I, lub, ale, więc... - And, or, but, so...

4.5  1    26 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
dużo
Moi rodzice zrobili dużo zdjęć.
inizia ad imparare
a lot
My parents took a lot of photos.
dla
To prezent dla ciebie.
inizia ad imparare
for
This is a present for you.
więcej
W przyszłym roku chcę zobaczyć więcej.
inizia ad imparare
more
Next year I want to see more.
więc
Byłem głodny, więc wyszedłem coś zjeść.
inizia ad imparare
so
I was hungry so I went out to eat something.
ponieważ
Nie chcę płynąć statkiem ponieważ mam chorobę morską.
inizia ad imparare
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
tamte / tamci
kilka dalekich obiektów
Bardzo podobają mi się tamte zabytki po drugiej stronie ulicy.
inizia ad imparare
those
I really like those monuments across the street.
że
Czy wiesz, że Cię lubię?
inizia ad imparare
that
Do you know that I like you?
+19 schede
La lezione è parte del corso
"Angielski: dzień drugi"
(Un totale di 335 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.