glossika 943- 970

 0    28 schede    Madora
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Has Tamara started her new job yet?
inizia ad imparare
Czy Tamara rozpoczęła już nową pracę?
Have you told your father about the accident yet?
inizia ad imparare
Czy mówiłeś już swojemu ojcu o wypadku?
I've just eaten a big dinner, so I‘m not hungry.
inizia ad imparare
Właśnie zjadłem duży obiad, więc nie jestem głodny.
Mary can watch TV because she‘s already done her homework.
inizia ad imparare
Mary może oglądać telewizję, ponieważ już odrobiła pracę domową.
You can't go to bed. You haven't brushed your teeth yet.
inizia ad imparare
Nie możesz iść spać. Nie wymyłaś jeszcze zębów.
You can't talk to Vladimir because he’s just gone home.
inizia ad imparare
Nie możesz rozmawiać z Włodzimierzem, ponieważ on już poszedł do domu.
Ramona's just gotten out of the hospital, so she can't go to work.
inizia ad imparare
Ramona wyszła ze szpitala, więc nie może chodzić do pracy.
Have you given the post office our new address yet?
inizia ad imparare
Czy zgłosiłeś już na poczcie nasz nowy adres?
The postman hasn‘t come yet.
inizia ad imparare
Listonosz jeszcze nie przyszedł.
I've just spoken to your sister.
inizia ad imparare
Właśnie rozmawiałem z twoją siostrą.
Has Jim bought a new computer yet?
inizia ad imparare
Czy Jim kupił już nowy komputer?
They haven't told anyone they're getting married yet.
inizia ad imparare
Oni nie powiedzieli jeszcze nikomu, że biorą ślub...
We've already done our packing for our trip.
inizia ad imparare
Już się spakowaliśmy na naszą wycieczkę.
I've just swum a mile and I feel great.
inizia ad imparare
Właśnie przepłynęłam milę i czuję się świetnie.
Your friend has a new job. Ask her if she has started her new job yet.
inizia ad imparare
Twoja przyjaciółka ma nową pracę. Zapytaj ją, czy rozpoczęła nową pracę.
Your friend has some new neighbors. Ask him if he has met his new neighbors.
inizia ad imparare
Twój przyjaciel ma kilku nowych sąsiadów. Zapytaj go, czy poznał już swoich nowych sąsiadów.
Your friend has to pay her phone bill. Ask her if she has paid her phone bill yet.
inizia ad imparare
Twój przyjaciel musi opłacić rachunek za telefon. Zapytaj go, czy już opłacił rachunek za telefon.
Victor was trying to sell his car. Ask him if he has sold his car yet.
inizia ad imparare
Viktor próbował sprzedać swój samochód. Zapytaj go, czy sprzedał już swój samochód.
I saw Tom yesterday.
inizia ad imparare
Wczoraj widziałem Toma.
Where were you on Sunday afternoon?
inizia ad imparare
Gdzie byłeś w niedzielę po południu?
We didn't take a vacation last year.
inizia ad imparare
Nie byliśmy na wakacjach w zeszłym roku.
What did you do last night? — I stayed at home.
inizia ad imparare
Co robiłeś zeszłej nocy? - Byłam w domu.
Shakespeare was a writer and wrote many plays and poems.
inizia ad imparare
Szekspir był pisarzem i napisał wiele dramatów i wierszy.
When did you buy your computer?
inizia ad imparare
Kiedy kupiłeś swój komputer?
What time did Yan go out?
inizia ad imparare
O której Jan wychodzi?
Ken went home.
inizia ad imparare
Ken poszedł do domu.
Did you have lunch today?
inizia ad imparare
Czy jadłeś dziś lunch?
The email didn't arrive at all.
inizia ad imparare
Ten email nie doszedł.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.