Kinderarmes Deutschland

 0    26 schede    agatalepczynska1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
opublikować raport
inizia ad imparare
einen Bericht veröffentlichen
bolesny
inizia ad imparare
ledig
bezdzietność
inizia ad imparare
die Kinderlosigkeit
wprowadzać rozporządzenie
inizia ad imparare
eine Erlass einführen
nie wpływać na liczbę urodzeń
inizia ad imparare
sich nicht auf die Geburtenrate auswirken
postęp
inizia ad imparare
der Fortschritt (die Fortschritte)
pomimo całego postępu w medycynie
inizia ad imparare
trotz aller Fortschritte in der Medizin
potomstwo
inizia ad imparare
der Nachwuchs
Wydaje się, że Niemcy nie są zainteresowani posiadaniem własnego potomstwa
inizia ad imparare
Deutsche scheinen kaum noch Interesse am eigenen Nachwuchs zu haben
utrzymywać się na stałym poziomie
inizia ad imparare
auf einem konstanten Niveau halten
przysługiwać komuś
inizia ad imparare
jemanden zustehen
przeprowadzać ankietę
inizia ad imparare
eine Umfrage durchführen
macierzyństwo
inizia ad imparare
die Mutterschaft,
jest trend na późne macierzyństwo
inizia ad imparare
Es gibt einen Trend zur späten Mutterschaft
wzrost
inizia ad imparare
der Anstieg
Wzrost bezdzietności jest zahamowany
inizia ad imparare
Der Anstieg der Kinderlosigkeit wird verlangsamt
dopasowywać się do potrzeb rodzin
inizia ad imparare
an die Bedürfnisse der Familien anpassen
pytany
inizia ad imparare
der Befragte
wydać dziecko na świat
inizia ad imparare
ein Kind in die Welt setzen
dodawać, sumować
inizia ad imparare
addieren
Sumując wszystkie powody razem
inizia ad imparare
Addiert man alle diese Gründe zusammen
czynnik
inizia ad imparare
der Faktor (die Faktoren)
czynnik finansowy
inizia ad imparare
der finanzielle Faktor
sytuacja finansowa
inizia ad imparare
die Finanzlage
przeszkoda
inizia ad imparare
der Hinderungsgrund
korzystny
inizia ad imparare
vorteilhaft

Devi essere accedere per pubblicare un commento.