glossika 463-500

 0    33 schede    Madora
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
what does your sister do? she's a nurse.
inizia ad imparare
czym zajmuje się twoja siostra? ona jest pielęgniarką.
it's raining. I don't want to go out in the rain.
inizia ad imparare
pada deszcz. Nie chcę wychodzić na deszcz.
how much does it cost to send a parcel to Great Britain
inizia ad imparare
ile kosztuje wysłanie paczki do Wielkiej Brytanii
wher's Mark?- he's taking a shower
inizia ad imparare
gdzie jest Mark? - bierze prysznic
somebody's singing.
inizia ad imparare
ktoś śpiewa.
Ewa is tired. She wants to go home now.
inizia ad imparare
Ewa jest zmęczona. chce już iść do domu.
how often do you read books?
inizia ad imparare
Jak często czytasz książki?
Excuse me, but you're sitting in my seat.
inizia ad imparare
Przepraszam, ale siedzisz na moim miejscu.
I'm sorry, I don't understand. Can you speak slowly?
inizia ad imparare
Przepraszam, nie rozumiem. Czy możesz mówić wolniej?
it's late. I'm going home now. Are you coming with me?
inizia ad imparare
jest późno. Idę już do domu. Idziesz ze mną?
what time does your mother finish work every day?
inizia ad imparare
o której twoja mama codziennie kończy pracę?
you can turn the music off. I'm not listening to it.
inizia ad imparare
możesz wyłączyć muzykę. Nie słucham jej.
he's in the kitchen cooking something.
inizia ad imparare
on gotuje coś teraz w kuchni.
Jack doesn't usually drive to work. He usually walks.
inizia ad imparare
Jack zwykle nie jeździ do pracy samochodem. Zazwyczaj chodzi piechotą.
Lucy doesn't drink coffee. She prefers tea.
inizia ad imparare
Lucy nie pije kawy. Ona woli herbatę.
I have green eyes.
inizia ad imparare
Mam zielone oczy.
She has two sisters.
inizia ad imparare
ona ma dwie siostry.
our car has four doors.
inizia ad imparare
nasz samochód ma czworo drzwi.
she isn't feeling well. She has a headache.
inizia ad imparare
ona nie czuje się dobrze. Boli ją głowa.
They like animals. They have a horse, three dogs, and six cats. They've a lot animals.
inizia ad imparare
oni lubią zwierzęta. Mają konia, trzy psy i sześć kotów. Oni mają dużo zwierząt.
I have a bike, but I don't have a car.
inizia ad imparare
Mam rower, ale nie mam samochodu.
They don't have any children.
inizia ad imparare
Oni nie mają dzieci.
It's a nice house, but it doesn't have a garage.
inizia ad imparare
To ładny dom, ale nie ma garażu.
Lisa doesn't have a job.
inizia ad imparare
Lisa nie ma pracy.
Does your phone have a camera?
inizia ad imparare
Czy twój telefon ma aparat fotograficzny?
Does Tom have a car?
inizia ad imparare
Czy Tom ma samochód?
What kind of car does she have?
inizia ad imparare
Jaki ona ma samochód?
what do you have in your bag?
inizia ad imparare
co masz w torbie?
do you have a camera?
inizia ad imparare
masz aparat?
ask if he has a computer. Yes, he's got a computer
inizia ad imparare
zapytaj, czy on ma komputer. tak on ma komputer
ask, if he has a dog. No, he hasn't got a dog.
inizia ad imparare
zapytaj, czy ma psa. Nie, on nie ma psa
ask if he she has a smart phone.No. she hasn't got a smart phone.
inizia ad imparare
zapytaj, czy ona ma smartfona. Nie, ona nie ma smartfona
ask if has a watch. Yes, he's got a watch.
inizia ad imparare
zapytaj, czy ma zegarek. Tak, on ma zegarek.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.