
nauki społeczne
inizia ad imparare
social sciences
socjologia
inizia ad imparare
sociology
certyfikat świadectwo
inizia ad imparare
certificate
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
wicedyrektor
inizia ad imparare
assistant princopal
wychowawca
inizia ad imparare
form teacher
nieobowiązkowy
inizia ad imparare
optional
uczeń
inizia ad imparare
Schoolchield
rok szkolny
inizia ad imparare
school year
grono pedagogiczne
inizia ad imparare
teaching staff
semestr
inizia ad imparare
term
plan lekcji
inizia ad imparare
timetable
plecak
inizia ad imparare
backpack
cyrkiel
inizia ad imparare
compass
teczka
inizia ad imparare
folder
pióro wieczne
inizia ad imparare
fountain pen
zakreślacz
inizia ad imparare
highlighter
notatnik
inizia ad imparare
notepad
zeszyt
inizia ad imparare
a notebook
spinacz do papieru
inizia ad imparare
paper clip
temperówka
inizia ad imparare
a pencil sharpener
gumka
inizia ad imparare
robber
linijka
inizia ad imparare
a ruler
ekierka
inizia ad imparare
square
zszywacz
inizia ad imparare
a stapler
tablica biała
inizia ad imparare
white board
analizować
inizia ad imparare
analyse
chemia
inizia ad imparare
Chemistry
ekonomia
inizia ad imparare
economics
literatura angielska
inizia ad imparare
English Literature
wypracowanie
inizia ad imparare
an essay
geografia
inizia ad imparare
Geography
wykres
inizia ad imparare
graph
historia
inizia ad imparare
History
interpretacja
inizia ad imparare
interpretation
matematyka
inizia ad imparare
Maths
przedmioty ścisłe
inizia ad imparare
science
teksty źródłowe
inizia ad imparare
source texts
robić notatki
inizia ad imparare
take notes
probówka
inizia ad imparare
test-tube
opisać doświadczenie
inizia ad imparare
write-up an experiment

Devi essere accedere per pubblicare un commento.