Dizionario Inglese - Vietnamita

English - Tiếng Việt

painting in Vietnamita:

1. tranh tranh


Vì sao tất cả mọi người đều đang tránh né tôi?
Làm thế nào để tránh những nguy hiểm của Interrnet?
Hãy tránh mưa.

Vietnamita parola "painting"(tranh) si verifica in set:

Từ vựng đồ dùng phòng khách trong tiếng Anh
Living room vocabulary in Vietnamese

2. bức vẽ bức vẽ


The Scream của Edvard Munch là một bức vẽ đáng kinh ngạc.

Vietnamita parola "painting"(bức vẽ) si verifica in set:

1000 danh từ tiếng Anh 151 - 200

3. vẽ tranh vẽ tranhVietnamita parola "painting"(vẽ tranh) si verifica in set:

Những hoạt động trong thời gian rảnh trong tiếng Anh