Politik sistemler

 0    57 schede    VocApp
 
Domanda Türkçe Risposta Türkçe
teokrasi
İran bir teokrasi örneğidir.
inizia ad imparare
gücün dini bir yönetime bağlı olduğu sistem
demokrasi
inizia ad imparare
özgür ve adil seçimlere dayalı, halkın nasıl yönetileceğine karar verdiği sistem
saray devrimi
inizia ad imparare
elit zümrenin hükümeti devirme eylemi, darbesi
hüküm sürmek
inizia ad imparare
mutlak hükümdar olarak yönetmek
hanedanlık
inizia ad imparare
monarşilerdeki hüküm süren aile
seçim bölgesinde değişiklik yapmak
inizia ad imparare
siyasi çıkar sağlamak amacıyla seçim bölgelerinin değiştirilmesi
darbe
inizia ad imparare
hükümeti devirme eylemi
+50 schede
La lezione è parte del corso
"Politica internazionale in turco"
(Un totale di 543 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.