Dizionario Inglese - Polacco

English - język polski

indecisive in polacco:

1. niezdecydowany niezdecydowany


Może teraz jesteś niezdecydowany, ale kiedy będziesz na wakacjach, będziesz wdzięczny za moją decyzje.
Jest zbyt niezdecydowany by kiedykolwiek być dobrym szefem.
"Nie bądź taki niezdecydowany. Zdecyduj się wreszcie."
On był kiepskim administratorem, był niezdecydowany i wydawał się niezdolny do podejmowania trudnych decyzji.
Byłem trochę niezdecydowany, aby coś powiedzieć.
Czasami jestem niezdecydowany, zwłaszcza pod względem jedzenia

Polacco parola "indecisive"(niezdecydowany) si verifica in set:

Lesson 6, unit 3, wyjęte z czytanek
Business English - Career
Cechy Charakteru i Osobowości - Features of Charac...
unit 1 - English File
Character and personality

2. niedecyzyjny niedecyzyjnyPolacco parola "indecisive"(niedecyzyjny) si verifica in set:

Cechy polityków