Język malarstwa

5  1    54 schede    annawadowska
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Kompozycja
inizia ad imparare
Układ kolorów i kształtów na płaszczyźnie obrazu
Rodzaje kompozycji
inizia ad imparare
-Centralna -diagonalna -symetryczna -asymetryczna -otwarta -zamknięta -statystyczna -dynamiczna -horyzontalna -wertykalna -rytmiczna -jednoplanowa -wieloplanowa
Kompozycja centralna
inizia ad imparare
Wszystkie kształty podporządkowane centralnie usytuowanemu elementowi
Kompozycja diagonalna
inizia ad imparare
Ukośna
Kompozycja symetryczna
inizia ad imparare
Równowaga po obu stronach osi obrazu
Kompozycja asymetryczna
inizia ad imparare
Skupienie większości elementów po jednej ze stron dzieła
Kompozycja otwarta
inizia ad imparare
Nieograniczona ramą obrazu
Kompozycja zamknięta
inizia ad imparare
Zawierające formy mieszczące się w obrazie przedstawienia
Statystyczna
inizia ad imparare
Spokojna, oparta na kierunkach pionowych i poziomych
Dynamiczna
inizia ad imparare
Przewaga linii ukośnych, łukowatych
Kompozycja horyzontalna
inizia ad imparare
Akcentująca kierunki poziome
Kompozycja Wertykalna
inizia ad imparare
Najważniejsze są kierunki pionowe
Kompozycja rytmiczna
inizia ad imparare
Złożona z elementów lub kształtów powtarzających się w określonym rytmie
Kształt
inizia ad imparare
-Forma płaszczyzny obrazu -kształty przedstawienia -Plamy barwne
Formy płaszczyzny obrazu
inizia ad imparare
-Prostokąt utytułowany horyzontalnie, poziomo -wertykalnie pionowo, kwadrat, koło tzn tondo lub owal
Kształty przedstawienia
inizia ad imparare
-Geometryczne -organiczne wzorowanie na naturze -uproszczone, umowne -przestawiające, figularne
Plamy barwne
inizia ad imparare
-Płaskie -dające złudzenie trójwymiarowości, obwiedzione linią -pozbawione konturu
Kolor
inizia ad imparare
Gama ciepła, zimna lub kolory neutralne czerń, biel, szarość -barwy abstrakcyjne -stopień nasycenia -dominanta kolorystyczna -kontrast barwny -akcent kolorystyczny
Barwy abstrakcyjne
inizia ad imparare
Niezależne od rzeczywistych kolorów przedmiotów np. czerwone drzewa
Stopień nasycenia, intesywność
inizia ad imparare
Barwy jaskrawe lub stonowane, pastelowe
Dominanta kolorystyczna
inizia ad imparare
Wyróżniający się element któremu przyporządkowana jest gama barwna obrazu
Akcent kolorystyczny
inizia ad imparare
Element w kolorze kontrastowym wobec tła
Faktura
inizia ad imparare
Ukształtowanie powierzchni obrazu
Faktura szorstka, wypukła
inizia ad imparare
Uzyskana dzięki nadaniu grubych warstw gęstej farby za pomocą szerokich pociągnięć pędzla lub szpachelki malarskiej
Faktura gładka, płaska
inizia ad imparare
Otrzymywana przez nakładanie rzadkiej farby cienkimi, półprzejrzystymi warstwami farmy laserunek
Światło
inizia ad imparare
-Źródło światła -rodzaj światła -sposób operowania światłocieniem -modelunek światłocieniowy -brak modelunku
Źródło światła
inizia ad imparare
Widoczne lub niewidoczne na obrazie, boczne, górne albo usytuowane centralnie
Rodzaj światła
inizia ad imparare
neutralne lub sztuczne, punktowe albo rozproszone, mocne lub przygaszone
Sposób operowania światłocieniem
inizia ad imparare
Jednolite oświetlenie całego przedstawienia, wydobywanie z cienia najważniejszych elementów lub oświetlanie poszczególnych planów obrazów
Modelunek światłocieniowy
inizia ad imparare
-Miękki łagodne przejścia od światła do cienia -twardy ostro zarysowane granice światła i cienia
Brak modelunku
inizia ad imparare
Światło i cień umowne
Tworzywo
inizia ad imparare
-Rodzaj użytych farb -podłoże -materiały stosowane
Rodzaj użytych farb
inizia ad imparare
Inaczej technika malarska np. farba olejna, temperatura, akwarela, pastel, gwasz
Podłoże
inizia ad imparare
Np. płótno, papier, drewno, tkanina
Materiały stosowane
inizia ad imparare
W technikach własnych i mieszanych np. pasty strukturalne, żwir, metal, skóra, tworzywa sztuczne
Perspektywa
inizia ad imparare
Sposoby przestawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie obrazu
Perspektywa rzędowa
inizia ad imparare
Pasowa elementy oddalone są umieszczone wyżej
Perspektywa kulisowa
inizia ad imparare
Przedmioty znajdujące się w głębi są częściowo zasłonięte przez obiekty umieszczone bliżej patrzącego
Perspektywa hierarchiczna
inizia ad imparare
Najważniejsze elementy lub postaci są większe od pozostałych
Perspektywa centralna
inizia ad imparare
Zbieżna, linerana, geometryczna wywołuje złudzenie trójwymiarowej głębi m.in. przez skróty perspektywiczne jej odmianami są perspektywy czołowa, z lotu ptaka, żabia, krawędziowa, ukośna
Perspektywa powietrzna
inizia ad imparare
Przedmioty położone najbliżej mają intensywne barwne i wyraźne kontury a oddalone są coraz jaśniejsze poszarzałe i nieostre
Perspektywa malarska
inizia ad imparare
Wykorzystanie kolorów do wywołania złudzenia głębi barwy stosowane dają efekt oddalenia, a jaskrawe wysuwają optyczne elementy kompozycji na pierwszy plan
Treść
inizia ad imparare
Rekonstruowanie znaczeń przekazywanych przez zewnętrze cechy dzieła
Klucz interpretacyjny
inizia ad imparare
Wiąże się ze strukturą obrazu bądź wynika z kontekstu czyli np. biografii artysty lub czasu i środowiska w którym powstało dzieło
Klucz interpretacyjny 2
inizia ad imparare
Może być nim tytuł wskazujący wprost na odczytanie treści dzieła
Reflekcja
inizia ad imparare
Wywołanie atmosferą obrazu rozmyślania na temat jego natroju oraz skojarzeń i odczuć nim spowodowanych
Refleksja 2
inizia ad imparare
Kontemplacja uważne przyglądanie się dziełu, niezbędne do odczytania wszystkich warstw jego treści
Konwencja
inizia ad imparare
Przyjęty przez twórcę zespół cech charakterystycznych dzieła np. realistyczna ekspresyjna, abstrakcyjna symboliczna narracyjna, figuralna, aluzyjna
Temat
inizia ad imparare
-Jaką sytuację lub scenę przedstawia dzieło -czego dotyczy -do jakiej problematyki odsyła
Recepcja oryginału i reprodukcji
inizia ad imparare
Oryginał pozwala ocenić sposób wykonania obrazu rodzaj podłoża, faktura, ślady pędzla i jego rozmiary
Recepcja oryginału i reprodukcji
inizia ad imparare
Reprodukcja ogranicza kontakt z dziełem do patrzenia na płaski układ form, kompozycje, kolorystykę itp.
Tytuł
inizia ad imparare
Czy jest adekwatny do form przedstawionych na obrazie
Tytuł 2
inizia ad imparare
Czy podpowiada sposób patrzenia na dzieło, czy raczej komplikuje i utrudnia rozumienie obrazu
Tytuł 3
inizia ad imparare
Może pozostać z zgodności z tematem gdy go odzwierciedla i ułatwia zrozumienie dzieła lub może powodować powstanie wizualno-słownej zagadki

Devi essere accedere per pubblicare un commento.