Kapitel 3 Modul 2

 0    54 schede    marialebska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
aufreiben sich rieb auf hat aufgerieben
inizia ad imparare
ścierać/ wyniszczać, unicestwiać, zużywać
sich an etw. aufreiben
inizia ad imparare
........
Erwartungen erfüllen
inizia ad imparare
spełnić oczekiwania
eine reine Last sein
inizia ad imparare
być czystym obciążeniem/ ciężarem
überlastet
inizia ad imparare
przeciążony
das Vergnügen
inizia ad imparare
przyjemność
angestellt bei + D / in + D
inizia ad imparare
zatrudniony przy / w
Ich bin seit drei Monaten bei der Firma fest angestellt.
inizia ad imparare
Jestem na stałe zatrudniony od trzech miesięcy w firmie.
das Ansehen
inizia ad imparare
poważanie/ prestiż/ wygląd
anspruchsvoll
inizia ad imparare
wymagająca
das Arbeitsumfeld
inizia ad imparare
środowisko pracy
ausgehen von + D
inizia ad imparare
wychodzić z założenia/
Man geht davon aus, dass der richtige Job glücklich machen kann
inizia ad imparare
Wychodzi się z założenia, że właściwa praca może uczynić szczęśliwym.
Druck ausüben
inizia ad imparare
wywierać nacisk
keinen Ausweg sehen
inizia ad imparare
nie widzieć wyjścia
die Banklehre
inizia ad imparare
nauka bankowości
der Befragte
inizia ad imparare
respondent
Eine Studie besagt dass...
inizia ad imparare
Badania mówią, że...
Die meisten Menschen beschäftigen sich gern mit anspruchsvollen Aufgaben.
inizia ad imparare
Większość ludzi lubi wykonywać złożone zadania.
bewältigen
inizia ad imparare
pokonywać/ podołać/ poradzić
auf die Dauer/ auf Dauer
inizia ad imparare
na dłuższą metę/ na czas nieokreślony
Auf Dauer sind die Angestellten nicht mehr motiviert.
inizia ad imparare
W dłuższej perspektywie, pracownicy nie są zmotywowani.
demotivieren
inizia ad imparare
demotywować
eingestehen sich
inizia ad imparare
przyznaćsię
sich einen Fehler eingestehen
inizia ad imparare
przyznać się do błędu
fachlich
inizia ad imparare
profesjonalny
die Finanzkrise
inizia ad imparare
kryzys finansowy
die Firmenkultur
inizia ad imparare
kultura firmy
hauptsächlich
inizia ad imparare
głównie
der Herzenswunsch
inizia ad imparare
pragnienie serca
die Karriereplanung
inizia ad imparare
planowanie kariery
kooperativ
inizia ad imparare
kooperatywny
lästig für + A
inizia ad imparare
uciążliwe dla + A
das Lebensglück
inizia ad imparare
szczęście w życiu
locken
inizia ad imparare
wabić/ kusić
Konflikte lösen
inizia ad imparare
rozwiązywać konflikty
lukrativ
inizia ad imparare
lukratywny
mangelnd
inizia ad imparare
brakujący
der Misserfolg
inizia ad imparare
niepowodzenie/ fiasko
mitverantwortlich
inizia ad imparare
współodpowiedzialny
einem Wunsch nachgehen
inizia ad imparare
realizować pragnienie
restlich
inizia ad imparare
pozostały
Arbeitgeber sollten den Angestellten ein angenehmes Arbeitsumfeld schaffen
inizia ad imparare
Pracodawcy powinni stworzyć pracownikom przyjemne środowisko pracy
die Schauspielschule
inizia ad imparare
szkoła teatralna
stattdessen
inizia ad imparare
zamiast
der Stellenwechsel
inizia ad imparare
zmiana pracy
die Strukturierung
inizia ad imparare
struktura
ungeliebt
inizia ad imparare
niekochany
unverzichtbar für + A
inizia ad imparare
nieodzowny/ niezbędny do + A
verlässlich
inizia ad imparare
niezawodny
vernünftig
inizia ad imparare
rozsądny
der Vorgesetzte
inizia ad imparare
przełożony
die Zufriedenheit
inizia ad imparare
satysfakcja
die Wichtigkeit
inizia ad imparare
znaczenie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.