Czasowniki z przyimkiem "nach" + Dativ - Verben mit der Präposition "nach" + Dativ

 0    15 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
dostosowywać się do
Mi to obojętne, dostosuję się do ciebie.
inizia ad imparare
sich richten nach
Es ist mir egal, ich richte mich nach dir.
oceniać po, na podstawie
Oceniamy wszystkich kandydatów na podstawie ich osiągnięć.
inizia ad imparare
beurteilen nach
Wir beurteilen alle Kandidaten nach ihren Leistungen.
mieć smak czegoś
Ten syrop ma smak mięty.
inizia ad imparare
schmecken nach
Dieser Sirup schmeckt nach Minze.
pytać o
Zapytałem sprzedawcę o cenę tego laptopa.
inizia ad imparare
fragen nach
Ich habe den Verkäufer nach dem Preis von diesem Laptop gefragt.
tęsknić za; pragnąć
Ona tęskni za większą kreatywnością w swojej pracy.
inizia ad imparare
sich sehnen nach
Sie sehnt nach mehr Kreativität in ihrem Job.
szukać czegoś
Czego szukasz w torbie?
inizia ad imparare
suchen nach
Wonach suchst du in der Tasche?
wołać kogoś
Musimy wezwać lekarza!
inizia ad imparare
rufen nach
Wir müssen nach einem Arzt rufen!
+8 schede
La lezione è parte del corso
"Rekcja czasowników niemieckich"
(Un totale di 225 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.