glossika 366 - 394

 0    27 schede    Madora
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
she speaks four languages.
inizia ad imparare
ona mówi czterema językami
I don't like my job. It's very boring.
inizia ad imparare
Nie lubię mojej pracy. Jest bardzo nudna.
Where is he? - I'm sorry, I don't know.
inizia ad imparare
Gdzie on jest? - Przepraszam, nie wiem.
She's a very quiet person. She doesn't talk very much
inizia ad imparare
Ona jest bardzo cichą osobą. Ona nie mówi zbyt dużo.
he drinks a lot of coffee. It's his favorite drink.
inizia ad imparare
On pije dużo kawy. To jego ulubiony napój.
It's not true. I don't believe it.
inizia ad imparare
To nie prawda. Nie wierzę w to.
That's a very beautiful picture. I like it a lot.
inizia ad imparare
To bardzo ładny obraz. Bardzo mi się podoba.
he's a vegetarian. He doesn't eat meat.
inizia ad imparare
On jest wegetarianinem. On nie je mięsa.
Do you work on Saturday?
inizia ad imparare
Czy pracujesz w sobotę?
Do your friends live near here?
inizia ad imparare
Czy twoi przyjaciele mieszkają niedaleko stąd?
Does Emily play volleybal?
inizia ad imparare
Czy Emily gra w siatkówkę?
Where do your parents live?
inizia ad imparare
Gdzie mieszkają twoi rodzice?
How often do you wash your hair?
inizia ad imparare
Jak często myjesz włosy?
What does this word mean?
inizia ad imparare
Co znaczy to słowo?
How much does it cost to fly to New York?
inizia ad imparare
Ile kosztuje lot do Nowego Jorku?
Do you always have breakfast?
inizia ad imparare
Czy zawsze jesz śniadanie?
What do you usually do on weekends?
inizia ad imparare
Co zazwyczaj robisz w weekendy?
Do they like apricots?
inizia ad imparare
Czy oni lubią morele?
Does he like lettuce?
inizia ad imparare
Czy on lubi sałatę?
Do your parents like broccoli?
inizia ad imparare
Czy twoi rodzice lubią brokuły?
Does your husband work hard?
inizia ad imparare
Czy twój mąż ciężko pracuje?
Does your sister live in Warsaw?
inizia ad imparare
Czy twoja siostra mieszka w Warszawie?
I like chocolate. How about you? do you like chocolate?
inizia ad imparare
Ja lubię czekoladę. A ty? lubisz czekoladę?
You live near here. How about Sam? Does he live near here?
inizia ad imparare
Mieszkasz w pobliżu. A co z Samem? Czy on mieszka niedaleko?
Adam plays squash. How about his friends? Do they play squash?
inizia ad imparare
Adam gra w skłosza. A jego przyjaciele? Czy oni grają w skłosza?
You speak English. How about your brother? Does he speak English?
inizia ad imparare
Mówisz po angielsku. A co z twoim bratem? Czy on mówi po angielsku?
I do yoga every morning. How about you? Do you do yoga every morning?
inizia ad imparare
Codziennie rano ćwiczę jogę. A ty? Ćwiczysz jogę codziennie rano?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.