DATY PODSUMOWANIE

5  1    35 schede    eksplozje
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
509 r. p.n.e
inizia ad imparare
początek republiki rzymskiej
450 r.p.n.e.
inizia ad imparare
demokracja ateńska
1 r ne
inizia ad imparare
narodziny Jezusa
476 r. n.e.
inizia ad imparare
upadek cesarstwa Zachodniorzymskiego
622
inizia ad imparare
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, początek ery muzułmańskiej
800
inizia ad imparare
koronacja Karola Wielkiego na cesarza Franków
966
inizia ad imparare
chrzest Polski
1000
inizia ad imparare
zjazd w Gnieźnie
1025
inizia ad imparare
koronacja Bolesława Chrobrego
1054
inizia ad imparare
schizma wschodnia, powstanie prawosławia (Bizancjum) i katolicyzmu (Rzym)
1138
inizia ad imparare
początek rozbicia dzielnicowego
1226
inizia ad imparare
sprowadzenie krzyżaków do Polski
1320
inizia ad imparare
koniec rozbicia dzielnicowego, koronacja Władysława Łokietka
1364
inizia ad imparare
założenie Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego
1385
inizia ad imparare
Unia personalna w Krewie (Polska z Litwą)
1410
inizia ad imparare
bitwa pod Grunwaldem
1453
inizia ad imparare
zdobycie przez Turków Konstantynopola, upadek Bizancjum
1454-1466
inizia ad imparare
wojna trzynastoletnia, odzyskanie Pomorza Gdańskiego
1492
inizia ad imparare
Odkrycie Ameryki (Krzysztof Kolumb)
1498
inizia ad imparare
Odkrycie drogi morskiej do Indii (Vasco da Gama)
1517
inizia ad imparare
początek reformacji w kościele, protest Marcina Lutra
1525
inizia ad imparare
hołd pruski (Krzyżacy zamieniają się w Prusy)
1569
inizia ad imparare
unia realna z Litwą, początek Rzeczypospolitej Obojga Narodów
1772
inizia ad imparare
I rozbiór (ROSJA, AUSTRIA, PRUSY)
1788-1792
inizia ad imparare
Sejm Wielki
1791
inizia ad imparare
Konstytucja 3 maja
1793
inizia ad imparare
II rozbiór (ROSJA, PRUSY)
1794
inizia ad imparare
powstanie kościuszkowskie, bitwa pod Racławicami
1795
inizia ad imparare
III rozbiór (ROSJA, AUSTRIA, PRUSY)
1807
inizia ad imparare
utworzenie księstwa Warszawskiego przez Napoleona Bonaparte
1815
inizia ad imparare
kongres wiedeński (utworzenie królestwa Polskiego)
1830-1831
inizia ad imparare
powstanie listopadowe
1863-1864
inizia ad imparare
powstanie styczniowe
1914-1918
inizia ad imparare
I wojna światowa
1918 (11 listopada)
inizia ad imparare
odzyskanie niepodległości przez Polskę

Devi essere accedere per pubblicare un commento.