Jeopolitik terimler

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Türkçe Risposta Türkçe
bandwagoning
Bazı çevreler hükümeti özellikle ABD ilişkilerinde bandwagoning yapmak ile eleştiriyor.
inizia ad imparare
zayıf bir devletin hegemon veya büyük bir güç saflarına katılması
etki alanı
inizia ad imparare
bir ülkenin etkisi altına aldığı veya almak istediği bölge
para-state
Güney Kafkasya'da 3 para-devlet bulunmaktadır.
inizia ad imparare
kendisi dışında bağımsızlığı tanınmayan devlet
kapasite
inizia ad imparare
hedefleri gerçekleştirebilme yetisi
BRICKS
inizia ad imparare
Brasil, Russia, India, China, South Africa (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika)
Büyük Oyun
inizia ad imparare
19. yy'da Rus ve Britanya imparatorluklarının Orta Asya toprakları üzerindeki siyasi rekabeti
çok kutuplu
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra uluslararası ilişkilerde çok kutuplu sisteme geri dönüş gerçekleşti.
inizia ad imparare
ikiden fazla büyük gücün bulunduğu dünya düzeni
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Politica internazionale in turco"
(Un totale di 543 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.