Socializing & small talk - Socializând și bârfind

 0    102 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Would you like some coffee or tea?
inizia ad imparare
Vrei o cafea sau ceai?
I'm afraid, they don't have a menu in Italian here.
inizia ad imparare
Mi-e teamă, ei nu au un meniu în limba italiană aici.
I might need some help.
inizia ad imparare
Am putea avea nevoie de ajutor.
Anyway, let me give you my card.
inizia ad imparare
Oricum, lăsați-mă să vă dau cartea mea de vizită.
You have to try this.
inizia ad imparare
Trebuie să încerci asta.
I hope you haven't been waiting too long?
inizia ad imparare
Sper că nu ai așteptat prea mult timp?
It always takes a few minutes for everyone to arrive...
inizia ad imparare
Întotdeauna durează câteva minute pentru ca toată lumea să ajungă...
+95 schede
La lezione è parte del corso
"Business Romanian"
(Un totale di 942 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.