Nieprzetłumaczalne – Intraduisible

4.5  1    24 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
le
le soleil
inizia ad imparare
Przed rzeczownikami rodzaju męskiego, jeśli mowa o czymś unikatowym, określonym, znanym, w znaczeniu "każdy", także gdy mowa o czymś ogólnie - o jakiejś substancji, gatunku, pojęciu.
słońce (jest jedno)
la
La musique que j'aime depuis toujours.
inizia ad imparare
Przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego, jeśli mowa o czymś unikatowym, określonym, znanym, w znaczeniu "każdy", także gdy mowa o czymś ogólnie - o jakiejś substancji, gatunku, pojęciu.
Muzyka, którą kocham od zawsze.
les
Ils viennent d'arriver. Les voitures sont devant la maison.
inizia ad imparare
Przed rzeczownikami w liczbie mnogiej, jeśli mowa o czymś unikatowym, określonym, znanym, w znaczeniu "każdy", także gdy mowa o czymś ogólnie - o jakiejś substancji, gatunku, pojęciu.
Oni właśnie przyjechali. Samochody (te, którymi przyjechali oczywiście, nie jakieś) są przed domem.
un
Je voudrais avoir un chat.
inizia ad imparare
gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej rodzaju męskiego nie jest bliżej znany
Chciałabym mieć kota. (jakiegoś, jeszcze nie wiem jakiego)
une
Il a besoin d'une femme.
inizia ad imparare
gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej rodzaju żeńskiego nie jest bliżej znany
On potrzebuje kobiety. (jakiejś)
des
As-tu des livres à prêter?
inizia ad imparare
Gdy rzeczownik w liczbie mnogiej rodzaju żeńskiego nie jest bliżej znany
Masz jakieś książki do pożyczenia? (jakiekolwiek)
est-ce que
Est-ce que tu m'aimes bien?
inizia ad imparare
zwrot tworzący pytanie ze zdania twierdzącego
Czy mnie lubisz?
ne ... pas
Tu ne m'aimes pas.
inizia ad imparare
zwrot tworzący przeczenie ze zdania twierdzącego
Ty mnie nie kochasz.
ne ... que
Je ne suis qu'un homme.
inizia ad imparare
Ten zwrot użyty przy czasowniku oznacza "tylko".
Jestem tylko człowiekiem.
n'
Je n'ai pas d'argent.
inizia ad imparare
Skrócona forma od ne - używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
Nie mam pieniędzy.
en
J'ai besoin de la maison. J'en ai besoin.
inizia ad imparare
Zaimek rzeczowny (zastępujący rzeczownik). Rzeczownik przez niego zastępowany stanowi dopełnienie czasownika, który łączy się z przyimkiem "de". Np. avoir besoin de - potrzebować.
Potrzebuję domu. Potrzebuję go.
y
Je pense à la maison. J'y pense.
inizia ad imparare
Zaimek rzeczowny (zastępujący rzeczownik). Rzeczownik przez niego zastępowany stanowi dopełnienie czasownika, który łączy się się z przyimkiem "à". Np. penser à - myśleć o.
Myślę o domu. Myślę o nim.
de
Je viens de Pologne.
inizia ad imparare
wieloznaczne; najczęściej oznacza "z"
Pochodzę z Polski.
à
Je vais à la maison. Je suis à la maison.
inizia ad imparare
wieloznaczne; najczęściej oznacza "w" albo "do"
Idę do domu. Jestem w domu.
l'
Je vais à l'hôtel.
inizia ad imparare
Skrócona forma od le/la - używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
du
Je sors du travail.
inizia ad imparare
de + le
Wychodzę z pracy.
au
Je suis au travail.
inizia ad imparare
à + le
Jestem w pracy.
j'
J'habite en Pologne.
inizia ad imparare
Skrócona forma od je używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
Mieszkam w Polsce.
se
Il se lave chaque matin.
inizia ad imparare
Często czyni czasownik zwrotnym, występuje przed bezokolicznikiem i czasownikiem w 3 osobie.
On się myje każdego ranka.
te
Est-ce que tu te lève tôt le matin?
inizia ad imparare
Często czyni czasownik zwrotnym, występuje przed czasownikiem w 2 osobie liczby pojedynczej.
Czy budzisz się wcześnie rano?
me
Je me sens bien.
inizia ad imparare
Często czyni czasownik zwrotnym, występuje przed czasownikiem w 1 osobie liczby pojedynczej.
Dobrze się czuję.
s'
Elle s'appelle Madeleine.
inizia ad imparare
Skrócona forma od se – używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
Ona nazywa się Magdalena.
t'
Tu t'appelles comment?
inizia ad imparare
Skrócona forma od te – używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
Jak się nazywasz?
m'
Je m'occupe de la maison.
inizia ad imparare
Skrócona forma od me – używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
Zajmuję się domem.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.