E-mails - E-mail-uri

 0    39 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Thank you for your email dated...
inizia ad imparare
Vă mulțumim pentru e-mail din data de...
I am pleased to inform that...
inizia ad imparare
Mă bucur să informez că...
Please find attached my CV.
inizia ad imparare
Găsiți atașat CV-ul meu.
In / with reference to your email... / Further to your email...
inizia ad imparare
În legătură cu / cu referire la e-mail-ul dumneavoastră... / Trecând la e-mail-ul dumneavoastră...
Looking forward to further cooperation,
inizia ad imparare
Așteptăm cu nerăbdare să cooperăm în continuare,
If we could be of any further assistance, please contact us.
inizia ad imparare
Dacă v-am putea fi de ajutor, vă rugăm să ne contactați la...
We are interested in... and we would like to know...
inizia ad imparare
Suntem interesați de... și am dori să știm...
+32 schede
La lezione è parte del corso
"Business Romanian"
(Un totale di 942 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.