Czasowniki - 动词

 0    29 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
być
Jestem Polką.
inizia ad imparare
chińskie czasowniki nie odmieniają się - wszystkie osoby mają tę samą formę
波兰人。
mieć
On ma jednego brata.
inizia ad imparare
他有一个弟弟。
chcieć
Chcę napić się wody.
inizia ad imparare
想 także oznacza "chcieć"
我要喝水。
musieć
Musisz zjeść zupę.
inizia ad imparare
po chińsku zupę się "pije" konieczne jest zatem użycie czasownika "pić" - 喝
你得喝汤。
móc
Możesz przyjść jutro?
inizia ad imparare
可以 także oznacza "móc"
你明天能来吗?
dawać
Daj mi proszę szklankę wody.
inizia ad imparare
请给我一杯水。
iść, pójść
Chcesz iść do kina?
inizia ad imparare
你想去电影院吗?
lubić
Lubię jeść czekoladę.
inizia ad imparare
喜欢
爱 także oznacza "lubić", ale głównie w kontekście osób
我喜欢吃巧克力。
robić
Ona odrabia pracę domową.
inizia ad imparare
她在做作业。
wiedzieć
On wszystko wie.
inizia ad imparare
知道
他什么都知道。
szukać
Szukam pracy.
inizia ad imparare
我在找工作。
jeść
On nie je owoców.
inizia ad imparare
他不吃水果。
pić
Rano piję kawę.
inizia ad imparare
早上我喝咖啡。
spać
Chce mi się spać.
inizia ad imparare
睡觉
我要睡觉。
zwiedzać, pojechać do
Ona chce zwiedzić Paryż.
inizia ad imparare
参观
她想参观巴黎。
dostawać
Wczoraj dostałam list.
inizia ad imparare
收到
封 to klasyfikator używany do określenia korespondencji
我昨天收到了一封信。
używać
Jak używa się pałeczek?
inizia ad imparare
筷子怎么用?
widzieć
Dzisiaj popołudniu idę do kina.
inizia ad imparare
见 także oznacza "widzieć", ale głównie w kontekście widzenia kogoś
我今天下午去看电影。
przyjść
Przyjdź szybko!
inizia ad imparare
快来吧!
rozmawiać
Z kim rozmawiasz?
inizia ad imparare
说话
你跟谁说话?
mówić
Powiedział, że mnie nie kocha.
inizia ad imparare
他说他不爱我。
sprzedawać
Ona sprzedaje książki.
inizia ad imparare
书 oznacza zarówno jedną książkę, jak i więcej książek
她卖书。
kupować
On kupuje jabłka w supermarkecie.
inizia ad imparare
他在超市买苹果。
płacić
Już zapłaciłam.
inizia ad imparare
我已经付了。
pożyczać od kogoś
Mogę pożyczyć tę książkę?
inizia ad imparare
我能借这本书吗?
tańczyć
Ona lubi tańczyć.
inizia ad imparare
跳舞
她喜欢跳舞。
zamykać
Zamknij drzwi, proszę.
inizia ad imparare
请关上门。
otwierać
Wejdź, drzwi są otwarte.
inizia ad imparare
konstrukcja 是...的 służy podkreśleniu pewnej informacji, w tym przypadku tego, że drzwi są otwarte
进来,门是开的。
patrzeć
Codziennie ogląda telewizję.
inizia ad imparare
他每天看电视。

Devi essere accedere per pubblicare un commento.