glossika 916 - 942

 0    27 schede    Madora
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
My brother and his Wife don't live here any more. They moved to Seattle.
inizia ad imparare
Mój brat i jego żona już tu nie mieszkają. Przeprowadzili się do Seattle.
I've made a mistake.
inizia ad imparare
Zrobiłem błąd.
I‘ve lost my wallet.
inizia ad imparare
Straciłem portfel.
Did you see it anywhere? Have you seen it anywhere?
inizia ad imparare
Widziałeś to gdzieś?
Did you hear? Have you heard?
inizia ad imparare
Słyszałeś?
Teo got married. Teo's gotten married.
inizia ad imparare
Teo ożenił się.
I've done the shopping. I did the shopping.
inizia ad imparare
Zrobiłem zakupy.
Gustavo has taken my bike again without asking. Gustavo took my bike without asking.
inizia ad imparare
Gustaw wziął mój rower bez pytania.
Have you told your friends the good news? Did you tell your friends the good news?
inizia ad imparare
Czy powiedziałeś swoim przyjaciołom dobre wieści?
We haven't paid the electric bill yet. We didn't pay the electric bill.
inizia ad imparare
Nie zapłaciliśmy jeszcze rachunku za energię elektryczną.
Are Vincent and Valerie here? — Yes, they just arrived.
inizia ad imparare
Czy tu są Vincent i Valerie? - Tak, właśnie przyszli.
Are you hungry? — No, I just had dinner.
inizia ad imparare
Czy jesteś głodny? - Nie, właśnie jadłem obiad.
Is Nick here? — No, he just left.
inizia ad imparare
Czy Nick jest tutaj? - Nie, on własnie wyszedł.
What time are Sam and Victoria coming? — They've already arrived.
inizia ad imparare
O której przychodzą Sam i Victoria? - Już przyszli
It’s only nine o‘clock and Ines has already gone to bed.
inizia ad imparare
Jest dopiero dziewiąta, a Ines już położyła się do łóżka
This is Yvonne. — Yes, we've already met.
inizia ad imparare
To jest Ivona. - Tak, już się spotkaliśmy.
Are Isidor and Sandra here? — No, they haven‘t arrived yet.
inizia ad imparare
Czy są tu Izydor i Sandra? - Nie, jeszcze nie przyszli.
Does Yan know that you're going away? — No, I haven‘t told him yet.
inizia ad imparare
Czy Yan wie, że wyjeżdżasz? - Nie, jeszcze mu nie powiedziałem.
Dora has bought a new dress, but she hasn't worn it yet.
inizia ad imparare
Dora kupiła nową sukienkę, ale jeszcze jej nie nosiła.
Have Sara and Indira arrived yet? — No, not yet. We're still waiting for them.
inizia ad imparare
Czy Sara i Indira już przyszły? - Nie, jeszcze nie. Wciąż na nie czekamy.
Has Meghan started her new job yet? — No, she’s starting next week.
inizia ad imparare
Czy Meghan już rozpoczęła swoją nową pracę? - Nie, ona zaczyna w przyszłym tygodniu.
This is my new dress. — It's nice, have you worn it yet?
inizia ad imparare
To moja nowa sukienka. - Jest ładna, czy zakładałaś ją już.?
What time is Stan arriving? — He's already arrived.
inizia ad imparare
O której przychodzi Stan? - Już przyszedł.
Do your friends want to see the movie? — No, they've already seen it.
inizia ad imparare
Czy Twoi przyjaciele chcą obejrzeć ten film? - Nie, oni już go widzieli
Don't forget to call Vadim. — I've already called him.
inizia ad imparare
Nie zapomnij zadzwonić do Wadima. - Już do niego dzwoniłam.
When is Tom going to work? — He's already gone to work.
inizia ad imparare
Kiedy Tom idzie do pracy? - Już poszedł do pracy.
When does Hana start her new job? — She's already started it.
inizia ad imparare
Kiedy Hana zaczyna nową pracę? - Ona już ją zaczęła.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.