Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70

4.5  1    36 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
luksusowy
Antonio i Elena chodzą do tej restauracji, bo jest luksusowa i jedzenie, które podają jest bardzo dobre.
inizia ad imparare
de lujo
Antonio y Elena van a este restaurante porque es de lujo y la comida que sirven es muy buena.
być zakochanym w kimś
Juan jest zakochany w Anie i chce ją zaprosić do kina tego wieczoru.
inizia ad imparare
estar enamorado de alguien
Juan está enamorado de Ana y quiere invitarla al cine esta tarde.
zapraszać kogoś
Chcemy was zaprosić do teatru tego wieczoru.
inizia ad imparare
invitar
Queremos invitaros al teatro esta tarde.
być zestresowanym
Ana jest bardzo zestresowana, ponieważ za chwilę ma randkę.
inizia ad imparare
estar estresado
Ana está muy estresada porque dentro de un momento tiene una cita.
towarzyszyć komuś
Nie mogę ci towarzyszyć, jutro jestem w pracy.
inizia ad imparare
acompañar a alguien
No puedo acompañarte, mañana estoy en el trabajo.
pragnąć czegoś, mieć ochotę na coś
Macie ochotę zjeść morszczuka z frytkami.
inizia ad imparare
apetecerle a alguien
Os apetece comer una merluza con patatas fritas.
wspaniały
Myślę, że jej pomysł jest świetny.
inizia ad imparare
estupendo
Pienso que su idea es estupenda.
wspaniały, znakomity, naprawdę dobry
Baranina dzisiaj jest wspaniała.
inizia ad imparare
buenísimo
El cordero hoy está buenísimo.
odebrać kogoś, przyjechać po kogoś
Alberto chce odebrać Juanę o ósmej.
inizia ad imparare
recoger
Alberto quiere recoger a Juana a las ocho de la tarde.
natychmiast
Kelnerka przychodzi natychmiast do stołu.
inizia ad imparare
inmediatamente
La camarera viene a la mesa inmediatamente.
pragnąć czegoś, życzyć sobie
Pani Muñoz pragnie spotkać się z panem Palacios.
inizia ad imparare
desear
La señora Muñoz desea encontrarse con el señor Palacios.
zaczynać
Zaczyna się bardzo miła rozmowa.
inizia ad imparare
empezar
Empieza una conversación muy amable.
tonik
Poproszę tonik.
inizia ad imparare
una tónica
Una tónica, por favor.
nienawidzić, nie znosić
Nie znosimy korków, bardzo nas męczą.
inizia ad imparare
odiar
Odiamos los atascos, nos cansan mucho.
być spokojnym
Kiedy moja córka jest w domu ze swoją babcią, jestem spokojna.
inizia ad imparare
estar tranquilo
Cuando mi hija está en casa con su abuela, estoy tranquila.
niemiły, nieprzyjemny, odrażający
Jedzenie w restauracji jest nieprzyjemne, bo nie cierpię kelnerki, która tutaj pracuje.
inizia ad imparare
desagradable
Comer en este restaurante es desagradable, porque odio a la camarera que trabaja aquí.
bardzo zły, okropny
Gazpacho, które gotujecie jest okropne.
inizia ad imparare
malísimo
El gazpacho que vosotros cocináis es malísimo.
iść pieszo
Nie jeżdżę do pracy samochodem. Wolę chodzić pieszo.
inizia ad imparare
ir a pie
No voy al trabajo en coche. Prefiero ir a pie.
luksusowy
Czy zna ktoś luksusową restaurację?
inizia ad imparare
de lujo
¿Conoce alguien un restaurante de lujo?
być zakochanym w kimś
Czy Juan jest zakochany w Anie? Wydaje mi się, że patrzy na nią w inny sposób.
inizia ad imparare
estar enamorado de alguien
¿Está enamorado Juan de Ana? Me parece que él le mira de otra manera.
zapraszać kogoś
Czy zapraszacie nas, żeby zjeść coś tej nocy?
inizia ad imparare
invitar
¿Nos invitáis a tomar algo esta noche?
być zestresowanym
Dlaczego ona wchodzi do restauracji bardzo zestresowana?
inizia ad imparare
estar estresado
¿Por qué ella entra en el restaurante muy estresada?
towarzyszyć komuś
Czy możesz mi jutro potowarzyszyć?
inizia ad imparare
acompañar a alguien
¿Puedes acompañarme mañana?
chcieć
Czy masz ochotę iść ze mną, żeby coś zjeść po południu?
inizia ad imparare
apetecerle algo
¿Te apetece ir conmigo a tomar algo por la tarde?
wspaniały, znakomity, świetny
Czy jej pomysł jest świetny?
inizia ad imparare
estupendo
¿Es estupenda su idea?
wspaniały, znakomity, naprawdę dobry
Jakie danie dziś jest wspaniałe?
inizia ad imparare
buenísimo
¿Qué plato hoy está buenísimo?
odebrać kogoś, przyjechać po kogoś
O której godzinie Alberto chce odebrać kelnerkę z restauracji?
inizia ad imparare
recoger
¿A qué hora quiere recoger Alberto a la camarera del restaurante?
natychmiast
Idziemy na basen natychmiast po wyjściu z pracy czy później?
inizia ad imparare
inmediatamente
¿Vamos a la piscina inmediatamente después de salir del trabajo o luego?
pragnąć czegoś, życzyć sobie
Czy pani Muñoz życzy sobie zrobić zakupy w supermarkecie?
inizia ad imparare
desear
¿Desea la señora Muñoz hacer la compra en el supermercado?
zaczynać
Czy chcesz coś do picia na początek?
inizia ad imparare
empezar
¿Quieres algo de beber para empezar?
tonik
Pijecie piwo czy tonik?
inizia ad imparare
una tónica
¿Tomáis una cerveza o una tónica?
nienawidzić
Nie znosicie tego sklepu czy wam się podoba?
inizia ad imparare
odiar
¿Odiáis esta tienda o os gusta?
być spokojnym
Czy jesteś spokojny, kiedy idziesz do lekarza?
inizia ad imparare
estar tranquilo
¿Estás tranquilo cuando vas al médico?
nieprzyjemny
Dlaczego jedzenie w tej restauracji jest nieprzyjemne?
inizia ad imparare
desagradable
¿Por qué comer en este restaurante es desagradable?
bardzo zły, okropny
Gazpacho, które gotujemy jest wspaniałe czy okropne?
inizia ad imparare
malísimo
¿El gazpacho que comemos es buenísimo o malísimo?
iść pieszo
Jeździsz do pracy samochodem czy chodzisz pieszo?
inizia ad imparare
ir a pie
¿Vas al trabajo en coche o a pie?

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Devi essere accedere per pubblicare un commento.