Czynności – Activités

5  1    30 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
być
Miło tu być.
inizia ad imparare
être
C'est sympa d'être ici.
mieć
Nie mam pieniędzy.
inizia ad imparare
avoir
Je n'ai pas d'argent.
chcieć
Czego chcesz?
inizia ad imparare
vouloir
Qu'est-ce que tu veux?
musieć
Musisz kupić bilet.
inizia ad imparare
devoir
Tu dois acheter un billet.
móc
Możesz mi pomóc?
inizia ad imparare
pouvoir
Est-ce que tu peux m'aider?
dać
Możesz mi dać 5 euro?
inizia ad imparare
donner
Est-ce que tu peux me donner 5 euros?
iść
Chcę iść na piechotę.
inizia ad imparare
aller
Je veux y aller à pied.
lubić
Lubię to.
inizia ad imparare
aimer
Je l'aime.
robić
Co robisz wieczorami?
inizia ad imparare
faire
Qu'est-ce que tu fais le soir?
wiedzieć
Nie wiem.
inizia ad imparare
savoir
Je ne sais pas.
szukać
dowolnego wyjścia z budynku
Szukam wyjścia.
inizia ad imparare
chercher
Je cherche une sortie.
jeść
Chciałbym zjeść coś typowego dla tego regionu.
inizia ad imparare
manger
Je voudrais manger quelque chose typique de cette région.
pić
Napijesz się wina?
inizia ad imparare
boire
Veux-tu boire du vin?
spać
Śpij dobrze.
inizia ad imparare
dormir
Dors bien.
zwiedzać
Jutro zwiedzimy starówkę.
inizia ad imparare
visiter
Demain, nous visiterons la vieille ville.
dostawać
Lubię dostawać prezenty.
inizia ad imparare
recevoir
J'aime recevoir des cadeaux.
używać
Nasz program jest łatwy do używania.
inizia ad imparare
utiliser
Notre programme est facile à utiliser.
widzieć
Byłem wczoraj w barze i cię nie widziałem.
inizia ad imparare
voir
J'ai été au bar hier et je ne t'ai pas vu.
przychodzić / pochodzić
Skąd pochodzisz?
inizia ad imparare
venir
Tu viens d'où?
mówić
Mówisz po angielsku?
inizia ad imparare
parler
Est-ce que tu parles anglais?
rozmawiać z kimś
Chcę rozmawiać z szefem.
inizia ad imparare
parler
Je voudrais parler avec le chef.
powiedzieć coś komuś
Chcę ci coś powiedzieć na osobności.
inizia ad imparare
dire
Je veux te dire quelque chose seul à seul.
kosztować
Ile kosztuje to piwo?
inizia ad imparare
coûter
Combien coûte cette bière?
kupować
Chciałbym kupić butelkę wody.
inizia ad imparare
acheter
Je voudrais acheter une bouteille d'eau.
płacić
Kto za to zapłaci?
inizia ad imparare
payer
Qui va payer pour cela?
pożyczać
pożyczyć coś od kogoś
Mogę pożyczyć twoją książkę?
inizia ad imparare
emprunter
emprunter quelque chose de quelqu'un
Est-ce que je peux emprunter ton livre?
pożyczać
pożyczyć komuś coś
Nie pożyczę ci mojej szczoteczki do zębów.
inizia ad imparare
prêter
prêter quelque chose à quelqu'un
Je ne te prêterai pas ma brosse à dents.
zamykać
Możesz zamknąć okno?
inizia ad imparare
fermer
Peux-tu fermer la fenêtre?
otwierać
O której otwiera się bank?
inizia ad imparare
ouvrir
À quelle heure la banque s'ouvre-t-elle?
oglądać
Czy lubisz oglądać filmy?
inizia ad imparare
regarder
Aimes-tu regarder les films?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.