Czasowniki z przyimkiem "an" + Dativ - Verben mit der Präposition "an" + Dativ

5  1    18 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
umrzeć na
Moja babcie umarła na raka płuc.
inizia ad imparare
sterben an
Meine Großmutter ist an dem Lungenkrebs gestorben.
rozbijać się o coś, ponosić porażkę przy czymś
w znaczeniu przenośnym
Nowa inwestycja rozbiła się o pieniądze.
inizia ad imparare
scheitern an
Die neue Investition hat am Geld gescheitert.
zależeć od
To niestety nie zależy ode mnie.
inizia ad imparare
liegen an
Das liegt leider nicht an mir.
zachorować na
Mam nadzieję, że tej zimy nie zachoruję znowu na grypę.
inizia ad imparare
erkranken an
Ich hoffe, dass ich in diesem Winter wieder an der Grippe nicht erkranke.
przechodzić obok
Przechodziłem wczoraj obok twojego domu.
inizia ad imparare
vorbeigehen an
Ich bin gestern an deinem Haus vorbeigegangen.
mścić się na
Ona zemściła się na jego rodzinie.
inizia ad imparare
sich rächen an
Sie hat sich an seiner Familie gerächt.
rozpoznawać po (czymś)
Rozpoznałem go po jego jasnozielonej kurtce.
inizia ad imparare
erkennen an
Ich habe ihn an seiner hellgrünen Jacke erkannt.
+11 schede
La lezione è parte del corso
"Rekcja czasowników niemieckich"
(Un totale di 225 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.