Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28

4.5  1    18 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
być Polakiem
Mój ojciec jest Polakiem.
inizia ad imparare
ser polaco
Mi padre es polaco.
być inteligentnym
Moja matka jest bardzo inteligentna.
inizia ad imparare
ser inteligente
Mi madre es muy inteligente.
być dentystą
Moi bracia są dentystami.
inizia ad imparare
ser dentista
Mis hermanos son dentistas.
być żółtym
Stół jest żółty.
inizia ad imparare
ser amarillo
La mesa es amarilla.
być
Meksyk jest dużym państwem.
inizia ad imparare
ser
México es un país muy grande.
znajdować się
Meksyk znajduje się w Ameryce Północnej.
inizia ad imparare
estar
México está en América del Norte.
być zmęczonym
Jestem bardzo zmęczony, bo pracuję dużo.
inizia ad imparare
estar cansado
Estoy muy cansado porque trabajo mucho.
znajdować się
Żółty stół znajduje się na środku klasy.
inizia ad imparare
estar
La mesa amarilla está en el centro de la clase.
być emerytem
Moi dziadkowie są emerytami, nie pracują.
inizia ad imparare
estar jubilado
Mis abuelos están jubilados, no trabajan.
być żonatym
Lucas jest żonaty, a jego brat jest kawalerem.
inizia ad imparare
estar casado
Lucas está casado y su hermano está soltero.
być na wakacjach
Mario jest na wakacjach w Portugalii ze swoją siostrą.
inizia ad imparare
estar de vacaciones
Mario está de vacaciones en Portugal con su hermana.
być wdowcem
Jej dziadkowie są wdowcami.
inizia ad imparare
ser viudo
Sus abuelos son viudos.
być wdową
Moja babcia jest wdową.
inizia ad imparare
ser viuda
Mi abuela es viuda.
być w separacji
Moja siostra jest w separacji ze swoim mężem.
inizia ad imparare
estar separado
Mi hermana está separada con su marido.
być po rozwodzie
Rodzice mojego najbliższego kolegi są po rozwodzie.
inizia ad imparare
estar divorciados
Los padres de mi mejor amigo están divorciados.
być kawalerem
Mój sąsiad jest kawalerem.
inizia ad imparare
estar soltero
Mi vecino está soltero.
być panną
Wszystkie moje koleżanki z klasy są pannami
inizia ad imparare
estar soltera
Todas mis amigas de clase están solteras.
być Argentynką
Wasza babcia jest Argentynką i mieszka w Buenos Aires.
inizia ad imparare
ser argentina
Vuestra abuela es argentina y vive en Buenos Aires.

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Devi essere accedere per pubblicare un commento.